DERS ADI

: GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAM VE UYGULAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 5512 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAM VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERDA AYSAN

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kavram,ilke ve teknikleri öğrenmeleri, grup liderliği becerilerini kazanmaları ve ders sorumlusunun liderliğinde farklı yaklaşımlar doğrultusunda yürütülen grupla psikolojik danışma seanslarına katılarak grup yaşantısı deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Grup aktivitelerindeki dinamiği anlama
2   Grup sürecindeki evreleri bilme
3   Grup liderinin rolünü anlama
4   Grupla psikolojik danışma sürecinde problem çözme ve karar vermeyi geliştirme
5   Kişisel gelişim

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Grupla Psikolojik Danışmaya genel bir bakış, Grup Çeşitleri, Grupla Psikolojik danışmada etik ve mesleki sorunlar, gruplardaki psikolojik riskler, grup liderinin etik eylemleri, grup liderlik becerilerine ilişkin problemler
2 Grup lideri olarak bireysel özelikler, grup liderinin mesleki özellikleri, gruplarda eş-liderlik, özgün liderlik stilinin geliştirilmesi
3 Grubun oluşturulması, başlangıç evresi: araştırma ve uyum, geçiş aşaması: direnç ve aktarımlarla ile başa çıkma
4 Grup sürecinde ileri evreler: eylem evresi: bütünleşme ve üretkenlik, son evre: rahatlama ve sonlandırma
5 Psikoanalitik grup yaklaşımında anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
6 Adleryan grup danışmanlığı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
7 Yaşantısal grup yaklaşımı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
8 Ara sınav
9 Danışandan hız alan grup yaklaşım, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
10 Gestalt grup yaklaşımı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
11 Transaksiyonel analiz grup yaklaşımı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
12 Davranışsal grup yaklaşımı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
13 Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal(RET) grup yaklaşımı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama
14 Gerçeklik grup yaklaşımı, anahtar kavramlar, temel teknikler, grup liderinin özellikleri, uygulama ve genel değerlendirme
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Naar,R. (1993) Grup psikoterapisine ilk adım(Çev:N.H.Şahin) İmge Kitabevi :Ankara.
Voltan-Acar, N. (2001). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Deneysel grup yaşantıları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Seminer sunumları ve olgu sunumlarını değerlendirme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ferda.aysan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 167

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15135555253
ÖK.25135555253
ÖK.35135555253
ÖK.45135555253
ÖK.55135555253