DERS ADI

: KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6083 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 15

Dersi Veren Birim

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SAFİYE NEŞE ATABEY

Dersi Alan Birimler

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Amacı

Kanser gelişiminde ve ilerlemesinde rol alan temel genetik ve epigenetik mekanizmaların anlaşılması
Kanser hücrelerinde kontrolsüz proliferasyon, apoptoza direnç, senesence engelini kırma , gibi değişikliklerin mekanizmalarının öğrenilmesi
Kanser ve kanser yatkınlık sendromlarında; klinikopatolojik özelliklerinin, genetik geçiş mekanizmalarını, tutulum gösteren genlerdeki mutasyon türlerini, mutasyon oluşum ve etki mekanizmalarının kavranması
Kalıtsal kanserlerde risk öngörme tekniklerini demografik özelliklerini, genetik test yöntemlerini ve bunların özgüllük, doğruluk derecelerini, soyağacı oluşturmasını, penetrans ve ekpresivite özelliklerini öğrenilmesi
Kanser ve kanser yatkınlık sendromlarında görülen histolojik türleri ve bunların sporadik formlarıyla kıyaslayabilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Karsinogenez teorilerini tartışabilir (B2)
2   Kanser-kritik genleri ve karsinogenez sürecindeki deregulasyonların moleküler ve hücresel mekanizmalarını kanser gelişimine katkılarını bilir.
3   Genetik ve Epigenetik değişikliklerin karsinogenez sürecindeki rollerini tanımlar (B2)
4   Çevresel faktörlerin karsinogenezi nasıl etkilediğini tanımlar, koruma yöntemlerini tartışır.
5   Kanserin vücuda nasıl yerleştiğini anlar, tümör mikroçevresinin kanser başlangıcı ve ilerlemesinde nasıl rol oynadığını tanımlar.
6   Genomik teknolojilerin kanserden korunma, kanser tanısı ve izlemindeki rolünü tartışır.
7   Sproradik ve ailesel kanser kavramlarını bilir.
8   Familyal kanserlerde rol oynayan genlerdeki mutasyon türlerini, genetik geçiş mekanizmalarını, penetrans ve ekspresivite özelliklerini bilir.
9   Ailesel kanserlerde tutulum gösteren genlerin etkiledikleri yolakları bilir.
10   Soyağcı oluşturma, değerlendirme ve risk öngörme ilkelerini bilir.
11   Germ hattı ve somatik mutasyonların saptanmasında kullanılan genetik test yöntemlerini ve bunların özgüllük, doğruluk dereceleri kavramlarını bilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Terminoloji, tanımlar, karsinogenez teorileri
2 Karsinogenez sürecinde rol oynayan genetik mekanizmalar
3 Karsinogenez sürecinde rol oynayan epigenetik mekanizmalar
4 Karsinogenez sürecinde meydana gelen genetik ve epigenetik değişimlerin neden olduğu hücre sinyalizasyonu bozuklukları I
5 Karsinogenez sürecinde meydana gelen genetik ve epigenetik değişimlerin neden olduğu hücre sinyalizasyonu bozuklukları II
6 Kanser hücrelerinde kontrolsüz proliferasyon, apoptoza direnç, senesence engelini kırma mekanizmaları I
7 Kanser hücrelerinde anjiogenez, invazyon ve metastasz yeteneği kazanma mekanizmaları
8 Kanser-kök hücre kavramını ve karsinogenezdeki önemi
9 Sporadik ve familyal kanserlerde gözlenen genetik değişiklikler
10 Gastrointestinal Maliniteler (Familiyal Polipoz; HNPCC)
11 DNA Onarım Bozuklukları (Fanconi anemisi, Ataxia telangiectasia, Bloom sendromu; Xeroderma pigmantosum)
12 Hormonal Malinite Sendromları (Erken Dönem Meme Kanseri; Cowden Sendromu; Li-Fraumeni Sendromu; Prostat Kanseri) Endokrin Maliniteler (MEN1, MEN2)
13 Embriyonel Maliniteler (Retinoblastoma; Wilms Tümörü)
14 Deri Hamartoma Sendromları (Nörofibromatoz 1, Von Hippel Lindau)
15 Deri Kanseri (Melanoma, Gorlin sendromu)
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Alberts, etal. Molecular Biology of the Cell, Fifth ed., Garland Sciences.
Yardımcı kaynaklar: 1. Kumar etal., Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Seventh ed., Elsevier Saunders. 2. G.M.Cooper, The Cell A Molecular Approach, Third ed.,ASM Press, Sinauer Associates Inc.,
Referanslar: Cell, Science, Nature, Nature Rew Cancer, PNAS, Cancer, Int J Cancer, Oncogene, Trends in Genetics, Trends in Cell Biology..vb dergilerdeki ilgili makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu derste ağırlıklı olarak uygulanan yöntem Probleme Dayalı Öğrenim dir. Ders konuları farklı hasta olguları üzerinden tartışıldıktan sonra, öğretim üyeleri tarafından konulara kısa sunumlar şeklinde anlatılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BNS Başarı VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + FN*0.40
6 BUT Bütünleme
7 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + BUT*0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

* Kavram haritalarının oluşturulması, oturumlarda belirlenen hedefleri öğrenmek üzere yapılan hazırlıklar değerlendirilecektir.
** Her öğrenci için bir teorik teknik proje ödevini tamamlaması beklenmektedir.
*** Olgu tartışma oturumlarında tartışmaya katılımları değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1,3,4: Olguya dayalı tartışma oturumlarına katılım, belirlenen hedeflere, dolayısıyla ilgili teorik bilgiye ulaşması ve bunu sunması, kavram haritalarının oluşturulmasına olan katkısı, derse aktif katılımı ve final sınavı ile değerlendirilecektir.

ÖÇ 2,6: Değerlendirme her öğrencinin, ilgili bir teorik konuyu literatürdeki son bilgileri içerecek şekilde tartışabileceği düzeyde sunması, derse aktif katılımı ve final sınavı ile değerlendirilecektir.

ÖÇ7,10: Sunumlara hazırlıklı gelmek ve etkin bir şekilde katılmak. Sorumlu olduğu familyal kanser türüyle ilgili dersin amaçlarıyla örtüşen ve güncel bilgiler içeren poster hazırlamak.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

+ 232 4124601

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma Günü 12:00-13:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Küçük grup çalışması 15 3 45
Ders Anlatımı 15 3 45
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Kavram Haritası Hazırlama 5 10 50
Ödev Hazırlama 10 10 100
Sunum Hazırlama 5 10 50
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 371

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.113
ÖK.2123
ÖK.3123
ÖK.4123
ÖK.513
ÖK.61
ÖK.72
ÖK.812
ÖK.92
ÖK.103
ÖK.11