DERECE PROGRAMLARI

: Turizm ve Otel İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

3 Kasım 2010 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Turizm ve Otelcilik programı ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. İlk mezunlarını 2011-2012 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

3 Kasım 2010 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Turizm ve Otelcilik programı ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Program, ilk mezunlarını 2011-2012 yılında vermiştir. Turizm ve otel işletmeciliği programının amacı, turizm sektörünün orta seviyede ihtiyacı olan; alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip, edindiği bilgileri kullanma ve analiz edebilme yeteneği ile donanmış, bir turizm işletmesinin her kademesinde çalışabilecek, etik değerlere önem veren, sosyal ilişkileri ve iletişim becerisi güçlü, pozitif düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak
2   Turizm ve seyahat sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
3   Sosyo-ekonomik bir olay olarak, turizm sektörünün özelliklerini değerlendirebilmek
4   Türkiye de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları tanımlayabilmek
5   Turistik ürünlerin temel özelliklerini tanımak ve bunların destinasyonlara yarattıkları etkileri inceleyebilmek
6   Turizm işletmelerindeki bölümleri organize edebilmek, koordinasyonunu sağlayabilmek ve geliştirebilmek
7   Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan satış teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilmek ve geliştirebilmek
8   Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilmek
9   Turizm işletmelerinde teknoloji sistemlerini kullanabilmek
10   Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilmek
11   Türkiye ve Dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektörüne uygulamak

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları, oteller, tatil köyleri gibi turizm yatırımlarında istihdam edebilecekleri gibi, turizm bilgi büroları , seyahat acentaları ve tur operatörlüğü bürolarında da çalıştırılabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları, merkezi yerleştirme sınavı yoluyla lisans programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Turizm ve Otelcilik programında, 22 zorunlu ders, 8 adet Üniversite zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Seçmeli derslerin toplam derslere oranı yüzde 17dir. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Toplam 6 seçmeli dersten iki tanesi, Meslek Yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programı tarafından sunulan bölüm dışı seçmeli derslerdir. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için ön koşul bulunmamaktadır. Stajlar konusunda Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esas alınır. Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı çerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 30 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır. Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında; Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma, gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, ileride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme, iş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme, staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlamaktır. İleride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır. Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 SFH 1001 İŞLETME YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 SFH 1009 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 SFH 1005 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TUR 1009 OTEL İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 SFH 1007 İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 SFH 1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 9 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 1008 KONUKLA İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TUR 1006 MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TUR 1004 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 SFH 1002 İŞLETME YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TUR 1018 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 TUR 1016 ÖN BÜRO HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2009 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 TUR 2005 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 TUR 2021 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTALIĞI ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 TUR 2007 MESLEKİ YABANCI DİL I ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 TUR 2019 KAT HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2013 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TUR 2025 TURİZM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TUR 2023 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2004 TURİZM MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TUR 2008 MESLEKİ YABANCI DİL II ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 TUR 2026 KONGRE TOPLANTI YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TUR 2024 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 2032 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 TUR 2022 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2028 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TUR 2030 TURİZM ÇOĞRAFYASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TUR 2018 BARDA SERVİS SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bkz. (http://web.deu.edu.tr/seferihisarmyo/ ne=yonetmelik.htm.)

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU
Tel: (232) 743 59 98 - 743 51 10 / 14132
E-posta : ovunc.bardakoglu@deu.edu.tr