DERS ADI

: KİMYA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BRG 1005 KİMYA ZORUNLU 2 1 0 3

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇAĞRI CEYLAN KOÇAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Maddenin özellikleri, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve atom özellikleri, kimyasal bileşiklerin adlandırılması ve tepkimeleri, kimyasal bağlanma teorileri, radyoaktivite, organik ve anorganik kimya genel bilgileri, gazlar, sıvılar katılar ve çözeltiler hakkında kapsamlı olarak teorik bilgiler vermek ve öğrencilerin kimyanın temel kavramları konusunda düşünme yeteneklerini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kimyanın amacını ve maddenin temel özelliklerini öğrenir.
2   Atomun yapısı, atom kuramları, orbital kavramı ve elektron dizilişini öğrenir.
3   Elementlerin periyodik özelliklerini ve mol kavramını öğrenir mol sorularını çözer.
4   Kimyasal bileşikler, Kimyasal reaksiyonda denge ve hız kavramlarını öğrenir.
5   Gazların özellikleri, yasalarını, kinetik ve molekül kuramını öğrenir.
6   Sıvıların ve katıların özelliklerini, çözeltileri ve çözünürlük ile ilgili kavramları öğrenir.
7   Anorganik kimya temel bilgileri, Lewis, VSPER, moleküler orbital kuramını öğrenir.
8   Organik kimya genel bilgilerini, aromatik ve alifatik organik yapıları öğrenir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kimyanın amacı, maddenin özellikleri, sınıflandırılması, SI sistemi ve anlamlı rakamlar
2 Atom ve atom teorisi, orbital, elementler, bileşikler, Radyoaktivite
3 Avogadro yasası, mol kavramı, ve soru çözümleri
4 Periyodik tablo ve özellikleri, elementlerin sınıflandırılması, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektron dağılımı
5 Kimyasal tepkimeler, sınırlayıcı bileşen, tepkime stokiyometrisi
6 1. Ara Sınav
7 Kimyasal bağlar, kovalent, iyonik ve zayıf bağlar, Lewis kuramı, formal yük
8 VSEPR kuramı ve molekül geometri, değerlik bağ kuramı
9 Gazların özellikleri, gaz yasaları, gazların kinetik ve molekül kuramı, ideal ve gerçek gazlar
10 Moleküller arası çekim kuvvetleri, Sıvıların özellikleri, Katıların özellikleri, kristal yapıları, iyonik kristaller
11 Kimyasal reaksiyonlarda hız, denge ve enerji
12 2. Ara Sınav
13 Asit baz tepkimeleri, çökelme ve çözünme tepkimeleri, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri
14 Organik kimya

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Genel Kimya 1-2 / Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette, 2012, Palme yayıncılık,10.baskıdan çeviri.
2- Genel kimya ders notları, Duygu Tosçalı
3-Chemistry, Kenneth W. Whitten,Raymond E. Davis, 2012, tenth edition
4-Genel kimya, Meral Şanlı, Ekin kitabevi, 2000.
5- Genel kimya ders notları, Nihal Sarıer, 2003, İstanbul Üniversitesi Yayınları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN YarıyılsonuSınavı
4 BNS FinalsonuBaşarı Notu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi Ara sınavların not ortalamasının %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınavlar ve Final sınavı ile öğrencinin 8 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Çağrı Ceylan Koçak
ceylan.kocak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 12 1 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 5 10
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Vize Sınavı 2 1 2
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.145
ÖK.245
ÖK.345
ÖK.445
ÖK.545
ÖK.645
ÖK.745
ÖK.845