DERECE PROGRAMLARI

: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyomedikal Cihaz teknikerleri hastanelerde, medikal kliniklerde, medikal firmaların teknik servisinde bir mühendis kontrolünde ara eleman olarak görev yaparlar. Biyomedikal cihaz teknikerleri hastanelerde bulunan hasta başı monitörleri, elektrokardiyograflar, kan gazı analizörleri, röntgen cihazları, defibrilatörler, elektrokoterler, anestezi cihazları, kalp pilleri, tansiyon aletleri, spirometreler, diyatermi cihazları ve benzeri cihazları medikal cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kurlum, söküm ve testinden sorumludur. Biyomedikal cihaz teknikerleri hastanelerde yaptıkları bakım onarım için multimetre, havya, bilgisayar yazılımları ve mekanik cihazların bakımı için gerekli malzemeyi kullanırlar. Cihaz bakımı için gerekli mekanik, elektrik, elektronik bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Biyomedikal teknikerleri gerekli durumlarda hastanelerdeki sağlık personeline cihazların kullanımı konusunda eğitir. Hastanelerde çalışmanın gerektirdiği özen ve dikkate sahip olmalı, hasta ve tüm personelle iyi iletişim kurmalıdır.

Kazanılan Derece

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 1996 1997 akademik yılında YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında başlatılmıştır. Programda temel Biyomedikal bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 iş günü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1 laboratuar bulunmaktadır. Program laboratuarlarında Biyomedikal uygulamaları YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan alet ve ekipmanlar ile yeterli düzeyde yapılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Soruların çözümünde bilimsel yöntemler kullanmayı benimser ve problem çözme becerisini geliştirir.
2   Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilme , bilgi paylaşabilme, ekip çalışması yapabilme,teknik yardımda bulunabilme , sözü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
3   Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir, eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar.
4   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
5   Temel bilimler, yaşam bilimleri, mühendislik alanında yeterli bilgiyi kazanma ve bu bilgileri etkin şekilde kullanma becerisine sahiptir.
6   Medikal enstrümantasyon bilgilerini kazanır.
7   Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır.
8   Sağlık alanında kullanılan tıbbi ve teknik cihazların tamir , ayar ve bakımını yapar.
9   Arıza arama- bulma teknikleri, üretici firma teknik dökümanları ve koruyucu bakım talimatnamelerini bilir.
10   Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir.
11   Tıbbi cihazların satın alınması sırasında şartname hazırlama ve cihaz seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.
12   Bir yabancı dili temel düzeyde bilir.
13   Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler hastanelerin klinik mühendislik birimlerinde ve medikal firmalarının teknik servislerinde tekniker olarak çalışabilmekte veya kendi iş yerlerini kurabilmektedirler. Sağlık alanında ve medikal teknolojideki gelişmeler mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Biyomedikal ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümlerine ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yaptığı sınavda başarılı olarak dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de sınavsız dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %82.5 ve %17.5 tir. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %5 ve %11 dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 4101 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BMT 4107 TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 BMT 4105 ARIZA ANALİZİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 4 BMT 4103 MEDİKAL FİZİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 MAT 4000 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 8 EDA 4001 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 4109 TIBBİ BİLİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AEL 4000 ANALOG ELEKTRONİK ZORUNLU 3 1 0 4
B 2 SEL 4000 SAYISAL ELEKTRONİK ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 EDA 4002 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 BMT 4102 CİHAZ KURULUM VE SÖKÜMÜ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 BMT 4116 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 BMT 4110 BAKIM VE SARF MALZEME ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 BMT 4104 ARIZA GİDERME ZORUNLU 2 1 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMT 4120 HİDROLİK PNÖMATİK SEÇMELİ 2 1 0 3
B 2 BMT 4118 BİYOMEDİKALDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI SEÇMELİ 2 1 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 4203 YAŞAM DESTEK CİHAZLARI ZORUNLU 2 1 0 4
G 2 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 BMT 4209 FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER ZORUNLU 3 1 0 4
G 4 BMT 4201 MESLEKİ YABANCI DİL 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 BMT 4207 BİYOMEDİKALDE MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI ZORUNLU 3 1 0 4
G 6 BMT 4211 GÜÇ ELEKTRONİĞİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 7 BMT 4205 LABORATUVAR CİHAZLARI ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BMT 4219 STERİLİZASYON CİHAZLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 BMT 4217 FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 BMT 4213 TAŞ KIRMA CİHAZLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 BMT 4215 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI SEÇMELİ 3 1 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 BMT 4208 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 BMT 4204 AMELİYATHANE CİHAZLARI ZORUNLU 3 1 0 4
B 5 BMT 4202 MESLEKİ YABANCI DİL 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 BMT 4206 TEDAVİ CİHAZLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BMT 4210 BİYOMEDİKAL MODİFİKASYON SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 BMT 4218 BİYOMEDİKALDE SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 BMT 4216 KALİBRASYON SEÇMELİ 2 1 0 3
B 4 BMT 4214 IŞINLI TEDAVİ CİHAZLARI SEÇMELİ 2 1 0 3
B 5 BMT 4212 TIBBİ TAHLİL CİHAZLARI SEÇMELİ 2 1 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr.Gör. Erdoğan DOĞMUŞ
e.posta: erdogan.dogmus@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 26 13
Faks No: +90 232 420 51 81