DERS ADI

: İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İHH 5003 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 8 0 12

Dersi Veren Birim

İç Hastaliklari Hemş Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İç Hastaliklari Hemş Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İç hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Akut ve kronik hastalıklarla ilgili temel kavramlar bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirme
2   İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla tartışma
3   Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek akut ya da kronik hastalığı olan bireyin sağlık sorunlarını çözümleme
4   İç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma
5   Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olma
6   Türkiye de ve dünyada akut ve kronik hastalıkların yönetimi ile ilgili politika ve uygulamaları tartışma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı, hedeflerin belirlenmesi Uygulama Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert
2 Türkiye de sağlık sistemi ve kronik hastalıklar Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert
3 Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler Uygulama Doç.Dr. Ö. Küçükgüçlü Yrd.Doç.Dr. Özlem Uğur
4 Yaşlılıkta psikososyal konular Uygulama Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert Doç.Dr. Ö. Küçükgüçlü
5 Evde Bakım Uygulama Doç.Dr. Ö. Küçükgüçlü Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı
6 Sağlığın algılanması ve yönetim biçimi Uygulama Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı Doç.Dr. Ö. Küçükgüçlü
7 Özbakım Uygulama Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert Yrd.Doç.Dr. Dilek B. Besen
8 Özyönetim eğitimi önemi / ilkeleri Uygulama Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı Doç.Dr. Ö. Küçükgüçlü
9 Kronik hastalık ve aile sürecinde değişiklik Uygulama Doç.Dr. Ö. Küçükgüçlü Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı
10 Sosyal İzolasyon Uygulama Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert
11 Uyku biçiminde bozukluk Uygulama Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert
12 Motivasyon Uygulama Yrd.Doç.Dr. Özlem Uğur Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kızılcı Yrd.Doç.Dr. Dilek B. Besen
13 Motivasyon Uygulama
14 Motivasyon Uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Öğrencilerin; iç hastalıkları hemşireliği hakkında açıklama ve yorumları, akut ya da kronik hastalığı olan bir bireyin bakımını uzmanlık bilgisine dayalı olarak planlama, uygulama ve sonucu değerlendirme becerileri değerlendirilmektedir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, klinik uygulama, vaka tartışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.30 + PO * 0.30 +FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ* 0.30 + PO * 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencinin sunum becerisi, konuya hazırlığı ve tartışmalara katılımı ara sınav olarak değerlendirilecektir.
Belirlenen bir konuda kanıta/kaynağa dayalı olarak hazırladığı vaka çalışmasını rapor halinde hazırlaması ödev olarak değerlendirilecektir.
Final/bütünleme sınavında yorumlama, karar verme, açıklama ve bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
15 8 120
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 10 40
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 302

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.3555
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.65