DERECE PROGRAMLARI

: Geoteknik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü, nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, bir deprem bölgesi olan Ege Bölgesindeki zemin etüd çalışmalarının yapılması, zeminin iyileştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Program, Jeoteknik Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Her yıl yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar Geoteknik Programın dan mezun olmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe dir. Bölümümüzde yürütülen akademik çalışmalar özellikle kaya mekaniği, zemin mekaniği, arazi deneyleri ve zemin iyileştirme alanlarında yoğunlaşmaktadır. Geoteknik tasarımlar ve doğal malzemelerin deneyleri ve arazi deneyleri konularında uygulamalı eğitime dayalı Teknikerler yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Geoteknik, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

2547 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca belirlenen ilgili Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumu mezunları sınavsız ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Sınavsız kayıt yapmak için 2547 sayılı kanunun 45. Maddesinde belirtilen Mesleki ve Teknik oratöğretim kurumlarından mezun olmalıdır.
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip teknikerler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır. Teknikerlere, mesleki bilgilerini kullanabilen, problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, geoteknik etüd raporunun hazırlanmasında gerekli olan laboratuar ve arazi deneylerini yapabilen dinamik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, programın temel dersleri Zemin Mekaniği, Yapı Mekaniği, Kaya Mekaniği, Topografik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Jeoloji ve Kayaç Bilgisi, Sondaj Tekniği, Hidrojeoloji dir. Laboratuvar dersleri kapsamında Kaya mekaniği laboratuvarı, zemin mekaniği laboratuvarı, mikroskop laboratuvarında kayaçların mikroyapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Program, Bologna Süreci kapsamında iyileştirme ve özdeğerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve analitik bilgilerini geoteknik deneylere uygular
2   Geoteknik ile ilgili temel kavramları bilir
3   Araziden örnek alma ve saklama koşullarını bilir.
4   Deneyde kullandığı kaya, zemin ve beton malzemelerin genel özelliklerini ve deney standartlarını bilir
5   Projeye uygun deneyleri yapar, laboratuarın yönetimini ve işletilmesini bilir
6   Deney sonuçlarının önemini bilir ve mesleki etik kurallarına uyar
7   Yaptığı deneyleri uygun formlara aktarır ve rapor haline getirir
8   İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
9   Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir
10   Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar

Mezunların İstihdam Profilleri

Geoteknik Programı mezunları sektörel olarak maden, zemin etüd, zemin iyileştirme, baraj, tünel projelerinde ve sondaj firmalarında ayrıca devlet kurumlarında istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html Geoteknik Programı mezunları ÖSYM nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Jeofizik, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği Petrol ve Doğal Gaz bölümlerine geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program öğretim planı 30 zorunlu ve 16 seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin alınması gereken seçmeli ders sayısına oranı 120/23 AKTSdir. Geoteknik Programı öğrencileri; Birinci Yıl bahar yarıyılında 2 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl güz yarıyılında 9 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl bahar yarıyılında 12 AKTS kredilik seçmeli ders alacaklardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TOR 1021 TEKNİK RESİM ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 TGT 1001 GENEL KİMYA ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TGT 1003 TOPOG. VE JEOLOJIK HARITA BIL. ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TGT 1005 ZEMİN MEKANİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 TOR 1025 JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 9 TOR 1019 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 TOR 1017 MATEMATİK I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TJT 1012 ZEMİN MEKANİĞİ I ZORUNLU 2 4 0 6
B 2 TJT 1008 YAPI MEKANİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TOR 2020 KAYA MEKANIGI ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 TOR 1026 MATEMATİK II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TGT 2104 STAJ (30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSD 2008 MESLEKİ İNGİLİZCE SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 SSD 2006 İLETİŞİM TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 SSD 2004 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 SSD 2002 FOTOĞRAFÇILIK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 SSD 2010 KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TJT 2015 HIDROJEOLOJI ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TGT 3003 SONDAJ TEKNİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 TGT 3009 YAPI MEKANİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 TGT 3007 ZEMİN MEKANİĞİ II ZORUNLU 2 4 0 6
G 5 TGT 3005 MALZEME MEKANİĞİ I ZORUNLU 2 4 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TOR 3041 ARAZİ DENEYLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TGT 3001 BETON VE KAZIK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TOR 3031 MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TOR 3039 YERBİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TOR 3033 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TOR 3035 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TOR 2010 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 TGT 4104 STAJ ( 30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 3 TJT 2022 MALZEME MEKANİĞİ II ZORUNLU 2 4 0 6
B 4 TJT 2010 İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TGT 4002 İNŞAAT TEMEL YAPILARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TOR 4042 RAPOR HAZIRLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TOR 4052 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TOR 4036 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 TOR 4038 DEPONİ ALANLARINDA GEOTEKNİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TOR 4034 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TOR 4032 JEOFİZİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TOR 4044 ENERJİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Torbalı Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Programda bağıl not sistemi uygulanmaktadır ve ders geçme notu en az DD mezuniyet notu ise en az CC dir.

Mezuniyet Koşulları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü : Doç. Dr. Celalettin Şimşek
E-posta: celalettin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 8531820