DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Programcılığı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Programımız 1982 yılında kurulmuştur. Bünyesinde 3 adet akademik personel bulundurmaktadır. Programımızdaki öğrenci sayısı yaklaşık 600 dür. Programımızda modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Programcılığı, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Üretim ve hizmet sektörleri için yöneticiler ile yürütücüler arasında kararların uygulanmasında bağlantı hizmeti sağlayacak, bilgisayar programlama teknolojisini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilecek teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı, internet teknolojileri, veritabanı, programlama dilleri, ağ, bilgisayar donanım ve diğer bilgisayar konuları kapsayan, özenle tasarlanmış bir müfredat sunmaktadır. Müfredat öğrencilere, yazılım uygulamaları ve programlama, bilgisayar ağ sistemleri, web geliştirme ve veritabanı analisti dahil bilgisayar teknolojisi içeren çeşitli alanlarda kariyer fırsatları için hazır olmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler böylelikle bilgisayar ve yazılım endüstrisinin günümüzdeki ve gelecekteki durumuna yönelik bilgilerle donatılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Sunucu işletim sistemini ve açık kaynak işletim sistemlerini kurabilir ve yönetimini yapabilir.
2   Basit bir ağ kurulumu işlemlerini yapabilir ve ağı yapılandırabilir.
3   Bir konuda araştırma yapabilir, raporlayabilir ve sunumunu gerçekleştirebilir.
4   Görsel programlama editörünün kurulumunu yapabilir ve temel görsel programlama uygulamaları geliştirebilir, görsel programlama dili ile veritabanı kullanabilir, gelişmiş görsel programlama uygulamaları yapabilir, görsel programlama editörü kullanarak endüstriyel uygulamalar geliştirebilir, çok katmanlı uygulama geliştirebilir.
5   Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilir, kalite yönetimi ve süreçleri, çevre ve insan sağlığını koruyabilme konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
6   Görüntü ve metin düzenleyebilir.
7   İnternet programcılığı için gerekli hazırlıkları yapabilir, web sayfası hazırlayabilir ve çalıştırabilir.
8   Temel veritabanı işlemleri yapabilir, farklı türde veritabanları kullanabilir, veritabanı sunucularını yönetebilir.
9   İş yeri kuruluşu yapabilir, işletme yönetebilir.
10   Sayıları, dizileri ve fonksiyonları mesleğinde kullanabilir, matrisler, lineer denklem sistemleri, sayısal analiz, geometri, trigonometri ile ilgili uygulamalar yapabilir
11   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahiptir.
12   Temel mesleki terimleri, kavram ve tanımları yabancı dilde ifade edebilir.
13   Nesne tabanlı programlama yapabilir.
14   Bilgisayar donanımını belirleyebilir, algılayıcıları kullanabilir.
15   Temel programlama işlemleri yapabilir. Yazılım geliştirme yöntemlerini kullanabilir ve yazılımın test/bakımını yapabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu önlisans derecesi mezunlara mesleklerini icra edebilme ve işyeri açma olanağı sağlar. Öğrencilerimiz bilgisayar programı yazan ve geliştiren firmalarda, yazılım ve donanım şirketlerinde uzman olarak çalışabilecek yetkinlikle mezun olmaktadır.
Bilgisayar firmalarının basta teknik servislerinde olmak üzere çeşitli departmanlarında, küçük ve orta büyüklükteki isletmelerde bilgi işlem sorumlusu ya da uzman olarak veya yazılım firmalarında programcı olarak çalışabilecekleri gibi network donanım ve teknik altyapı veren ve web tasarımı yapan firmalarda da çalışabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir. Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bilgisayar Mühendisliği veya Eğitim ile ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler. Programımız öğrencileri, açık öğretim fakültesinin bazı programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ders sayısı ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %80 ve %20 dir. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %20 ve %14,2 dir. Öğrenciler 2.sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını bilgisayar programı yazan ve geliştiren firmalarda, yazılım ve donanım şirketlerinde yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLP 4111 MATEMATİK UYGULAMALAR ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 BLP 4107 WEB TASARIMININ TEMELLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 3 BLP 4105 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ ZORUNLU 1 1 0 4
G 4 BLP 4103 VERİ TABANI 1 ZORUNLU 3 1 0 4
G 5 BLP 4101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ ZORUNLU 3 1 0 6
G 6 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 BLP 4109 GRAFİK VE ANİMASYON 1 ZORUNLU 2 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLP 4108 SENSÖRLER ZORUNLU 2 1 0 4
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 BLP 4104 İNTERNET PROGRAMCILIĞI 1 ZORUNLU 3 1 0 5
B 4 BLP 4106 YAZILIM GELİŞTİRME İÇİN MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 BLP 4110 VERİ TABANI 2 ZORUNLU 3 1 0 5
B 6 BLP 4102 GÖRSEL PROGRAMLAMA 1 ZORUNLU 3 1 0 5
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLP 4112 . NET'E GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLP 4201 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 1 ZORUNLU 3 1 0 6
G 2 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 BLP 4211 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 4 BLP 4209 AĞ TEMELLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 5 BLP 4207 MESLEKİ YABANCI DİL 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 BLP 4205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2 ZORUNLU 3 1 0 4
G 7 BLP 4203 YAZILIM MİMARİLERİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 BLP 4217 WEB TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 BLP 4215 . NET UYGULAMA GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 BLP 4213 BİLGİSAYAR DONANIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BLP 4208 MESLEKİ YABANCI DİL 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 BLP 4202 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 BLP 4206 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 5 BLP 4204 GÖRSEL PROGRAMLAMA 3 ZORUNLU 2 1 0 3
B 6 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İŞL 4002 İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 BLP 4214 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 BLP 4210 PLATFORM BAĞIMSIZ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 BLP 4212 İLERİ . NET UYGULAMA GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Özer Kestane
E-posta:ozer.kestane@deu.edu.tr
Telefon: +90 232 301 26 21
Faks No:+90 232 420 51 81