DERECE PROGRAMLARI

: Sondaj Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü, nitelikli sondaj teknikerlerin yetiştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Program, Sondajcılık Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Son yıllarda ülkemizde jeotermal, maden, yeraltı suyu, petrol arama sondajcılığı önemli bir yere gelmiştir. Bu bağlamda bilimsel temellere dayalı teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve sondajcılık sektörünün problemlerine çözüm geliştirmek bölümün en önemli hedefidir. Sektörün eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe dir. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar " Sondaj Teknolojisi Teknikeri " olarak mezun olmaktadır. Programımızda yürütülen akademik çalışmalar özellikle jeotermal, çevre kirliliği, maden sondajcılığı ve sondaj teknolojisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bölümümüz jeotermal, petrol, maden, yer altı suyu, zemin araştırma sondajcılığı konularında uygulamalı eğitime dayalı teknikerler yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Sondaj Teknolojisi, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

2547 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca belirlenen ilgili Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumu mezunları sınavsız ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Sınavsız kayıt yapmak için 2547 sayılı kanunun 45. Maddesinde belirtilen Mesleki ve Teknik oratöğretim kurumlarından mezun olmalıdır. Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip teknikerler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır. Teknikerlere sondaj teknolojisi konusunda teknik beceri kazandırmak, sondajın gerçekleştirilmesinden, çevrenin ve doğal yaşamın korunmasına, sondajda verimliliğin arttırılmasına, sondaj maliyetinin düşürülmesine yönelik ön bilgiler vermek sondaj faaliyetlerini bilimsel temellere oturtmuş dinamik teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, programın temel dersleri Topografik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Jeoloji ve Kayaç Bilgisi, Hidrojeoloji, Sondaj Uygulamaları, Kaya Mekaniği, Sondaj Çamurları, Pompa Bilgisi, Sondaj Tekniği dir. Laboratuvar dersleri kapsamında Kaya mekaniği laboratuvarı, zemin mekaniği laboratuarında kayaçların mikroyapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri uygulamalı olarak gösterilmektedir. Sondaj ekipmanları ile uygulamalı sondaj eğitimi de verilmektedir.
Program, Bologna Süreci kapsamında iyileştirme ve özdeğerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve analitik bilgilerini kullanabilir
2   Sondaj teknolojisi ile ilgili temel kavramlarını bilir
3   Sondaj makinelerini ve ekipmalarını tanır ve makine kullanabilir
4   Kuyu ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
5   Formasyona uygun ekipman seçebilir
6   Arazi deneylerini yapabilir
7   Bir sondaj projesini anlar ve uygulayabilir
8   İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
9   Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir
10   Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sondaj Teknolojisi Programı mezunları jeotermal, petrol, maden, yer altı suyu, zemin araştırma sondajcılığı konularında çalışan firmalarda ve kamuda istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html Sondaj Teknolojisi Programı mezunları ÖSYMnin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Jeofizik, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz bölümlerine geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program öğretim planı 33 zorunlu ve 18 seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin alınması gereken seçmeli ders sayısına oranı 120/20 AKTSdir. Birinci Yıl bahar yarıyılında 2 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl güz yarıyılında 9 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl bahar yarıyılında 9 AKTS kredilik seçmeli ders alacaklardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SDJ 1005 YERALTI SULARI,PETROL MADEN YASA VE MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 SDJ 1009 TOPOGRAFİK VE JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 3 TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 TOR 1017 MATEMATİK I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TOR 1025 JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 6 TOR 1019 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 TOR 1021 TEKNİK RESİM ZORUNLU 2 2 0 4
G 10 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TOR 2020 KAYA MEKANIGI ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 TOR 1026 MATEMATİK II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 TSJ 2104 STAJ (30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 7 SDJ 1028 SONDAJ UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 2 0 3
B 8 SDJ 1026 İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 TOR 1012 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 10 SDJ 1020 HIDROJEOLOJI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSD 2008 MESLEKİ İNGİLİZCE SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 SSD 2006 İLETİŞİM TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 SSD 2004 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 SSD 2002 FOTOĞRAFÇILIK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 SSD 2010 KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SDJ 2035 KAYNAK TEKNİĞİ VE UYGULAMASI ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 SDJ 2027 SONDAJ ÇAMURLARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 SDJ 2029 POMPA BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TSJ 3003 SONDAJ UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 6 0 5
G 5 TSJ 3001 YERALTI JEOLOJISI ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TSJ 3007 SONDAJ TEKNİĞİ II ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 TSJ 3005 SONDAJ TEKNİĞİ I ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TOR 3035 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TOR 3033 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TOR 3001 SU SONDAJCILIĞI SEÇMELİ 4 0 0 4
G 4 TOR 3031 MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TOR 3039 YERBİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TOR 3041 ARAZİ DENEYLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SDJ 2032 SONDAJ TEKNIGI III ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 TSJ 4004 SONDAJ UYGULAMALARI III ZORUNLU 3 6 0 6
B 3 TSJ 4002 GENEL MAKİNA MOTOR BİLGİSİ VE BAKIMI ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 SDJ 2024 TAHLISIYE ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TSJ 4104 STAJ (30 GÜN) ZORUNLU 0 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TOR 4038 DEPONİ ALANLARINDA GEOTEKNİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TOR 4052 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TOR 4048 MADEN SONDAJCILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TOR 4050 ZEMİN SONDAJCILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TOR 4032 JEOFİZİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TOR 4042 RAPOR HAZIRLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TOR 4044 ENERJİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TOR 4036 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 TOR 4034 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Torbalı Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Programda bağıl not sistemi uygulanmaktadır ve ders geçme notu en az DD mezuniyet notu ise en az CC dir.

Mezuniyet Koşulları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Zülfü Demirkıran
E-posta: zulfu.demirkiran@deu.edu.tr
Tel: 0 232 8531820