DERS ADI

: PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSH 6026 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ SEÇMELİ 1 2 0 15

Dersi Veren Birim

Psikiyatri Hemşire. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEKİYE ÇETİNKAYA DUMAN

Dersi Alan Birimler

Psikiyatri Hemşire. Doktora

Dersin Amacı

Bu ders psikiyatri hemşireliğinde kullanılan kuram ve modelleri analiz etme, yapılan araştırmaları inceleme, yeni modellerin oluşturulması ve eleştirel olarak irdelenmesini, hemşirelik bilgisine katkısının öğrenilmesini amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Psikiyatri hemşireliğinde kullanılan kuram ve modelleri analiz etme
2   Psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanılan bir modeli derinlemesine açıklama
3   Psikiyatri hemşireliğiyle ilgili araştırmalarda kuram ve modellerin önemini tartışma.
4   Orta düzey bir model oluşturarak uygulamada kullanma ve sonuçlarını değerlendirme.
5   Psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanılan kuram ve modellerin sonuçlarının değerlendirildiği veri tabanı oluşturma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hemşirelik Bilgisi ve Teoriler, Araştırmalarda kuram ve modelle çalışmanın değeri Peplau, Neuman, Kuram ve Modelle çalışmanın uygulamadaki değeri, Orlando Doç. Dr. Zekiye Ç. Duman
2 Uygulama Doç. Dr. Zekiye Ç. Duman

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA.
Townsend, MC. (2009) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA
Gigliotti, E. The value of nursing models in practice. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2008; 1 (1):42-50.
Lazarus, R., Folkman, S. Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality. 1987; 1:141-169.
Neuman, B. The Neuman systems model. In The Neuman Systems Model, 4th ed. (Neuman B. & Fawcett J., eds). 2002. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 3 33.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru-cevap, vaka sunumu, kavram haritası

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

(Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)

Sınavlarda; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, sınıflama , bilgileri birleştirme becerileri degerlendirilmektedir.

Öğrencinin ödev/sunumlarında; durumları tanımlaması, analiz etmesi, planlaması, karar vermesi, girişimleri yürütmesi, değerlendirmesi, işbirliği, bilgiye ulaşması, değişim yaratması değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Zekiye Ç.Duman

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 15 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 75 150
Vize Sınavına Hazırlık 1 50 50
Final Sınavına Hazırlık 1 57 57
Ödev Hazırlama 2 21 42
Sunum Hazırlama 2 21 42
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 375

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.45555
ÖK.55555