DERECE PROGRAMLARI

: Marina İşletme

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

3 Kasım 2010 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Marina İşletme programı önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Türkiyede bu alanda oluşturulan ilk program olma özelliğini taşıyan Marina İşletme programı, ilk mezunlarını 2011-2012 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Marina İşletme, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Marina İşletme Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğretim dili Türkçe olan programın amacı; marina işletme sektöründe hizmet verebilecek kuramsal ve uygulamalı bilgiye, bu bilgileri alanda kullanma becerisine, bağımsız veya ekip halinde çalışabilme ve uygulamada karşılaştığı sorunların çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip, etkin iletişim kurabilen, mesleki faaliyet alanlarına ilişkin olarak düşüncelerini ve çözüm önerilerini paylaşıp tartışabilen, etik değerleri benimsemiş, sosyal sorumluluk ve hayat boyu öğrenme bilinci kazanmış sektör çalışanı adayları yetiştirmektir. Programa her yıl 30 öğrenci alınmaktadır. Marina İşletme programında ilk yıl işletme, ekonomi, temel denizcilik ve gemicilik bilgisi, marina işletme, denizcilik mevzuatı gibi temel işletmecilik ve alan bilgilerini vermeye yönelik, ikinci yıl da marinalarda yönetim ve organizasyon, marinalarda deniz operasyonları, marinalarda tedarik yönetimi, marina ve gümrük işlemleri gibi dersler okutulmaktadır. Bazı teorik derslerin uygulamaları Ege Bölgesinde bulunan marinalarda gerçekleştirilmektedir. Son iki dönemde sunulan Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) dersleri ile öğrencilerin alana özgü terimleri yabancı dilde öğrenmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında, 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır. Bu program çalışma alanının teorik ve uygulamalı tüm boyutlarını kapsayarak öğrencileri ilgili sektörün talep ettiği niteliklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Marina işletme sektörü ile ilgili temel düzeyde alan ve işletmecilik bilgisine sahip olabilme
2   . Marina işletme sektörüne ilişkin edindiği temel düzeydeki bilgilerini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme
3   Mesleki konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme
4   Marina işletme sektörünün gereksinim duyduğu bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Etkin iletişim kurabilme, düşünce ve önerilerini doğru ve etkili şekilde uygun iletişim araçlarıyla aktarabilme
6   Alanıyla ilgili teknik araç ve gereçleri kullanabilme
7   Alanındaki bilgileri takip edebilecek, mesleki terimleri anlayıp kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olabilme
8   Marinalarda operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
9   . Mesleki öğrenme gereksinimlerini kavrayarak doğru ve yeterli bilgiye etkin şekilde ulaşabilme yetkinliğine ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilme
10   Bağımsız olarak veya ekip üyesi olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme
11   Mesleğin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre, emniyet ve güvenlik gibi konularda bilinçli şekilde hareket edebilme
12   Marina işletme sektöründeki güncel gelişme ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Marina işletme programı mezunları, kamu ve özel sektörde marinalar başta olmak üzere tüm denizcilik işletmelerinde, brokerlik şirketlerinde, limanlarda, gemi inşa tesislerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Marina işletme programı mezunları, merkezi yerleştirme sınavı yoluyla lisans programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Marina işletme programında, 22 zorunlu ders, 8 adet Üniversite zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Seçmeli derslerin toplam derslere oranı yüzde 17 dir. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Toplam 6 seçmeli dersten iki tanesi, Meslek Yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programı tarafından sunulan bölüm dışı seçmeli derslerdir. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için önkoşul bulunmamaktadır. Öğrenciler stajlarını, marinalar başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör deniz ve denizcilik işletmelerinde yapabilmektedirler. Stajlar konusunda Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esas alınır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 SFH 1003 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SFH 1007 İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 SFH 1005 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 SFH 1001 İŞLETME YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 SFH 1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 9 SFH 1009 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 SFH 1002 İŞLETME YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 MAR 1014 DENİZCİLİK MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MAR 1010 BİLANÇO VE FİNANSAL TABLOLAMA ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 MAR 1008 YAT İŞLETME ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 MAR 1006 MARİNA İŞLETME ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 MAR 1004 TEMEL DENİZCİLİK VE GEMİCİLİK BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAR 2009 MESLEKİ YABANCI DİL I ZORUNLU 4 0 0 5
G 2 MAR 2001 MARİNALARDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 MAR 2003 MARİNALARDA DENİZ OPERASYONLARI ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MAR 2007 MARİNALARDA TEDARİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MAR 2019 DENİZCİLİKTE HABERLEŞME ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAR 2021 DENİZ SPORLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TUR 2021 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTALIĞI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 MAR 2015 ACİL DURUM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAR 2004 MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MAR 2010 MESLEKİ YABANCI DİL II ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 MAR 2022 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 4 MAR 2006 MARİNALARDA ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 MAR 2024 MARİNALARDA KARA OPERASYONLARI ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MAR 2008 MARİNA VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2030 TURİZM ÇOĞRAFYASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MAR 2014 YAT TURİZMİ MEVZUATI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MAR 2026 MARİNALAR İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bkz. (http://web.deu.edu.tr/seferihisarmyo/ ne=yonetmelik.htm.)

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Yeşim COŞAR
Tel: 0 232 743 51 10
E-posta: yesim.cosar@deu.edu.tr