DERS ADI

: GELİŞİM BİYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6088 GELİŞİM BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HATİCE GÜNEŞ ÖZHAN

Dersi Alan Birimler

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Amacı

- Gelişimin temel esaslarını genler, hücreler ve hücreler arası iletişim düzeyinde anlamak
- Hücrelerin özelleşme prensiplerini ve erken embriyonik gelişim evrelerini farklı organizmalarda incelemek
- Organ oluşumunu (organogenez) anlamak
- Kök hücreler, cinsiyetin belirlenmesi, metamorfoz, rejenerasyon ve yaşlanma kavramlarını incelemek
- Gelişim biyolojisi ile genetik hastalıklar, tıp, ekoloji ve evrim arasında ilişki kurabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Gelişim biyolojisinin temel kavram ve ilkeleri ile genlerin, DNA ve RNA nın gelişimdeki önemini kavrayabilmek
2   Gametogenez, döllenme ve erken gelişimin evrelerini moleküler mekanizmaları ile anlamak
3   Hücre kaderinin belirlenmesi ve erken gelişim basamaklarının çeşitli omurgasız (nematod, sirke sineği, ekinoderm vb.) ve omurgalı (amfibi, balık, kuş, memeli) hayvanlardaki ilerleyişini kavramak ve farklı mekanizmaları karşılaştırmak
4   Germ tabakalarının oluşumunu, nörogenez ve cinsiyet oluşumu gibi aşamaları öğrenerek organogenezin basamaklarını anlamak
5   Gelişim biyolojisinin rejenerasyon, tıp, terapi geliştirme vb. alanlarla bağlantısını irdeleyerek ilgili alanlardaki soruların çözümüne yönelik yanıtlar geliştirebilmek
6   Gelişimde rol alabilme potansiyeli olan bir molekülün nerede görevli olduğunun ve mekanizmalarının ortaya çıkarılması için deney tasarlayabilmek
7   Gelişim basamakları ve genler konusunda bilimsel makaleler aracılığı ile bilgiye ulaşabilmek, ulaşılan bilgiyi sunabilmek ve tartışabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gelişim biyolojisine giriş; Genler, DNA ve RNA ile gelişim ilişkisi
2 Genler, DNA ve RNA ile gelişim ilişkisi ve teknikler
3 Gelişimde hücre-hücre iletişimi
4 Döllenme ve yeni bir organizmanın başlangıcı Belirli omurgasızlarda erken gelişim
5 Sirke sineğinde (Drosophila) erken gelişim: Aksislerin belirlenmesi
6 Tunikatlarda, amfibilerde ve balıklarda erken gelişim
7 Kuşlarda ve memelilerde erken gelişim
8 Ara sınav Ektoderm oluşumu: Merkezi Sinir Sistemi, Epidermis
9 Ektoderm oluşumu: Nöral krest
10 Mezoderm ve endoderm gelişimi
11 Eşey hücre öncülleri ve cinsiyet gelişimi
12 Metamorfoz, rejenerasyon ve yaşlanma
13 İnsan genetiği, konjenital bozukluklar ve kanser
14 Gelişimin ekoloji ile ilişkisi
15 Evrim-Gelişim İlişkisi (Evo-Devo)
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Developmental Biology, 10. Basım. Scott F. Gilbert Online versiyon için: http://10e.devbio.com/
Yardımcı kaynaklar: Essential Developmental Biology, JMW. Slack, 2. Edition, Wiley-Blackwell, 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Derslerin sunum ile anlatılması: Ders konularının görsel olarak kavranması kolaylaştırılmış şekilde ve şematize edilmiş olarak PowerPoint sunumlarla anlatılması
2. Makale sunum ödevi: Temel ya da güncel gelişim biyolojisi konularında güncel makalelerin öğrenciler ile birlikte seçilerek öğrencilerin kısa sunumlar ile makaleyi özet halinde sunarak sonuçların grupla tartışılması. Sunumlar ders zamanı dışında belirlenen bir günde toplu olarak yapılacaktır.
3. Grup proje çalışması: Gelişim biyolojisine ilişkin bir sorunun yanıtlanması için proje dizayn etme ve kısa bir proje önerisi yazma çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.25 + ODV * 0.45 +FN* 0.30
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.25 + ODV * 0.45 +BUT* 0.30

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Derslerin tek taraflı bir konu anlatımı yerine interaktif bir ortamda karşılıklı tartışma ve irdeleme şeklinde geçebilmesi için derse aktif katılım beklenmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Ara ve final sınavları: Derslerde işlenen konulara yönelik olarak sorulacak soruların doğru anlaşılmış olduğunu gösterecek şekilde yüksek oranda doğru yanıtlanmış olması
Sunum ödevi: Öğrencinin makaleyi anlama ve sunma başarısı, sorulan soruların ilgili alandaki boşlukları nasıl doldurduğu ve gelecek için sorulabilecek soruların ifadesi
Proje ödevi: Taslak projede sorulan sorunun net ifadesi, sorunun yanıtlanması için tasarlanan deneylerin uygulanabilirliğinin olması ve projenin bilime sağlayacağı katkıların ortaya konabilmiş olması, grup çalışanlarının projeye bireysel katkılar koyması

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Güneş Özhan
Tel: 412 6557 GSM: 0531 272 23 99
E-posta: gunes.ozhan@deu.edu.tr, gunesozhan@yahoo.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 4 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 3 10 30
Sunum Hazırlama 3 10 30
Proje Hazırlama 5 15 75
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 251

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.112345
ÖK.212345
ÖK.312345
ÖK.4345
ÖK.512345
ÖK.612345
ÖK.712345