DERS ADI

: İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG 2013 İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GONCA DOĞRU

Dersi Alan Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, iş güvenliği, iş kazaları, örgüt kültürü, güvenlik kültürü kavramları ve özellikleri ile ilgili bilgi sunmak; işyerinde güvenlik kültürünün gelişmesine yardımcı olmak; dünyada ve Türkiyede iş güvenliği konusunda öğrencileri bilgilendirerek güvenlik kültürünü uygulamalı olarak incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencilerin iş güvenliği ve güvenlik kültürü kavramlarını kullanabilmesi
2   Örgüt kültürü ile güvenlik kültürü arasında ilişki kurabilmesi
3   Güvenlik kültürünün güvenlik performansı üzerindeki etkilerini inceleyebilmesi
4   Dünyada güvenlik kültürü uygulamalarını analiz edebilmesi
5   Türkiyede güvenlik kültürü ile ilgili akademik çalışmalara hâkim olması.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İş güvenliği kavramının incelenmesi
2 Meslek hastalıkları ve iş kazalarının (kavram ve modelleri) incelenmesi
3 Örgüt kültürünün kavramsal olarak irdelenmesi.
4 Örgüt iklimi kavramının incelenmesi
5 Güvenlik kültürünün kavramsal olarak analiz edilmesi.
6 1. Ara Sınav
7 Güvenlik kültürü modellerinin incelenmesi
8 Güvenlik performansı kavramının incelenmesi.
9 Güvenlik iletişimi, güvenlik eğitimi ve güvenlik katılımı kavramlarının analiz edilmesi
10 Güvenlik kültürünün güvenlik performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
11 Güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi ilişkisinin incelenmesi
12 2. Ara Sınav
13 Dünyada ve Türkiye de iş güvenliği kültürünün analiz edilmesi.
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders için kullanılacak materyaller dersi veren öğretmenler tarafından sağlanacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders Anlatımı
2. DVD, video vb.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN YarıyılsonuSınavı
4 BNS FinalsonuBaşarı Notu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarı değerlendirmesi Ara sınavların not ortalamasının %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınavlar ve Final sınavı ile öğrencinin 5 öğrenme çıktısına ne ölçüde ulaştığı değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal (kopyacılık) girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Gonca DOĞRU
gonca.dogru@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 5 10
Final Sınavına Hazırlık 1 11 11
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19
ÖK.15
ÖK.232
ÖK.332
ÖK.44
ÖK.54