DERS ADI

: İSTATİSTİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BRG 1004 İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERMİN KUN

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Lojistik

Dersin Amacı

Dersin amacı; temel istatistiksel tekniklerin kullanımı konusunda, araştırmanın amacına uygun yöntemi ve tanımlayıcı istatistiki bilgileri elde etmek ve sonuçların doğru yorumlanmasını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistik ile ilgili temel tanım ve kavramları öğrenme,
2   Verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi ve istatistiksel analizine ilişkin bilimsel yöntemleri öğrenme,
3   Bir araştırma sonucu elde edilebilecek verinin tablo ve grafik yöntemlerle düzenlenmesi,
4   Güven aralığı değerleri oluşturma ve yorumlama becerisi,
5   İstatistiksel tekniklere dayalı mantıklı kararlar alma ve geçerli sonuçlar elde etme,
6   Bağımsızlık için ki-kare testi hesaplanması,
7   Basit doğrusal regresyon analizi ve korelasyon katsayısı hesaplama ve değerlendirme,
8   İstatistiksel yazılım uygulamalarına ilişkin en yaygın kullanılan paket programlardan SPSS kullanarak problem çözme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistikle ilgili temel kavramlar
2 Verilerin düzenlenmesi
3 Frekans dağılımı ve grafikler
4 Merkezi eğilim ölçüleri
5 Dağılış ölçüleri
6 1. Ara Sınav
7 Kesikli ve sürekli dağılımlar
8 Hipotez testleri
9 Güven aralıkları
10 Ki-kare testi
11 İlişki katsayıları
12 2. Ara Sınav
13 Regresyon analizi
14 Bazı parametrik olmayan yöntemler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Genel İstatistik Veli Süme, M. Selçuk Güner
- İstatistik Alptekin Esin, Hamza Gamgam, Müslim Ekni

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN YarıyılsonuSınavı
4 BNS FinalsonuBaşarı Notu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi Ara sınavların not ortalamasının %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınavlar ve Final sınavı ile öğrencinin 8 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Sermin KUN
sermin.kun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 2 4
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.153
ÖK.253
ÖK.353
ÖK.453
ÖK.553
ÖK.653
ÖK.753
ÖK.853