DERECE PROGRAMLARI

: Biyomekanik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyomekanik AD SBE enstitüsü bünyesinde 2003 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin klinik bilimlerine (Ortopedi ve Travmatoloji) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Ayrıca mühendislik bilimlerine (Makine, Malzeme ve Metalurji, Elektrik-Eloktronik, Kimya Mühendisliği) ait öğretim üyeleri de yer almaktadır. Biyomekanik YL programı 2003 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 dönem bilimsel hazırlık olmak üzere 1.5 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2.5 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Biyomekanik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyomekanik AD, Biyomekanik YL programına 2003 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı temel biyomekanik ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte biyomekaniğin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Biyomekanik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir
2   Biyomekanik ve ortopedik bilgileri beraber kullanabilme becerisi kazanma
3   İnterdisipliner bir bilim dalı olan biyomekanik alanında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile bilimsel birikimi geliştirme ve yaratıcı kabiliyet edinme
4   Bireysel başarının yanında takım çalışmasının önemini kavrama ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanma
5   Seçmeli derslerde biyomekanik alanında daha derinlemesine bilgi edinme ve bu alanlardaki yenilikleri benimseme
6   Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgisayar kullanma becerisi kazanma ve bu alanlardaki yenilikleri benimseme
7   Biyomekanik alanındaki sorunları çözme ve yeni çözümler geliştirmek amacıyla gerekli cihazları ve ekipmanları (CNC-torna, CNC-freze, Universal Torna ve Freze, Shimadzu Otograf, Prototip Cihazı, Lazer Tarayıcı) kullanabilme becerisine sahip olma
8   Biyomekanik alanındaki bir makale ve kitabı anlayacak düzeyde teknik ingilizceye sahip olma
9   Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanma
10   Evrensel etik ve bilimsel etik değerlerine sahip olma
11   İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgilere sahip olma
12   Temel ve klinik tıp bilgilerini kavrama

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi ADmızın zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri vardır. Programda ön koşullu dersler vardır. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMK 5015 KEMİK HÜCRESİ VE DOKUSU ZORUNLU 2 1 0 6
G 2 BMK 5027 DOKU MEKANİĞİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 BMK 5025 HAREKET-KİNEZYOLOJİ ZORUNLU 1 1 0 6
G 4 BMK 5017 TEMEL BİYODİNAMİK ZORUNLU 2 1 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 7 MEE 5101 KOMPOZİT MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 BMK 5001 STATİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 BMK 5013 KIKIRDAK-KEMİK HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 10 MEE 5023 İLERİ DİNAMİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ERS 5013 KEMİK HÜCRESİ VE DOKUSU SEÇMELİ 2 1 0 6
G 12 ERS 5014 PROJE DİZAYNI VE BİYOMEKANİK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 13 MEE 5107 MEKANİK SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 14 TBG 5009 GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 BMK 5016 DOLAŞIM-AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 2 1 0 5
B 3 BMK 5020 BİYOMEKANİKTE DENEYSEL METODLAR ZORUNLU 1 2 0 5
B 4 BMK 5022 PROJE DİZAYNI VE BİYOMEKANİK ZORUNLU 1 2 0 5
B 5 BMK 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 BMK 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 BMK 5030 BİYOMATERYALLER SEÇMELİ 1 2 0 6
B 6 MEE 5038 FİNİTE ELEMAN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 BMK 5026 İLERİ BİYOMATERİYAL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 BMK 5028 TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 9 TBG 5038 SİTOGENETİK SEÇMELİ 2 4 0 12
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU
e-mail: hasan.havitcioglu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123355