DERS ADI

: İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 2019 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇAĞRI CEYLAN KOÇAK

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı;
1)İşyerlerinde, iş güvenliği eğitiminin önemini ve gerekliliğini öğretmek.
2)İş güvenliği eğitim metodları hakkında temel bilgiler öğrenmesini sağlamak
3)İş güvenliği eğitiminin amacını ve nasıl yapılması gerektiğini öğretmek
4)İş güvenliği eğitimini kimin, nerede, hangi yetki ve sorumluluklar çerçevesinde verebileceğini öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İş güvenliği eğitim metodlarının işyerindeki önemini öğrenmiş olur.
2   Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği bakımından kullanılan eğitim metodlarının genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3   Öğrenci, eğitim programları hazırlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme becerisi kazanır.
4   Öğrenci; iş güvenliği eğitimi verirken, nasıl bir iletişim kurması gerektiğine ilişkin önemli ipuçları edinir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İş Güvenliğinin Tanımı ve Önemi
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İletişim ve Kuralları
3 İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İletişim ve Kuralları
4 Endüstride uygulama alanlarında görülen İş Güvenliği Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
5 Endüstride uygulama alanlarında görülen İş Güvenliği Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
6 1.Ara Sınav
7 İş güvenliğinde eğitimin önemi ve kazandırdıkları
8 İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Kullanılan Eğitim Metodları ve Örneklemeler
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Kullanılan Eğitim Metodları ve Örneklemeler
10 İş Güvenliği Eğitim Metodu Geliştirme Çalışmaları
11 İş Güvenliği Eğitim Metodu Geliştirme Çalışmaları
12 2.Ara Sınav
13 Uygulama alanlarında örnek olay izleme ve çözüm üretme çalışmaları
14 Uygulama alanlarında örnek olay izleme ve çözüm üretme çalışmaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders için kullanılacak materyaller dersi veren öğretmenler tarafından sağlanacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN YarıyılsonuSınavı
4 BNS FinalsonuBaşarı Notu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi Ara sınavların not ortalamasının %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınavlar ve Final sınavı ile öğrencinin 4 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Çağrı Ceylan Koçak
ceylan.kocak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 2 4
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.1453
ÖK.2532
ÖK.325
ÖK.451234