DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hemşirelikte Yönetim YL programı 1999 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak; ALES sınavından en az 55 almış olmak; ÜDS,YDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 30 ECTS karşılığı 25/26 kredilik ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğrencinin hemşirelikte yönetim alanında derin bilgi kazanması, hemşirelikte yönetim bilgisini uygulama alanına aktarması, alanındaki bilgilere ulaşması ve kullanması, bilgiyi eleştirel değerlendirmesi, bilimsel araştırma yaparak alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Program her dönem 3 zorunlu ders ile birlikte hemşirelik ve sağlık bilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik lisans eğitimindeki bilgiye dayalı, bakım yönetimi ve hemşirelikte yönetim alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde bilgiyi derinleştirebilmek.
2   Yönetim alanı ile ilgili disiplinlerden edindiği temel kavramları hemşirelikte yönetim alanlarıyla bütünleştirebilmek.
3   Hemşirelikte yönetim alanında edindiği kuramsal bilgiyi uygulama alanına aktarabilmek.
4   Hemşirelikte yönetim alanıyla ilgili sorunları fark ederek ve çözümü için değişimi başlatabilmek
5   Hemşirelikte yönetimle ilgili uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözebilmek.
6   Hemşirelikte yönetim alanındaki sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik planlanmış bilimsel bir araştırmayı yürütebilmek.
7   Hemşirelikle ilgili yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uygun olarak yönetim becerilerini kullanabilmek.
8   Farklı disiplinlerde yürütülen projelerde yer alabilmek.
9   İyi bir yönetici ve lider olmanın gereği olan tutum ve davranışları gösterebilmek.
10   Araştırma sonuçlarını bakım yönetimi ve hemşirelikte yönetim alanlarına yansıtabilmek.
11   Hemşirelikte yönetim alanındaki bir sorunu -bilimsel sorun çözme sürecini kullanarak çözebilmek
12   Sağlık bakım sistemlerini, hastane ve hemşirelik hizmetleri yönetimini etkileyen sağlık politikalarındaki değişimleri izleyebilmek
13   Sağlık politikalarındaki değişimleri eleştirel düşünme yolu ile uygulamaya aktarabilmek
14   Hemşirelik hizmetleri uygulamalarının kalite standartları ve hasta güvenliği hedeflerine uygunluğunu değerlendirerek geliştirilmesine katkıda bulunabilmek
15   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek
16   Hemşirelikte yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar hemşirelikte yönetim doktora programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi ADmızın 1 dersi, Hemşirelik Fakültesi Yüksek Lisans Programının 2 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 HYH 5005 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM I ZORUNLU 2 0 0 8
G 3 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 HYH 5007 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 6 0 6
G 4 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 HYH 5006 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM II ZORUNLU 2 0 0 8
B 4 HYH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 HYH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5042 HASTA GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 HYH 5008 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 6 0 8
B 3 HEM 5008 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HYH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HYH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve sunumlardaki başarısı, derse katılımı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 30 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
30 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
Tel: 90.232.4124789