DERS ADI

: SAĞLIK POLİTİKALARI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSH 6024 SAĞLIK POLİTİKALARI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 15

Dersi Veren Birim

Psikiyatri Hemşire. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEKİYE ÇETİNKAYA DUMAN

Dersi Alan Birimler

Psikiyatri Hemşire. Doktora

Dersin Amacı

Bu ders ruh sağlığını etkileyen risklerin tanımlanması ve politikalar üretilmesi, mevcut ruh sağlığı politikalarının irdelenmesi, psikiyatri hemşireliğinin aktif yer alabilmesinin önemi, lobicilik ve örgütlenmenin önemi ve yollarının öğrenilmesini amaçlar .

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ruh sağlığı politikalarını eleştirel inceleyecek bilgiye sahip olma
2   Dünyada ve ülkemizde ruh sağlığı politikalarını ve etkileyen etmenleri eleştirel gözle inceleme
3   Ruh sağlığı politikalarını etkilemede hemşireliğin yerini sorgulama
4   Ruh sağlığı politikalarını belirlemede hemşirelerin nasıl yer alabileceğine yönelik projeler geliştirme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ulusal sağlık politikası çalışmaları ve güncel durum, Ulusal ruh sağlığı politikası çalışmaları, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi ruh sağlığı eylem planını ın hemşirelik yönünden irdelenmesi, Sağlığın korunması-ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar ve ruh sağlığının konumu Doç. Dr. Zekiye Ç. Duman
2 Aile hekimliği ve evde bakım sisteminde ruh sağlığının konumu, I. basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığı çalışmaları ve gerekli yasal düzenlemeler, Genel sağlık sisteminde KLP hemşireliği yasal düzenlemeler, Ruh sağlığı alanında örgütlenme ve ruh sağlığı hemşireliğinin sağlık politikaları doğrultusunda yol haritası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA.
Townsend, MC. (2009) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartisma, soru-cevap, vaka sunumu, kavram haritası

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 FN Final
3 BNS Başarı ODV * 0.50+ FN* 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.50+ BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

(Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)

Sınavlarda; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, sınıflama , bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir.

Ögrencinin ödev/sunumlarında; durumları tanımlaması, analiz etmesi, planlaması, karar vermesi, girişimleri yürütmesi, değerlendirmesi, işbirliği, bilgiye ulaşması, değişim yaratması değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr.Zekiye Çetinkaya Duman

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 15 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 50 100
Vize Sınavına Hazırlık 1 75 75
Final Sınavına Hazırlık 1 75 75
Ödev Hazırlama 1 41 41
Sunum Hazırlama 1 50 50
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 375

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555555
ÖK.2555555
ÖK.355555555
ÖK.455555555