DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

3 Kasım 2010 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Lojistik programı önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Lojistik programı, ilk mezunlarını 2011-2012 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Lojistik, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lojistik Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğretim dili Türkçe olan programın amacı; lojistik sektöründe hizmet verebilecek kuramsal, kavramsal ve uygulamalı bilgiye ve bunları uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışması ve bağımsız çalışma yapabilen, yaşam boyu öğrenme bilinci taşıyan, mesleğinin gerektirdiği etik sorumluluk bilincine ve iletişim becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Programa her yıl 30 öğrenci alınmaktadır. Lojistik programında ilk yıl lojistik ilkeleri, dış ticaret işlemleri, pazarlama, ekonomi, muhasebe, işletme yönetimi gibi temel işletme bilgilerini vermeye yönelik, ikinci yıl da ulaştırma işlemleri, ulaştırma hukuku, stok işlemleri ve kontrolü, gümrük mevzuatı ve gümrükleme hizmetleri, depolama işlemleri, uluslararası lojistik gibi dersler okutulmaktadır. Son iki dönemde sunulan Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) dersleri ile öğrencilerin alana özgü terimleri yabancı dilde öğrenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Lojistik işletmelerinde 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır. Bu program çalışma alanının teorik ve uygulamalı tüm boyutlarını kapsayarak öğrencileri ilgili sektörün talep ettiği niteliklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Lojistik sektörüyle ilgili temel düzeydeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2   Lojistik sektörüyle ilgili verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme, çok yönlü bir bakış açısıyla çözüm önerileri getirebilmek.
3   Ekin iletişim becerilerine sahip bir şekilde bağımsız çalışma ve takım çalışmasında bulunabilmek.
4   Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak ve bu kapsamda lojistik sektörüyle ilgili güncel gelişmeleri yakından izleyebilmek
5   Lojistik sektörüyle ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
6   En az bir yabancı dilde temel bilgisi olmak ve bunu alanında kullanabilmek
7   Lojistik sektörü ile ilgili mevzuatı bilerek işyeri uygulamaları, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8   Lojistik sektöründeki değişen ve gelişen ulusal ve uluslararası rekabetçi iş ortamı ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgiye sahip olmak.
9   Modern pazarlama ve satış tekniklerini kullanarak yeni pazarlara açılma kurallarını bilmek ve bunları uygulayabilmek.
10   İşletmelerin temel özelliklerini ve ekonomiyi bilerek lojistik sektöründe işletmelerin iç ve dış çevresini analiz edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lojistik programı mezunları, merkezi yerleştirme sınavı yoluyla lisans programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Lojistik programında, 23 zorunlu ders, 8 adet Üniversite zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Seçmeli derslerin toplam derslere oranı yüzde 16 dır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Seçmeli derslerin tümü bölüm dersidir. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için önkoşul bulunmamaktadır. Öğrenciler stajlarını, lojistik işletmelerinde ve diğer işletmelerin ilgili departmanlarında yapabilmektedirler. Stajlar konusunda Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esas alınır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LOJ 1013 HUKUK BİLGİSİ VE TİCARET HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 SFH 1005 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 6 LOJ 1001 İŞLETME YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 LOJ 1007 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 LOJ 1009 LOJİSTİK İLKELERİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 SFH 1003 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LOJ 1010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 LOJ 1004 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 SFH 1018 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 5 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 LOJ 1016 HİZMET PAZARLAMASI ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 LOJ 1020 LOJİSTİK İLKELERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 LOJ 1014 MATEMATİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LOJ 2007 STOK İŞLEMLERİ VE KONTROLÜ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 LOJ 2017 MESLEKİ YABANCI DİL I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LOJ 2003 LİMAN VE TERMİNAL BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 LOJ 2001 ULAŞTIRMA İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 LOJ 2005 ULAŞTIRMA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LOJ 2019 TAŞIMACILIKTA OPERASYON SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 LOJ 2021 SATINALMA VE SPARİŞ İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 LOJ 2013 LOJİSTİK DÖKÜMANTASYON İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LOJ 2006 DEPOLAMA İŞLEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 LOJ 2002 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 LOJ 2008 ÇOKLU TAŞIMACILIK ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 LOJ 2024 ULUSLARARASI LOJİSTİK ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 LOJ 2022 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 6 LOJ 2026 MESLEKİ YABANCI DİL II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 LOJ 2018 GÜMRÜK MEVZUATI VE GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LOJ 2014 GEMİ ACENTALIĞI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 LOJ 2016 DENİZ ULAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 LOJ 2028 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bkz. (http://web.deu.edu.tr/seferihisarmyo/ ne=yonetmelik.htm.)

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir. .

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Sühal ŞEMŞİT
Tel: 0 232 743 51 10
E-posta: suhal.semsit@deu.edu.tr