DERECE PROGRAMLARI

: Pazarlama

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Pazarlama Programı eğitim ve öğretim hayatına üniversitemiz bünyesinde İzmir Meslek Yüksekokulunda İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde 1982 yılında başlamıştır ve liseden sonra İki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir.
Öğrenciler ilgili meslek liseleri mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Programa her yıl 120 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Kazanılan Derece

Pazarlama, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilir. Diğer liselerden mezun olanların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Pazarlama için yeterli YGS 6 puanı almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir.
Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Pazarlama Programının amacı sektörün ihtiyaçlarına yönelik teorik ve pratik bilgi ile donatılmış personel yetiştirmektir. Bu programda, ürün, fiyat, dağıtım, marka, hedef pazaranalizi, stratejilerin belirlenmesi, pazarlama araştırmaları, reklam, internette pazarlama, uluslararası pazarlama gibi çağdaş pazarlamaya ait iş ihtiyaçları konuları öğretilir.
Pazarlama program uygulamalı eğitim ile öğrencilerin yetenek veşirketlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak aktif şirketlerin pazarlama ve satış departmanlarıi çin nitelikli üyelerinin eğitimini hedeflemektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Pazarlama alanında öğrendiği teorik bilgileri genel ekonomi, işletme yönetimi ve sektörleri anlama ve yorumlamada kullanır.
2   Alanıyla ilgili çevresel değişkenleri ve ilgili disiplinlerle bağlantısını analiz etme ve değerlendirme konusunda çözüm üretir.
3   Pazarlama problemlerinin çözümü için bilgi kaynakları ve araştırma tekniklerinden yararlanır.
4   Pazarlama ve satış uygulamaları için gerekli olan özgüven, sosyallik ve iletişim becerilerini bireysel olarak ve ekip içinde geliştirir.
5   Tüketici davranışı ve haklarına ilişkin bilinç geliştirir
6   Müşteri odaklı pazarlama anlayışını benimseyerek yaratıcı satış teknikleri geliştirebilir.
7   Bir işletmede satış organizasyonunu ve ekibinde çalışacak elemanların değerlendirme ve yönetimi için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanır
8   Pazarlama iletişimi tekniklerini farklı ürün gruplarına ve değişen pazar koşullarına uygular.
9   Global pazarlarda ihracat ve tedarik zinciri uygulama süreçlerine katılır.
10   Alanı ile ilgili yasal mevzuata hakim olur.
11   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır.
12   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme yetkinliği kazanır
13   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varır
14   Alanı ile ilgili rapor yazımı ve sunum yapma becerilerini kazanır
15   Mesleğiyle ilgili yeni teknik ve uygulamaları takip etme ve kendini geliştirme gerekliliği konusunda bilinç kazanır

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, pazarlama, lojistik, reklam ve halkla ilişkiler ajansları gibi ilgili tüm kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan kişinin üst seviyedeki bir programa nasıl devam edebileceğini belirten bölümdür.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS ORANI Toplam Kredi (Program):120 Toplam Kredi (Zorunlu Dersler):93 Toplam Kredi (Seçmeli Dersler):27 % ( Zorunlu Dersler ):77,5 % ( Seçmeli Dersler ):22,5
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4003 MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 EKO 4000 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 PAZ 4105 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 PAZ 4101 PAZARLAMA 1 ZORUNLU 5 0 0 5
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 HUK 4000 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 İŞY 4001 İŞLETME YÖNETİMİ 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 PAZ 4103 İŞ HAYATINA HAZIRLIK ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İST 4000 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 İŞY 4002 İŞLETME YÖNETİMİ 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 İLT 4000 İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PAZ 4108 TİCARİ İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 PAZ 4106 PAZARLAMA 2 SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 PAZ 4104 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 GMH 4000 GENEL MUHASEBE SEÇMELİ 3 1 0 4
B 5 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
B 6 MVU 4106 TİCARİ MATEMATİK SEÇMELİ 2 1 0 4
B 7 PAZ 4102 SATIŞ SAHA PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PAZ 4211 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 PAZ 4203 SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 3 PAZ 4205 MARKA YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 PAZ 4223 KÜRESEL PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 2
G 5 PAZ 4201 REKLAM ZORUNLU 4 0 0 4
G 6 AYT 4000 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 PAZ 4207 TÜKETİCİ DAVRANIŞI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HLK 4000 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 PAZ 4225 SUNUŞ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 3
G 3 PAZ 4213 SATIŞ GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 PAZ 4221 HİZMET PAZARLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 PAZ 4215 SEKTÖREL PAZARLAMA İNCELEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 PAZ 4219 RETORİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 PAZ 4214 PERAKENDE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 PAZ 4212 PAZARLAMA MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 PAZ 4208 ELEKTRONİK PAZARLAMA ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 PAZ 4206 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI ZORUNLU 1 2 0 2
B 6 PAZ 4204 İŞ İNGİLİZCESİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 PAZ 4202 SATIŞ YÖNETİMİ ZORUNLU 4 2 0 5
B 8 PAZ 4210 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PAZ 4216 PAZARLAMA ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 PAZ 4218 İHRACAT TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği nin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Muazzez BABACAN
muazzez.babacan@deu.edu.tr
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer Koçak
nilufer.kocak@deu.edu.tr