DERECE PROGRAMLARI

: Fotoğraf

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü 1994 yılında Sinema-TV-Fotoğraf Bölümünden ayrılarak bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Fotoğraf Bölümünde fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kurumsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Evrensel boyutta akademik ve sanatsal faaliyetlere katılmak, eğitim programlarını güncelleştirip öğrencilerinin insanlığın kültürel mirası konusunda duyarlı sorumluluk sahibi ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Fotoğraf, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fotoğraf sanatı teknik, estetik ve kuramsal bilgi olarak eğitim programı içinde yer alır. Geleneksel ve çağdaş fotoğraf teknikleri teorik ve uygulamalı derslerle tarihsel süreç içinde incelenir. Program, fotoğraf eğitimi yanında farklı sanat alanlarından seçmeli derslerle desteklenerek disiplinlerarası bir eğitim hedeflenir. Bölümde yabancı dilde ders verilmemektedir. Ancak 1.sınıfta 2 kredi, 2.sınıfta 4 kredilik Mesleki Yabancı Dil İngilizce dersi uygulanmaktadır. Seçmeli derslerin zorunlu derslere oranı her eğitim dönemi için yaklaşık %30 civarındadır. Fotoğraf Bölümü uzun vadede öğrencilerinin sanat alanında sorumluluk sahibi, bilinçli ve evrensel boyutta akademik ve sanatsal faaliyetlerde yer alacak bireyler olmasını hedeflemektedir. Ayrıca bilimsel ve sanatsal alanda sahip olduğu potansiyeli yaratıcı ve yenilikçi eğitim programlarıyla aktif hale getirerek akademik kimliğini evrensel boyutta sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Fotoğrafla ilgili teknik, donanım ve malzeme bilgisine sahip olmak
2   Fotoğraf üretimi için gerekli teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3   Alanın Sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
4   Fotoğraf ve diğer sanatlar arasında ilişki ve iletişim kurabilme bilgisine sahip olmak
5   Geleneksel, Sayısal ve Stüdyo Fotoğrafı üretim teknikleri bilgisine sahip olmak
6   Teorik bilgiyi yaratıcı süreçte kullanabilme bilgisine sahip olabilmek
7   Fotoğrafik tasarım ve sunum teknik ve estetik bilgisine sahip olmak
8   Fotoğraf okuma,yorumlama ve çözümleme bilgisine sahip olmak
9   Mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
10   Mesleki becerilerini geliştirerek özgün fotografik tasarım ve sunum yapabilmek
11   Bilgi teknolojilerini tasarım ve üretim aşamalarında kullanabilmek
12   Disiplinler arası çalışmalarda fotoğrafı kullanma bilgisine sahip olmak
13   Özgün ve estetik değerler taşıyan fotoğraf projesi oluşturma, yaratma ve sunabilmek
14   Sanatsal bilgi ve yetkinliğini profesyonel çalışma ortamına aktarabilmek
15   Sosyal ilişkileri güçlü, paylaşımcı ve gelişmeye açık olmak
16   Tasarım ve üretim sürecinde problemleri çözebilme
17   Edindiği bilgi ve becerileri çözümleyici ve eleştirel kullanabilmek
18   Farklı disiplinler arası çalışmalara katılma ve diğer sanatsal bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
19   Mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olabilmek
20   Bilgisayar destekli görüntü işleme ve sunum hazırlama programlarını kullanabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Fotoğraf Bölümü mezunları, lisans eğitimi sonrasında aşağıdaki alanlarda görev alabilmektedirler. Basın Fotoğrafçılığı, Moda Fotoğrafçılığı, Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı, Sinema-TV Set Fotoğrafçılığı, Görüntü Yönetmenliği, Basın-Yayın (Medya) Sektörü, Belgesel Araştırmalar, SİT Alanlarının Belgelendirilmesi, Sanat Fotoğrafçılığı, Deneysel Fotoğraf çalışmaları, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 FTZ 1003 FOTOĞRAF OPTİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 3
4 FTZ 1001 GÖRSEL TASARIM VE FOTOĞRAF KOMPOZİSYONU I ZORUNLU 2 0 0 3
5 FTZ 1007 SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF I ZORUNLU 2 2 0 6
6 FTZ 1009 RENKLİ FOTOĞRAF I ZORUNLU 2 2 0 6
7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
8 FTZ 1005 FOTOĞRAF TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 3
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 1006 FOTOĞRAF TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 3
2 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 FTZ 1008 SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF II ZORUNLU 2 2 0 6
5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
6 FTZ 1010 RENKLİ FOTOĞRAF II ZORUNLU 2 2 0 6
7 FTZ 1002 GÖRSEL TASARIM VE FOTOĞRAF KOMPOZİSYONU II ZORUNLU 2 0 0 3
8 FTZ 1004 FOTOĞRAF OPTİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 3
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 2001 FOTOĞRAF KURAMLARI I ZORUNLU 2 0 0 2
2 FTZ 2003 TEMEL STÜDYO FOTOĞRAFI I ZORUNLU 2 2 0 4
3 FTZ 2005 FOTOĞRAF TARİHİ III ZORUNLU 2 0 0 2
4 MSİ 2001 MESLEKİ İNGİLİZCE I ZORUNLU 4 0 0 4
5 FTZ 2007 SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
6 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
7 FTZ 2009 KARANLIK ODA UYGULAMA TEKNİKLERİ I ZORUNLU 2 2 0 6
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 2008 SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
2 FTZ 2100 STAJ I ZORUNLU 0 0 0 3
3 FTZ 2004 TEMEL STÜDYO FOTOĞRAFI II ZORUNLU 2 2 0 4
4 FTZ 2010 KARANLIK ODA UYGULAMA TEKNİKLERİ II ZORUNLU 2 2 0 6
5 MSİ 2002 MESLEKİ İNGİLİZCE II ZORUNLU 4 0 0 4
6 FTZ 2002 FOTOĞRAF KURAMLARI II ZORUNLU 2 0 0 2
7 FTZ 2006 FOTOĞRAF TARİHİ IV ZORUNLU 2 0 0 2
8 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 3001 FOTOĞRAF KURAMLARI III ZORUNLU 2 0 0 2
2 FTZ 3005 TÜRK FOTOĞRAF TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 FTZ 3003 SAYISAL FOTOĞRAF I ZORUNLU 2 2 0 4
4 FTZ 3007 FOTOĞRAF SUNUM TEKNİKLERİ I ZORUNLU 2 2 0 6
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 3006 TÜRK FOTOĞRAF TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
2 FTZ 3002 FOTOĞRAF KURAMLARI IV ZORUNLU 2 0 0 2
3 FTZ 3004 SAYISAL FOTOĞRAF II ZORUNLU 2 2 0 4
4 FTZ 3008 FOTOĞRAF SUNUM TEKNİKLERİ II ZORUNLU 2 2 0 6
5 FTZ 3100 STAJ II ZORUNLU 0 0 0 3
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I ZORUNLU 2 0 0 2
2 FTZ 4003 DENEYSEL FOTOĞRAF I ZORUNLU 2 2 0 6
3 FTZ 4001 TANITIM FOTOĞRAFI I ZORUNLU 2 2 0 6
4 FTZ 4005 SAYISAL GÖRÜNTÜ TASARIMI I ZORUNLU 2 2 0 6
0 SECGRUP7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTZ 4004 DENEYSEL FOTOĞRAF II ZORUNLU 2 2 0 6
2 FTZ 4002 TANITIM FOTOĞRAFI II ZORUNLU 2 2 0 6
3 FTZ 4006 SAYISAL GÖRÜNTÜ TASARIMI II ZORUNLU 2 2 0 6
4 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II ZORUNLU 2 0 0 2
5 FTZ 4050 PROJE ZORUNLU 2 2 0 4
