DERS ADI

: MESLEKİ UYGULAMA (STAJ)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 2200 MESLEKİ UYGULAMA (STAJ) ZORUNLU 0 20 0 5

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NERGİS MELİS ULUĞTEKİN

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Bergama Meslek Yüksekokullunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşyerinde uyulacak kuralları öğrenme ve uygulayabilme.
2   Okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yetenekleri pekiştirebilme.
3   Laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve yeteneklerini geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Staj yaptığınız kuruluşla ilgili bilgilerin toplanması ve staj dosyasına yazmak.
2 Kurumun / iş yerinin örgüt şemasını çizerek; birimler arası ilişkileri, yetki ve sorumlulukları araştırılıp staj dosyasına yazmak.
3 Staj sırasında gerçekleştirdiğiniz görevleri listelemek ve bu görevlerle ilgili olarak yaptıklarınızı staj dosyasına yazmak ve staj bitimi için gerekli evrakların toplanması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Daha sonra ilan edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1)Ders Anlatımı
2)Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencinin staj değerlendirmesi BAŞARILI / BAŞARISIZ olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin staj uygulamsında 3 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenci staj yaptığı kurumun kurallarına uymak zorundadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Nergis Melis ULUĞTEKİN
melis.ulugtekin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

EVET

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 3 40 120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.14123335322233433324
ÖK.25123323322233344424
ÖK.34123323322233333324