DERS ADI

: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSH 6028 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER SEÇMELİ 2 0 0 15

Dersi Veren Birim

Psikiyatri Hemşire. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEKİYE ÇETİNKAYA DUMAN

Dersi Alan Birimler

Psikiyatri Hemşire. Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı psikososyal ve psikiyatrik problemi olan yetişkin, çocuk, ergen ve aileye destekleyici terapotik müdahalelerin ilkelerine odaklanılması ile birlikte, krize müdahale modelleri, bilişsel- davranışçı terapiler, psikoeğitimsel ve motivasyonel müdahaleler, grup ve bireysel psikoterapi dinamikleri ve terapistin özelliklerinin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tedavi edici müdahale ilkeleri bilgisine sahip olma .
2   Tedavi edici müdahalelerin önemini tartışabilme3
3   Müdahale ilkelerini çalıştığı gruplarda uygulayabilme
4   Terapötik müdahaleleri etkileyebilecek bireysel özellikleri anlama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Grup ve bireysel terapide tedavi edici etmenler: Umut aşılma, evrensellik, grup bağlılığı, katarsis. Kişilerarası öğrenme: Kişilerarası ilişkilerin önemi, kişiyle grup çevresi arasındaki dinamik etkileşimler, aktarım ve içgörü. Terapistin temel görevleri: Grubun oluşturulması ve sürdürülmesi, aburada şimdide uğraşma, aktarım ve saydamlık Doç. Dr. Zekiye Ç. Duman
2 Krize müdahale modelleri, Bilişsel- davranışçı terapiler, Psikoeğitim, Motivasyonel müdahaleler, Klinik vakalar/ olgu sunumu. Doç. Dr. Zekiye Ç. Duman

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA.
Townsend, MC. (2009) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartisma, soru-cevap, vaka sunumu, olgu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Final
3 BNS Başarı VZ * 0.50 +FN* 0.50
4 BUT Bütünleme
5 BBN Başarı VZ * 0.50 +BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)

Sınavlarda; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, sınıflama , bilgileri birlestirme becerileri degerlendirilmektedir.

Oğrencinin ödev/sunumlarında; durumları tanımlaması, analiz etmesi, planlaması, karar vermesi, girişimleri yürütmesi, değerlendirmesi, işbirliği, bilgiye ulaşması, degişim yaratması değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Zekiye Ç. Duman

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 15 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 50 100
Vize Sınavına Hazırlık 1 75 75
Final Sınavına Hazırlık 1 76 76
Ödev Hazırlama 1 45 45
Sunum Hazırlama 1 45 45
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 375

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155555
ÖK.255555
ÖK.3555555
ÖK.4555