DERS ADI

: HÜCRE SİNYAL İLETİMİ VE HASTALIKLARDAKİ ROLÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6079 HÜCRE SİNYAL İLETİMİ VE HASTALIKLARDAKİ ROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SAFİYE NEŞE ATABEY

Dersi Alan Birimler

Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
Fizyoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora

Dersin Amacı

Ökaryotlardaki hücresel ve hücre içi sinyal iletiminin mekanizmalarını ve hücre-hücre, hücre ECM etkileşimlerinin temellerini anlamak
-Hücre sinyal iletimi ve haberleşmesindeki bozukluklar ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi kavramak, sinyal yolaklarının, hastalıkların tanı ve tedavisindeki rollerini anlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ökaryotik hücrelerdeki hücre hücre, hücre ECM etkileşimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar
2   Hücre içi ve hücreler arası sinyal iletimini düzenleyen temel mekanizmaları tartışabilir
3   Hücre sinyal iletiminin temel basamaklarını bilir
4   Hücresel haberleşme ve hücre içi sinyal iletimindeki ana mekanizmaları açıklar
5   Protein-protein etkileşimleri ve post translasyonel modifikasyonların hücresel haberleşme ve sinyal iletimindeki rollerini açık ve kesin olarak ifade eder
6   Hücre-ECM ve Hücre-hücre etkileşimlerin ve sinyal iletiminin insan sağlığı ve hastalıklarındaki rollerini tanımlar
7   Sinyal moleküllerinin insan hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde veya biyomarker olarak rollerini bilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hücrelerin birbirleri ile ve çevreleri ile etkileşimlerine genel bakış (Sunum)
2 Hücre içi sinyal iletimi temel kavramlar-( Olgu 1-cell cell interactions)
3 Hücre içi sinyal iletimi temel mekanizmalar - Sunum
4 Hücre içi sinyal iletimi temel mekanizmalar (Olgu 2: Hücre sinyal ileti yolakları 1)
5 Hücre içi sinyal iletimi temel mekanizmalar (Olgu 3: Hücre sinyal ileti yolakları 2)
6 Hücre içi ve hücrelerarası sinyal iletimini düzenleyen moleküler mekanizmalar Sunum
7 Hücre içi ve hücrelerarası sinyal iletimini düzenleyen moleküler mekanizmalar (Olgu 3: Sinyal integrasyonları ve post translasyonel modifikasyonlar)
8 Öğrenci sunumları
9 Ekstraselüler Matriks Yapısı ve görevleri -sunum
10 Ekstraselüler Matriks Yapısı ve görevleri (Olgu 4: ECM in Sinyal iletimininin sağlık ve hastalıktaki rolleri)
11 MMP lerin hücre sinyal iletimindeki rolleri-Sunum
12 Ekstraselüler Matriks Yapısı ve görevleri (Olgu 5: ECM in Sinyal iletimininin sağlık ve hastalıktaki rolleri)
13 Makale Tartışması-1
14 Makale Tartışması-2
15 Makale Tartışması-3
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

A-Ön Bilgi
1. Molecular Biology of The Cell, Alberts et all;
2. The Cell: A Molecular Apporoach, Cooper
B-Ders Sırasında tartışılacak makaleler
1. Mythreye K, Blobe GC. Proteoglycan signaling co-receptors: Roles in cell adhesion, migration and invasion, Cellular Signalling 21 (2009) 1548 1558
2-Deribe YL, Pawson T , Dikic I Post-translational modifications in signal integration Nature Molecular& Structural Biology, 2010:666
3. Schmidt S, Friedl P.Interstitial cell migration: integrin-dependent and alternative adhesion mechanisms Cell Tissue Res (2010) 339:83 92
4. Friedl P, Wolf K. Proteolytic interstitial cell migration: a five-step process Cancer Metastasis Rev (2009) 28:129
5. Fletcher DA, Mullins RD Cell mechanics and the cytoskeleton NATURE,Vol 463,28 January 2010
Yerli kaynaklar :
Moleküler Hücre Biyolojisi( Alberts ve ark. Çeviri) Hücre (Cooper-Çevirisi).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sunum: Temel bilgi, özellikle öğrencinin kavramakta zorlanabileceği ya da bilgiye ulaşmakta zorlanacağı konular sunum olarak verilecektir. Ayrıca spesifik sinyal ileti molekülleri ve bunların hastalıklarla ilişkisine yönelik 10 dk lıl öğrenci sunumları olacaktır
2. Makale tartışma: Öğrencilerin verileri yorumlama yeteneği kazanması hücresel haberleşme ve sinyal iletimi hakkındaki güncel 3 makale literatür tartıma ile sağlanacaktır
3. Olgu Tartışması: Konuya yönelik klinik olgular üzerinden mekanizmanın kavranması sağlanacaktır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 DKL DerseKatılım
4 FN Final
5 BNS Başarı VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + FN*0.40
6 BUT Bütünleme
7 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.30 + ODV* 0.20 + DKL* 0.10 + BUT*0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin derse aktif katılımı, sorularının, tartışmalarının düzeyi ve kavram haritaları niteliği bu bölüm içinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda, sorulara en az %75 oranında doğru yanıt verilmiş olması başarı ölçütüdür.
Ödevlerde; öğrencinin yaklaşımının doğruluğu, gözlem ve analiz yeteneği, orijinalliği dikkate alınarak notlandırılacak ve en az %75 alınması başarı ölçütü olacaktır.
Derse katılımda olguları aktif olarak tartışabilme, seminer sunumu, sentez analiz yeteneği kavram haritaları incelenerek değerlendirilecektir. En az %75 kavramı bağlantıları ile ilişkilendirilmesi başarı ölçütü olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin derse devamı ve gerekleri zamanında yerine getirmeleri

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tlf.24601, 24600. nese.atabey@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe günleri 10:30-12:15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 3 45
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 5 10
Ödev Hazırlama 5 9 45
Kavram Haritası Hazırlama 5 9 45
Makale Hazırlama 5 9 45
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 252

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11345
ÖK.21345
ÖK.31345
ÖK.412345
ÖK.51345
ÖK.612345
ÖK.71345