DERS ADI

: TEMEL HUKUK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 1003 TEMEL HUKUK ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GONCA DOĞRU

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği
Lojistik

Dersin Amacı

Hukukun tanımı, amacı, hukuk kuralları, hukuk dalları ( kamu, özel ve karma hukuk), hukukun işlevleri, hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi, özel hukuk ve kamu hukuku dalları gibi konularda temel bilgiler vermek,
Hukukun güncel ve gerekli kurallarını kavramsal düzeyde değerlendirip, doğru kullanım alanlarını aktarmak,
Öğrencilerin, hukuk kurallarının sosyal düzen içindeki işlevini algılayabilecekleri bilgi ve becerilerini geliştirmek,
Öğrencilerin öğrenim yaşamları sürecince edindikleri temel hukuk bilgilerini, çalışma yaşamlarında kullanabilmelerini sağlamak,

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hukukun amaçları ve sosyal düzen içindeki temel işlevleri hakkında teorik bilgileri öğrenmek,
2   Hukuk kurallarını, kamu, özel ve karma hukuk dallarını öğrenmek,
3   Türk Hukuk Sisteminin işleyiş sürecini kavramak ve hukukun temel kavramlarını öğrenmek,
4   Hukukun kaynaklarını oluşturan asli ve yazılı kaynakları ( anayasa, kanun, uluslar arası anlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler) , arasındaki farklılıkları öğrenmek,
5   1982 tarihli anayasanın temel ilkeleri ile yasama, yürütme ve yargı organlarının temel işlevlerini öğrenmek,
6   Hak kavramını ve genel olarak hakların özellikleri ile talep, dava, cebri icra, kişinin hakkının bizzat korunması gibi türlerini öğrenmek,
7   Özel hukuk kapsamında medeni hukuk ve borçlar hukuku ile ticaret hukuku hakkında temel bilgileri öğrenmek,
8   Kamu hukuku kapsamında yer alan idari ( yönetsel) yargı, icra hukuku, iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku kavramları arasındaki ayırt edici özellikleri öğrenmek.
9   Günlük ve çalışma yaşamında karşılaşılabilecek hukuki sorunlar karşısında izlenilebilecek yolları ve yöntemleri öğrenmek,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hukuk Kavramı, Hukukun Unsurları ve Genel Yapısı
2 Hukuk Sistemleri ve Hukukun Kaynakları
3 Hukuk kurallarının Uygulanması
4 Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Dalları
5 Hak Kavramı ve Hakkın Türleri
6 1. Vize
7 Medeni Hukuk: Kişiler Hukuku, Kişi, Gerçek ve Tüzel Kişi
8 Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Özel Hükümler, Borç İlişkisi
9 Ticaret Hukuku ve Türleri
10 İş Hukuku Tanımı, Türleri, Tazminat
11 Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
12 2. Vize
13 Kamu Hukuku Bilgisi: İdari Yargı, İdari Yargıda Dava Türleri
14 İcra ve İflas Hukuku

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

KOCAMAN, Arif; Temel Hukuk Bilgisi, TESMER ( Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler) Yayın No: 74. Ankara, 2007.
PULAŞLI, Hasan, KORKUT, Ömer; Temel Hukuk, Karahan Kitapevi, 12.Baskı, Adana, 2012.
GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 10.Baskı, Bursa, 2013

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2.DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN YarıyılsonuSınavı
4 BNS FinalsonuBaşarı Notu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi Ara sınavların not ortalamasının %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınavlar ve Final sınavı ile öğrencinin 9 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Gonca DOĞRU
gonca.dogru@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 2 4
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.14523
ÖK.24523
ÖK.34523
ÖK.44523
ÖK.54523
ÖK.64523
ÖK.74523
ÖK.84523
ÖK.94523