DERECE PROGRAMLARI

: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Program, 1982 yılından beri Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği ve son olarak Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı adı ile öğretim vermektedir. Her yıl programa 120 öğrenci (60 örgün ve 60 ikinci öğretim) alınmaktadır. Programın amacı iş dünyasının yardımcıları olan yönetici asistanlarını temel işletmecilik bilgisi ve yönetici asistanlığı becerisi ile yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı için yeterli YGS 4 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık dersleri ve gerekli 120 (AKTS) krediyi tamamlamış olmalıdır. Bu derece öğrenim programında yer alan tüm dersleri almış, 30 günlük zorunlu stajını tamamlamış ve gerekli olan kümülatif not ortalamasını (4.00 üzerinden 2.00) sağlamış ve derslerin hiçbirinden kalmamış olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program kamu ve özel sektörde gereksinim duyulan yönetici asistanlığı bilgi ve becerilerini sunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Temel işletmecilik ve ekonomi bilgisi ile her sektördeki yöneticiye idari anlamda destek olabilir, ekonomik işlemleri anlar ve yorumlar.
2   Temel hukuk ve iş hukuku bilgisi ile işletmeciliğe dönük temel yasal konular hakkında bilgi sahibidir.
3   Temel muhasebe bilgisi ile işletmelerde bilgisayar ortamında yürütülen muhasebe işlemlerini yürütür.
4   Temel matematik bilgisi vardır ile analitik düşünebilme yeteneğine sahiptir.
5   Sahip olduğu teknoloji kullanımı bilgisi ile işletme içi ve işletme dışı yürütülen işlere yönelik süreçleri bilgisayar programları kullanarak yönetir.
6   Sahip olduğu protokol bilgisi ile iş organizasyonlarını yönetir.
7   İşletmenin gereksinim duyduğu iç-dış yazışmaları etkin bilgisayar kullanımı ve yazışma bilgisi yürütür.
8   Türkçe yi doğru kullanır ve iletişim becerisi ile örgütsel iletişimi sağlar.
9   Örgüt imajının oluşturulması konusunda destek olur, işletme içi ve işletme dışı halkla ilişkiler süreçlerini etkin biçimde yürütür.
10   İnsan davranışlarını anlar ve yorumlar.
11   İşletme içinde etkin bilgi yönetimi becerisine sahiptir.
12   İşletme içinde yaratılan veya dışarıdan alınan bilgilerin dokümantasyonunu yapar, düzenler ve arşivler.
13   Alanında gerekli olan temel yabancı dil bilgisi ile işletmenin uluslar arası düzeydeki yazışmalarını yürütür.
14   Sahip olduğu toplantı yönetimi bilgisi ile etkin ve verimli toplantı organizasyonu gerçekleştirir.
15   İşletmelerin faaliyet gösterdikleri tedarik zinciri yapısı içinde gerekli olan lojistik faaliyetlerin gerçekleşmesi konusunda gerekli koordinasyonu yapar.
16   Sahip olduğu kalite yönetimi bilgisi ile işletmelerde yürütülen toplam kalite çalışmalarında dokümantasyon süreçlerini gerçekleştirir.
17   İşletmelerin dönemsel olarak düzenledikleri, katıldıkları kongre ve fuarlarda organizasyonu yürütür.
18   Yöneticileri işletme içinde, dışında temsil eder ve yöneticinin işe dönük tüm gereksinimlerini organize eder.
19   Türkiye'de faaliyet gösteren sektörleri ve lider işletmeleri tanır, sektörlerdeki yasal düzenlemeler ve iş süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
20   Yaratıcı düşünme becerisi ve yenilikçi olabilme özelliği ile işletmelerdeki yapıların iyileştirilmesi ve sorunların çözülmesi konusunda çözüm önerisi üretir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunu kamu ve özel sektörde yönetici asistanı ve büro yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına girerek fakültelerin Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerine geçebilmektedirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Zorunlu ve Seçmeli Ders Oranı Seçmeli Ders Oranı: %17 Zorunlu Ders Oranı: %83
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BYA 4101 KLAVYE TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 3 0 5
G 3 MVU 4106 TİCARİ MATEMATİK ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 MVU 4001 MUHASEBE 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 HUK 4000 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 MİK 4000 MİKRO EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 İŞY 4001 İŞLETME YÖNETİMİ 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYA 4103 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 BİL 4001 BİLGİSAYAR 1 SEÇMELİ 2 1 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BYA 4104 MESLEKİ YAZIŞMALAR ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 BYA 4106 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 MAK 4000 MAKRO EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 BYA 4102 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İŞY 4002 İŞLETME YÖNETİMİ 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 İLT 4000 İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MVU 4002 MUHASEBE 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 BYA 4108 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 PAZ 4104 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYA 4201 BÜRO YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 BYA 4211 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 BYA 4209 YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN YABANCI DİL 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 BYA 4207 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 BYA 4205 BİLGİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 BYA 4203 TEKNOLOJİ KULLANIMI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYA 4217 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 BYA 4219 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI VE DÖKÜMANTASYON SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 BYA 4215 TOPLANTI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 BYA 4213 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 İKY 4000 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 BYA 4202 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 BYA 4208 YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN YABANCI DİL 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 BYA 4206 BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 BYA 4204 SEKTÖR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 2 0 4
B 6 İŞG 4000 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYA 4210 YARATICILIK VE YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 HLK 4000 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık dersleri ve gerekli 120 (AKTS) krediyi tamamlamış olmalıdır. Bu derece öğrenim programında yer alan tüm dersleri almış, 30 günlük zorunlu stajını tamamlamış ve gerekli olan kümülatif not ortalamasını (4.00 üzerinden 2.00) sağlamış ve derslerin hiçbirinden kalmamış olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. Engin Deniz ERİŞ
engindeniz.eris@deu.edu.tr
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. Nilüfer KOÇAK
nilufer.kocak@deu.edu.tr