DERECE PROGRAMLARI

: İnşaat Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İnşaat Teknolojisi Programı 1982 1983 akademik yılında eğitime başlamıştır.1985 YÖK Dünya bankası projesi kapsamında laboratuarı kurulmuştur. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere Bina ve her tür yapı inşaatının temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

Program günümüzde ve gelecekte İnşaat sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, İnşaat sektörünün bir üyesi olan İnşaat teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir.

Bir İnşaat teknikerinin ana görevi; İnşaat mühendislerine laboratuvar ve Şantiye İmalatlarında yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda her tür yapı imalatının temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

İnşaat Teknolojisi, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda temel mesleki bilgileri kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü-zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. İnşaat Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 6 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulu nda İnşaat Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuar içerisinde Malzeme, Beton, Zemin, Mekanik, Hidrolik, Asfalt deneyleri yapılabilmektedir. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan, öğrenci laboratuvarlarında uygulama yapabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Temel matematik ve fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2   Alanındaki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
3   Yapı da kullanılan malzemeler ve kimyasalları tanır. Kullanım alanlarını bilir.
4   Yapı malzemelerinin üretim şekillerini bilir.
5   Alanında deney yapabilme, veri toplayabilme ve elde edilen verileri ,deney sonuçlarını yorumlayabilir ve raporlama yeteneğine sahiptir.
6   Alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
7   Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
8   Bireysel veya takım içinde etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir
9   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ila en az bir yabancı dil bilgisi ile alanındaki bilgi ve teknolojik gelişimleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.
10   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
11   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
12   Alanındaki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; çözümlerin hukuksal sonuçları konusunda yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
13   Teknik Resim becerisini uygulamada ve iletişim kurarken etkin kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler Yapı şantiyelerinde, Yapı malzemesi üreten sanayi kuruluşlarında,Yapı denetim firmalarında ,Yapı malzemesi kalite kontrolünde, Mimarlık ve mühendislik bürolarında tekniker olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümleri, Mimarlık fakültesine, dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %83 ve %17 dir. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %11 ve %11 dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 İNT 4107 YAPI UYGULAMALARI 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 İNT 4105 MEKANİK VE STATİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 İNT 4103 YAPI MALZEMELERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 İNT 4101 İNŞATTA ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNT 4102 İNŞAATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ZORUNLU 2 1 0 4
B 2 İNT 4108 YAPI ELEMANLARI DAYANIMI ZORUNLU 2 1 0 4
B 3 İNT 4106 YAPI STATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İNT 4104 BETON TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 ÇEK 4000 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 İNT 4110 YAPI UYGULAMALARI 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNT 4213 ARAZİ ÖLÇMELERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 2 İNT 4211 ÇELİK YAPILAR ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 İNT 4209 KARAYOLU İNŞAATI ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 İNT 4207 SU TEMİNİ VE İLETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 İNT 4205 BETONARME ZORUNLU 4 0 0 4
G 6 İNT 4203 İNŞAAT MESLEK RESMİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 7 İNT 4201 ZEMİN MEKANİĞİ 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNT 4221 YAPI İŞLETMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 İNT 4219 YAPI KİMYASALLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İNT 4217 YAPI FİZİĞİ VE YALITIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İNT 4215 PREFABRİK YAPILAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNT 4208 ŞANTİYE ORGANİZASYONU ZORUNLU 1 2 0 2
B 2 İNT 4210 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 4 İNT 4204 İNŞAATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ZORUNLU 1 2 0 2
B 5 İNT 4202 ZEMİN MEKANİĞİ 2 ZORUNLU 1 2 0 2
B 6 İNT 4206 YAPI METRAJI VE MALİYETİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNT 4220 İNŞAATTA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 İNT 4212 HASAR TESPİTİ VE ONARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 İNT 4218 ZEMİN VE TEMEL UYGULAMALARI SEÇMELİ 4 0 0 5
B 4 İNT 4216 ATIK SULAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 İNT 4214 ASFALT VE HİDROLİK LABORATUVARI SEÇMELİ 4 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğretim Görevlisi Nevriye Gültekin
e.posta: nevriye.gultekin@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 2473157
Faks No: +90 232 420 51 81