6 FTZ 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FTS 3001 MODA FOTOĞRAFI I SEÇMELİ 2 2 0 4
2 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
2 FTS 3002 MODA FOTOĞRAFI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 7:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 8:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
2 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
3 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
4 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
5 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
6 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
7 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
8 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2
9 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
10 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
11 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
12 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
13 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
14 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
15 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
16 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
17 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
18 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
19 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 2
20 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
21 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
22 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
23 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
24 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
25 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
26 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
27 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
28 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
29 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
30 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
31 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
32 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
33 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
34 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
35 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
36 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
37 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
38 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
39 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
40 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
41 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
42 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
43 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
44 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
45 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
46 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
47 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
48 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
49 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
50 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
51 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
52 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
53 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
54 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
55 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
56 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
57 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
58 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
59 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
60 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
61 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
62 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
63 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
64 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
65 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
66 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
67 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
68 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
69 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
70 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
71 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
72 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
73 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
74 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
75 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
76 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
77 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
78 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
79 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
80 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
81 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
82 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
83 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
84 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
85 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
86 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
87 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
88 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
89 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
90 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
91 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
92 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
93 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
94 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
95 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
96 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
97 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
98 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
99 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
100 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
101 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
102 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
103 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
104 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
105 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
106 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
107 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
108 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
109 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir
E-posta: beyhan.ozdemir@deu.edu.tr
Telefon (90-232) 412 92 30