DERS ADI

: EPİGENETİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6090 EPİGENETİK SEÇMELİ 2 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SAFİYE NEŞE ATABEY

Dersi Alan Birimler

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Amacı

Epigenetik değişikliklerin oluşum mekanizmasının, biyolojik önemlerinin, hastalık oluşumundaki rollerinin ve epigenetik tedavi kavramının anlaşılması

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Epigenetik tanımları bilmek
2   Kromatin yapılanmasında ve Gen ekspresyonunun regülasyonunda rol oynayan epigenetik mekanizmaları (histon modifikasyonları, DNA metilasyonu ve kodlamayan RNA lar gibi) tartışabilmek
3   Epigenetik çalışmalarda kullanılan yöntemleri ve veritabanlarını tartışabilmek
4   Psikiyatrik ve nörodejeneratif hastalıklar gibi kompleks hastalıkların gelişiminde epigenetik değişikliklerin rolünü kavramak
5   Kanser ve Gelişim gelişimi ve ilerleyişinde epigenetik değişikliklerin rolünü kavramak
6   Epigenetik yeniden programlamanın Pluripotensi ve kök hücrelerin korunması ve farklılaşmasında rollerini mekanizmaları tartışabilmek
7   Yaşlanma ve infeksiyon sürecinde epigenetik değişikliklerin rolünü kavramak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Epigenetik Kavramlar ve İnsan Epigenom Projesi (HEP)
2 DNA paketlenmesi ve histonlar (tüm histonlar ve alt grupları) Histon modifikasyonları (asetilasyon, metilasyonu, fosforilasyon vb)
3 HAT ve HDAC lar ve fonksiyonlarına ilişkin genel bilginin hatırlanması
4 Pre-inisiyasyon kompleksinin oluşumu ve histon kodu kavramı
5 Epigenetik transkripsiyonel sessizleştirmenin mekanizmaları
6 Epigenetik sessizleştirmede ncRNA, histon modifikasyonları ve DNA metilasyonu arasındaki ilişki
7 Mikro ve makro çevrenin epigenetik degişiklikler üzerine etkisi ARA SINAV
8 İnsan hastalıkları ve Epigenetik değişiklikler arasındaki ilişki- I (Olgular-Psikiyatrik ve Nörodejeneratif hastalıklar)
9 İnsan hastalıkları ve Epigenetik değişiklikler arasındaki ilişki-II (Olgular-kanser)
10 İnsan hastalıkları ve Epigenetik değişiklikler arasındaki ilişki-III (Olgular-tekrar dizi ve impirinting bozuklukları)
11 Epigenetik yeniden programlama ve gelişim
12 Pluripotensi ve kök hücrelerin korunması ve farklılaşmasında rollerini
13 Epigenetik Tedavi kavramı
14 Epigenetik çalışmalarda kullanılan yöntemleri ve veritabanları
15 Kavram Haritalarının sunumu ve tartışılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sunum: Temel bilgi, özellikle öğrencinin kavramakta zorlanabileceği ya da bilgiye ulaşmakta zorlanacağı konular sunum olarak verilecektir.
2. Makale tartışma: Temel bilgiye ilişkin güncel bazı makaleler seçilerek öğrencilerin tartışması istenecektir.
3. Olgu Tartışması: Konuya yönelik klinik olgular üzerinden mekanizmanın kavranması sağlanacaktır
4. Ödev: Öğrenilen konularla ilgili, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeye yönelik soruların öğrenciler tarafından araştırılıp, yazılı olarak sunulması istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin derse aktif katılımı, sorularının ve tartışmalarının düzeyi ile ödev puanları %20 değerlendirme içerisindedir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda, sorulara en az %75 oranında doğru yanıt verilmiş olması başarı ölçütüdür.
Ödevlerde; öğrencinin yaklaşımının doğruluğu, gözlem ve analiz yeteneği, orijinalliği dikkate alınarak notlandırılacak ve en az %75 alınması başarı ölçütü olacaktır.
Derse katılımda olguları aktif olarak tartışabilme, seminer sunumu, sentez analiz yeteneği kavram haritaları incelenerek değerlendirilecektir. En az %75 kavramı bağlantıları ile ilişkilendirilmesi başarı ölçütü olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin derse devamı ve gerekleri zamanında yerine getirmeleri

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tlf.24601, 24600. nese.atabey@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta içi her gün 12:00-13:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 3 6
Ödev Hazırlama 5 10 50
Kavram Haritası Hazırlama 5 10 50
Makale hazırlama 5 10 50
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 259

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12345
ÖK.22345
ÖK.3345
ÖK.412345
ÖK.512345
ÖK.62345
ÖK.712345