DERECE PROGRAMLARI

: Halk Sağlığı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Bilimler Enstitüsü altında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalı Enstitünün kuruluş yıllarından bu yana eğitim vermektedir. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 60 ECTS karşılığı ders alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Her yarıyıl en az 30 ECTS karşılığı ders alınmalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı, halk sağlığı alanında sorunlara çözüm üretebilecek, halk sağlığını gelişen ve değişen sürecin içinde disiplinin genel ilkeleri çerçevesinde irdeleyip başkalarına öğretebilecek, araştırmacı ve eğiticilerin yetişmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Temel Program Kazanımları

1   Halk sağlığı ile ilgili temel kuramsal bilgilere sahiptir
2   Halk sağlığı ile ilgili durum ve süreçleri toplum ve birey ilişkilerini, çevreleyen sistemleri göz önünde bulundurarak değerlendirir
3   Halk sağlığı ile ilgili durum ve süreçleri yürütebilecek beceri, tutum ve davranışları sergiler
4   Halk sağlığı alanında durum saptama, soru üretebilme ve araştırma yürütebilme becerisine sahiptir
5   Halk sağlığı ilgili olarak risk değerlendirme ve öncelikleri belirleme becerisine sahiptir
6   Halk sağlığı alanında sorunlara yönelik girişimleri planlanması ve yürütümünde etkin biçimde yer alır
7   Halk sağlığı alanında ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar
8   Halk sağlığı ile ilgili eğitimleri planlar, yürütür
9   Halk sağlığı alanında uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır
10   Halk sağlığı alanında yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar
11   Halk sağlığı alanının değerlerini ve etik ilkelerini bilir, uygular ve geliştirir
12   Halk sağlığı alanında süreç yönetiminin gerektirdiği yasal düzenlemeleri bilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program 2 döneme yayılmış toplam 9 zorunlu ders ve her 2 dönemde seçilebilecek 11 seçmeli ders içerir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HSA 5021 SAĞLIK YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 HSA 5035 HALK SAĞLIĞINDA ETİK ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 HSA 5029 TEMEL BİYOİSTATİSTİK ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 HSA 5027 EPİDEMİYOLOJİDE TEMEL İLKELER ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 SBE 6078 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK II SEÇMELİ 1 0 0 3
G 3 HSA 5033 SAĞLIK HUKUKU SEÇMELİ 1 0 0 4
G 4 ERS 5003 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 5 ERS 5022 ÇEVRE VE SAĞLIK SEÇMELİ 1 2 0 4
G 6 ERS 5023 İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 7 HSA 5037 SAĞLIK EĞİTİMİNİN İLKELERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 8 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RİSKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 HSA 6072 BULAŞICI HASTALIKLAR VE TOPLUM SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 HSA 6080 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 HSA 6083 DEMOGRAFİ SEÇMELİ 1 0 0 3
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HSA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 HSA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 HSA 5032 SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 HSA 5028 TEMEL ÇOCUK VE KADIN SAĞLIĞI ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 HSA 5030 İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 HSA 5026 ÇEVRE VE SAĞLIK ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HSA 5034 SAĞLIK POLİTİKALARI SEÇMELİ 2 0 0 9
B 2 HSA 6073 KRONİK HASTALIKLAR VE TOPLUM SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 3 HSA 5038 TOPLUM BESLENMESİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ SEÇMELİ 1 0 0 4
B 4 HSA 5036 HALK SAĞLIĞINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HSA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HSA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. O.Alp Ergör
e-mail: alp.ergor@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124001 - 24018