DERS ADI

: HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALARIN HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6085 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALARIN HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 15

Dersi Veren Birim

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEYNEP SERCAN

Dersi Alan Birimler

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Amacı

Bu ders hücresel yapı, işlev ve süreçlerdeki bozuklukların organizma düzeyindeki fenotipik yansımalarını tartışmayı hedeflemektedir. Hücre organelleri ve ana moleküler süreçlerde oluşan bozuklukların, organizma düzeyinde farklı doku ve organ sistemlerine olan etkileri değişik hastalık modelleri üzerinde anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir organelin yapı ve işlevinde oluşan bozuklukların sistem düzeyinde (kardiovasküler, GIS, nörodejeneratif, inflamatuar vs ) çok farklı yansımalarının olabileceğini bilir
2   Hücresel bozukluklardan organizmanın ne şekilde etkilenebileceğini tartışır
3   Normal hücre biyolojisinde öğrenilen temel hücre yapı ve işlevlerindeki bozuklukların, birbirlerinden çok farklı hastalıkların etiyopatogenezinde rol oynayabileceğini kavrar ve anlatır.
4   Farklı sistem tutulumlarıyla ve çok farklı semptomlarla seyreden hastalıkların aynı temel mekanizmanın bozulması ile oluşabileceğini bilir ve örneklerle açıklar
5   Hastalıklarda hücredeki patolojik moleküler mekanizmaların normale dönüştürülmesini sağlayacak yeni tedavi hedeflerinin neler olabileceğini tartışır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersinin Hedefleri (Ders Koordinatörü) Homeostaz kavramı, proliferasyon , diferansiyasyon ve hücre ölümü arasındaki dengenin tartışılması, Hastalık kavramının tartışılması, Moleculer patogenez kavramının tartışılması
2 Hücre ince yapısının genel tekrarı (sınıfla birlikte interaktif) Hücre içi sinyal iletimi genel tekrar (sınıfla birlikte interaktif)
3 Replikasyon kusurları, Mitoz/mayoz bölünme kusurları (Örnek hastalıklar: dinamik mutasyon kavramı, ansitipasyon, üçlü tekrar hastalıları, yapısal ve sayısal kromozomal anomaliler
4 Transkripsiyonel regülasyon bozuklukları, post-transkripsiyonel modifikasyon bozuklukları (Örnek hastalıklar: HLA gen expresyonu ile ilgili oto immun hastalık ve immun yetmezlikler, kırpılma (splicing) kusurlarına örnek olarak hemaglobinopatiler)
5 Translasyon ve post-translasyonel modifikasyon kusurları (Örnek hastalıklar: gikolizasyon bozuklukları (Kc ve immun sistemde), progeroid sendromlar)
6 Endoplazmik retikulum, golgi, lizozom Salgı yolağı bozuklukları (Örnek hastalıklar: ER sterss, ER depo hastalıkları, prion hastalıkları, glikolizasyon bozuklukları, lizozomal depo hastalıkları, Zellweger sendromu)
7 Hücre membranı yapı ve fonksiyon bozuklukları (Örnek hastalıklar: İyon kanalları - kistik fibrozis, fosfolipid yapı Alzheimer, hiyalin membran hastalığı, retinal dejenerasyon, kolesterol ve lipid raftlar)
8 ARA SINAV
9 Hücre iskeleti; mikrofilamentler intermediyer flamentler, mikrotübüller silia, flagella, steresiliaların yapı ve fonksiyonl bozuklukları (Chediak-higashi sendromu, sterilite, taupatiler, keratin ve karaciğer hastalıkları, miyopatiler, orak hücreli anemi)
10 Mitokondri yapı ve işlev bozuklukları (Örnek hastalıklar: mitokondri genetik ve işlevlerinin genel tekrarı ve bunlardaki bozukluklar sonucu ortaya çıkan mitokondrial hastalıkların patofizyolojisi)
11 Hücre döngüsünün düzenlenmesi ile ilgili bozukluklar (Örnek hastalıklar: kanser, benign tümörler, endometriyozis) Hücre ölümünün düzenlenmesi ile ilgili bozukluklar (Örnek hastalıklar: motor nöron hastalıkları, serebellar dejenerasyon, immun reaksiyonlar, AİDS, kanser)
12 ECM in elemanları ve fonksiyon bozuklukları (Örnek hastalıklar: osteogenesis imperfecta, Ehler Danlos ve Marfan sendromları, fibrosis, vasculer hastalıklar)
13 Hücre-hücre bağlantı tipleri, yapı ve işlev bozuklukları (Örnek hastalıklar: sağırlık, infertilite, GIS bozuklukları, doku tamiri ve rejenerasyon, artrit, siroz ve metastaz)
14 Protein yıkım bozuklukları (Örnek hastalıklar: kronik inflamatuar hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar)
15 Çoklu hücre içi yolak tutulumları (Örnek hastalıklar: DM, Hipertansiyon vs..)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Hücre, Moleküler Yaklaşım, (The Cell, A Molecular Approach 2nd edition Geoffey M. Cooper, Robert E. Hausman.) Çeviri Editörleri: Meral Sakızlı, Neşe Atabey. İzmir Tıp Kitabevi, ISBN: 9944-5148-0-2, Ankara 2006 .

2. Hücrenin Moleküler Biyolojisi, (Molecular Biology of the Cell,4th Edition. Ed.
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Publishers) Çeviri Editörleri: Nur Buyru, Nejat Dalay, Meral Özgüç, Mehmet Öztürk, Meral Sakızlı, ISBN: 978-9944-252-22-5, TÜBA ders kitapları, 2008
3. Molecular Cell Biology, Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser CA, Krieger M, Scott MP, Zipursky L, Darnell J. W. H. Freeman; 6th edition,2007


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum : Temel teorik bilgiler sunum olarak verilecektir.
İnteraktif tartışma: Öğrenciler haftalık ders programında verilen konu ile ilgili literatür taraması yapacak, sunum sonrasında konu ile ilgili literatür sınıfça tartışılacaktır.
Ödev : Öğrenciler blok içerisinde 4 defa, literatür taraması yaparak ders koordinatörü öğretim üyesinin belirleyeceği konularda yazılı ödev teslim edecektir
Öğrenci sunumu: Öğrencinin ders koordinatörü öğretim üyesi ile birlikte belirleyeceği bir konuda sınıfa sunum verecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BNS Başarı VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + FN*0.40
6 BUT Bütünleme
7 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + BUT*0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-ÖÇ4:
1.Ara sınav ve final sınavında sorulan sorulara verilen cevapların doğruluğu değerlendirme kriteridir.
2. Ödevlerin zamanında teslim edilmiş olması, konu ile ilgili güncel bilginin, düzgün anlaşılır bir şekilde, kaynak belirtilerek aktarılmış olması değerlendirme kriteridir.
3.Derslere devam ve ders içi katılım değerlendirme kriterleridir.
4. Öğrenci sunumunun zamanında verilmiş olması, konu ile ilgili güncel bilginin, düzgün anlaşılır bir şekilde, kaynak belirtilerek aktarılmış olması değerlendirme kriteridir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 412 4623 E-posta: zeynep.sercan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri 15:30-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
İnteraktif tartışma (öğrenci sunumları dahil) 15 3 45
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 7 10 70
Sunum Hazırlama 7 10 70
Makale Hazırlama 6 10 60
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 6 12
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 379

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11234
ÖK.21234
ÖK.31234
ÖK.41234
ÖK.51234