DERECE PROGRAMLARI

: Adalet Meslek Yüksekokulu(A)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizde ilk Adalet Yüksekokulu, Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasında imzalanan bir protokol uyarınca, 1980 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz da, aynı yıl Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra Yüksekokulumuz, 28.3.1983 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18. maddesinin (J) bendi gereğince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlanmıştır.
Yükseköğretim Kurulunun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değiştirilen 7/d(2) maddesine dayanarak, 27.4.2001 tarihli kararıyla, Yüksekokulumuzun Adalet Yüksekokulu olan adı, Adalet Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Adalet Meslek Yüksekokulu, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek Lisesinin Adalet Bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olup ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Öğrenci daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile muaf olabilirler.
Yüksekokulumuz öğretim planında yer alan yabancı dil dersleri için akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Önlisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri başarmış, toplam 120 kredisi bulunan, en az 60 kümülatif ortalamaya sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrencilere verilir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın 25 inci maddesinde notlandırma sistemi; 15 inci maddesinde staj ile ilgili bilgiler açıklanmıştır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Hukuki konularda temel bilgilere ve nosyona sahip; adliye sisteminin işleyişine hakim; hukuka saygılı, meslek etiğini önemseyen; adliye, avukatlık bürosu, noter gibi hukuk sistemi içinde faaliyet gösteren kurumlarda idari görev yapacak eleman yetiştirmek.
Programda müstakil bir laboratuarda klavye dersleri verilmektedir. Yabancı dilde okutulan ders yoktur.

Temel Program Kazanımları

1   Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı, eşitlik gibi temel ilkeleri özümsemiş, hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş olarak mesleği icra etme becerisine sahip
2   Hukuk düzeninin insan haklarına dayalı, mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde işlemesi için çalışan
3   Hukuki terimlere, mevzuata ve adli kurumların işleyişine hakim
4   Kendisine verilen görevleri titizlikle yerine getiren
5   Hukuki konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma, Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip
6   Görev yaptığı kurumun işleyişi için gerekli tutanak vb.yazılı metinleri uygun terimleri kullanarak ve hızlı biçimde hazırlayabilen
7   Yargının önemi ve işlevi ve yargı çeşitleri yargılamaya hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibi
8   Adli mekanizmanın idari yapısında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip
9   Görev yaptığı kuruma başvuranlara temel konularda yardımcı olma ve yol gösterme becerisine sahip
10   Yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme becerisi ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanmış

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu sektöründe veya özel sektörde çalışabilir.
Kamu sektöründe adli alanda memur pozisyonunda, özel sektörde avukatlık ofislerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

DGS sınavını geçerek birinci düzey programlara (hukuk) başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Toplamı 120 AKTS olan derslerden, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca alacağı 6 seçmeli dersin toplamı 30 AKTS olmaktadır. AKTS bakımından hesaplandığında öğrenci toplam olarak zorunlu derslere oranla %25 oranında seçimlik ders almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Yıl:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
2 TDL 1000 TÜRK DİLİ ZORUNLU 2 0 0 4
3 AMY 1016 TEMEL HUKUK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
4 AMY 1018 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA ZORUNLU 2 0 0 4
5 AMY 1004 CEZA HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
6 YDF 1000 YABANCI DİL (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 4
7 YDA 1000 YABANCI DİL (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 4
8 YDİ 1000 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 4
9 TBT 1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
10 AMY 1030 KLAVYE KULLANIMI I ZORUNLU 1 2 0 5
11 AMY 1029 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I ZORUNLU 2 0 0 4
12 AMY 1028 BÜRO YÖNETİMİ VE KALEM MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 4
13 AMY 1019 ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   60
 
1 .Yıl: Seçmeli Dersler
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AMY 1036 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
2 AMY 1035 DİSİPLİN HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
3 AMY 1034 YARGI ÖRGÜTÜ BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
4 AMY 1033 SUÇ BİLİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
5 AMY 1032 İŞLETME VE YÖNETİM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
6 AMY 1031 MALİ MEVZUAT SEÇMELİ 2 0 0 5
7 AMY 1037 İNSAN HAKLARI HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
8 AMY 1039 TEBLİGAT HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
9 AMY 1038 VERGİ MEVZUATI SEÇMELİ 2 0 0 5
 
1 .Yıl:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AMY 2030 CEZA USUL HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
2 AMY 2031 CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
3 AMY 2032 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
4 AMY 2029 İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
5 AMY 2019 MUHASEBE ZORUNLU 2 0 0 4
6 AMY 2035 KLAVYE KULLANIMI II ZORUNLU 1 2 0 5
7 AMY 2028 MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
8 AMY 2033 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ II ZORUNLU 2 0 0 4
9 AMY 2034 İDARE VE İDARİ YARGILAMA HUKUKU BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
10 AMY 2036 STAJ STAJ 0 0 0 8
0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   60
 
1 .Yıl: Seçmeli Dersler
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AMY 2037 NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
2 AMY 2044 SÖZLEŞMELER HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
3 AMY 2043 MİLLETLERARASI USUL HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 5
4 AMY 2040 POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
5 AMY 2039 KAMU İCRA HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
6 AMY 2038 BANKACILIK HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
7 AMY 2041 TAPU SİCİLİ VE KADASTRO HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
8 AMY 2042 İŞ YARGISI BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
9 AMY 2045 TÜKETİCİ HUKUKU BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına http://amyo.deu.edu.tr/esaslar.html adresinden ulaşılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Tüm derslerini ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın 15 inci maddesi uyarınca stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
Minimum AKTS Kredisi: Her yıl için 60, toplamda 120 kredi.
Genel Not Ortalaması: Her ders için en az 60 olmak sorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Pınar BACAKSIZ
Tel: 420 18 33
e-posta: pinar.pacaksiz@deu.edu.tr