DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR REŞİDE KABADAYI

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Çevre Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Öğrenciler bu derste bilim, bilimsel yöntem araştırma, değişken ve ölçme gibi kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlayacaklardır. İlgili terimleri doğru olarak kullanacaklardır. Eğitim alanında geçerlik ve güvenilirlik derecesi yüksek ölçmelerin nasıl yapılacağını öğreneceklerdir. Öğrenciler konularına uygun örnekleme yapabilecekler. Öğrenciler araştırma problemini ve alt problemleri yazabilecekler ve hipotezlere uygun istatistiksel analiz yöntemini seçebileceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel kavramlar ve bilimsel yöntem bilgisi
2   Araştırma problemi ve alt problemleri/denenceleri formüle edebilime
3   Hipotez test edebilme
4   Örneklem seçebilme
5   Araştırma önerisi yazabilme
6   Akademik tutum geliştirebilme
7   Bilimsel araştırma oluşturabileceğine inanma
8   Araştırma projesi uygulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim ve bilimsel yöntem: Bilimsel düşüncenin doğuşu. bilimsel yöntem ve araştırma. Bilimsel yöntemin aşamaları. Bilimin özellikleri ve işlevleri. Bilimsel tutum ve ilgili davranışsal özellikler.
2 Eğitimde ölçme ve değerlendirme: Değişkenler: Sürekli ve süreksiz değişkenler. Bağımlı ve bağımsız değişkenler. Ölçekler: Sınıflamalı ölçek, sıralamalı ölçek, eşit aralıklı ölçek ve oranlı ölçek.Ölçeklerle yapılabilecek matematik hesaplamalar. Ölçeklere uygun istatistiksel teknikler. Ölçme hataları
3 Veri ve veri toplama. Eğitimde kullanılan ölçme araçları. Başarı testleri, anketler, ölçekler.
4 Ölçmede geçerlik ve güvenirlik: Testlerin, anketlerin ve ölçeklerin güvenirliği ve güvenirlik katsayısının hesaplanması. Kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği, yordama geçerliği ve yapı geçerliği
5 Araştırma problem ve alt problemleri/hipotezleri: Araştırmaların kuramsal dayanağı ve gerekçesi, araştırma problem ve alt problemleri. Araştırma problemi, araştırmanın amacı ve önemi aralarındaki farklar. Araştırmaların sınırlılıkları, sayıtlıları ve tanımları.
6 Araştırma problem ve alt problemleri/hipotezleri: Araştırmaların kuramsal dayanağı ve gerekçesi, araştırma problem ve alt problemleri. Araştırma problemi, araştırmanın amacı ve önemi aralarındaki farklar. Araştırmaların sınırlılıkları, sayıtlıları ve tanımları.
7 İlgili Araştırmalar: İlgili araştırmaların seçimi ve sunumu
8 Ara Sınav
9 Araştırma çeşitleri ve modelleri: Betimsel araştırmalar, deneysel araştırmalar. Araştırmalarda iç ve dış geçerlik.
10 Yöntem: Evren/örneklem ve örnekleme teknikleri. Eğitimde veri toplama teknikleri (Başarı testleri, anketleri ölçekler, belgeler, ulusal istatistikler)
11 İstatistiksel analiz teknikleri: Ki kare, frekans dağılımları, çapraz tablolar. Korelâsyon katsayısı, t testi f testi, z testi, iki yüzde arasındaki farkın önem testi ve diğer teknikler
12 İstatistiksel analiz teknikleri: Ki kare, frekans dağılımları, çapraz tablolar. Korelâsyon katsayısı, t testi f testi, z testi, iki yüzde arasındaki farkın önem testi ve diğer teknikler
13 Bulgular ve yorum. İlgili örnekler. Bulguların sunulması ve yorumlanması, bulguların yazılmasında ve tablo halinde sunulmasında uyulacak kurallar. Tablo başlıkları.
14 Özet sonuç ve öneriler. Araştırma raporu yazarken uyulacak kurallar. Kaynak verme ve kaynakça yazımı
15 Yıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Balcı, Ali. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Babbie, Earl. (2004) The Practice of Social Research. 10th Edition. USA: Wadsworth/Thomson Inc.

Boumo, Gary D. (1987). A Handbook of Social Science Research, a Practical Guide for Students. New Edition. Revised and Expanded. New York: Oxford University Press.

Büyüköztürk Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Birinci Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık, 2002.

Christensen, Larry B. (2004). Experimantal Methodology. Ninth Edition. USA: Pearson Education. www.ablongman.com

Deobold B. Van Dalen (1973). Understanding Educational Research. An Introduction. Third Edition. McGraw-Hill Company,

Kaptan, Saim. (1982) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Rehber Yayınevi.

Karasar, Niyazi. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: PK:33. Bahçelievler.

Tezbaşaran, A. Ata. (1976) Likert Tipi Ölçek Geliştirme.Türk Psikologlar Derneği.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru cevap yöntemi. Tartışma, beyin fırtınası, seminer ve derste sözlü olarak, ödevlerle yazılı olarak uygulamalı çalışma. Dönüt ve düzeltme. Önceki araştırmaların analizi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar (uzun ve kısa yanıtlı)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

reside.kabadayi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.13133333333
ÖK.23133333333
ÖK.33133333333
ÖK.43133333333
ÖK.53133333333
ÖK.63333333333
ÖK.73333333333
ÖK.83333333333