DERECE PROGRAMLARI

: Endüstriyel Cam ve Seramik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü 2002 yılında kurulmuştur. Program, Endüstriyel Seramik Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar mezun olmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe dir. Her yıl yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Programda, gelişmekte olan cam ve seramik sektörü için ara eleman yetiştirilmektedir. Sektörde, seramik mühendisleri ile vasıfsız elemanlar arasında, son teknolojik gelişmelere uygun olarak yetiştirilmiş eğitimli teknikerlere ihtiyaç vardır. Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bu ihtiyaca cevap vermektedir. Seramik ve cam sektöründe teknolojik gelişmeleri izleyen, iş disiplinine sahip, ilgili araç gereç ve malzemeyi kullanabilen Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri, mühendisler ile vasıfsız elemanlar arasındaki boşluğu doldurarak, üretim sürekliliğinin sağlamasında kalite ve kapasitesinin artmasına neden olacaklardır.

Kazanılan Derece

Endüstriyel Cam ve Seramik (Önlisans) Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

2547 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca belirlenen ilgili Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumu mezunları sınavsız ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Sınavsız kayıt yapmak için 2547 sayılı kanunun 45. Maddesinde belirtilen Mesleki ve Teknik oratöğretim kurumlarından mezun olmalıdır.
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Endüstriyel cam ve seramik bölümünün her yıl alacağı öğrenci kontenjanı 30 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler öğrenimlerinin ilk yılında temel derslerin yanı sıra bölüm derslerini almaktadırlar. İkinci yılında ise tamamen endüstriyel bilgilerini artırmak amaçlı dersler almaktadırlar. Ayrıca birinci yıl ve ikinci yıl sonunda yapılan stajlar ile öğrenilen teorik bilgileri pratikte uygulama ve inceleme imkanı bulmaktadırlar. Endüstriyel ve teknoloji ağırlıklı derslerin yanı sıra öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilmek amacıyla Temel Sanat Eğitimi, Serbest Seramik Uygulama gibi derslerde verilmektedir. Bu derslerde öğrenciler sanatın tanımı, sanatsal ve yaratıcı düşünmeyi, form geliştirmeyi, geliştirilen formları ürüne dönüştürmeyi öğrenmektedirler. Ülkemiz seramik hammaddeleri yönünden zengindir. Bu nedenle seramik sektörü gelişmiş ve gelişmektedir. Tuğla kiremit fabrikaları, refrakter tuğla fabrikaları, porselen fabrikaları, yüksek gerilim izalatörü ve elektro porselen fabrikaları, sağlık gereçleri fabrikaları, seramik yer ve duvar kaplama malzemeleri fabrikaları seramik üretmektedir. Üretilen seramiklerin önemli bir bölümü ihraç edilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve analitik bilgilerini ilgili deneylerde uygular.
2   Seramik ve cam teknolojileri hakkında temel kavramları bilir.
3   Seramik ve cam hammaddelerini tanır, temel özelliklerini bilir.
4   Gövde ve sır reçeteleri oluşturabilir ve geliştirebilir.
5   Konusu ile ilgili deneysel çalışmaları yürütebilir ve mesleki etik kurallarına uyar.
6   Kalite kontrol ve araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilir.
7   Seramik ürünlerin tasarımını yapabilir.
8   İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
9   Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir.
10   Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunlarımız özel ve kamu alanlarında, tekniker olarak Seramik Üretim Fabrikaları, Cam Üretim fabrikaları, Refrakter fabrikaları, Demir-Çelik fabrikaları, Seramik Atölyelerinde istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html
Endüstriyel Cam ve Seramik Programı mezunları ÖSYMnin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik, Seramik Mühendisliği, Seramik Sanatları ve Seramik ve Cam bölümlerine geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program öğretim planı 30 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin alınması gereken seçmeli ders sayısına oranı 120/23 AKTS?dir. Birinci Yıl bahar yarıyılında 2 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl güz yarıyılında 12 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl bahar yarıyılında 9 AKTS kredilik seçmeli ders alacaklardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TOR 1025 JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 TCS 1005 SERAMİK TEKNOLOJİSİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TCS 1001 SERAMİK KİMYASI ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 TOR 1017 MATEMATİK I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TOR 1019 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 TCS 1003 TEMEL SANAT EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TCS 2004 TEKNİK RESİM ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 TCS 2002 SERAMİK VE CAM HAMMADDELERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TOR 1026 MATEMATİK II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TCS 2104 STAJ (30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 8 TCS 2006 SERAMİK TEKNOLOJİSİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSD 2008 MESLEKİ İNGİLİZCE SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 SSD 2006 İLETİŞİM TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 SSD 2004 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 SSD 2002 FOTOĞRAFÇILIK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 SSD 2010 KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TCS 3001 CAM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TCS 3003 REFRAKTER TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 TCS 3019 DEKOR TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 TCS 3017 SERAMİK TEKNOLOJİSİ III ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 TCS 3015 SERAMİK MAKİNALARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TCS 3005 SERBEST SERAMİK UYGULAMASI SEÇMELİ 0 2 0 3
G 2 TCS 3007 SERAMİK İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TOR 3031 MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TOR 3035 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TCS 3021 SERAMİK HAMMADDELERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TOR 3033 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TCS 3013 CEVHER HAZIRLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TCS 3011 MALZEME KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 TCS 3009 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SERAMİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TCS 4004 İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TCS 4018 SERAMİK VE MESLEK HESAPLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TOR 4010 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 TCS 4002 SERAMİK KALIPÇILIĞI VE UYGULAMASI ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 TCS 4104 STAJ (30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 6 TCS 4020 SERAMİKLERİN MONTAJI ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TCS 4006 SERAMİK ÜRETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 2 TOR 4052 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TCS 4010 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 4 TOR 4044 ENERJİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TOR 4042 RAPOR HAZIRLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TCS 4016 TEKNİK SERAMİKLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TCS 4014 ÇİMENTO VE BETON SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TCS 4012 MİMARİ YAPILARDA SERAMİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 TCS 4008 PROSES VE KALİTE KONTROL TEKN. SEÇMELİ 2 2 0 6
B 10 TOR 4046 MOZAİK TASARIM VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Torbalı Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Programda bağıl not sistemi uygulanmaktadır ve ders geçme notu en az DD mezuniyet notu ise en az CCdir.

Mezuniyet Koşulları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü :Yrd.Doç. Dr. İlker ÖZKAN
E-posta: ilker.ozkan@deu.edu.tr
Tel: 0 232 8531820