DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İHH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2

Dersi Veren Birim

İç Hastaliklari Hemş Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT DİLEK BÜYÜKKAYA BESEN

Dersi Alan Birimler

İç Hastaliklari Hemş Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin eleştirel değerlendirme yeteneğini kullanarak, iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin güncel bilgileri incelemesi, araştırması, sunumu ve tartışmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Alanı ile ilgili literatür taraması yapabilme
2   Alanı ile ilgili literatürü tartışabilme
3   Alanı ile ilgili literatürü analiz edebilme
4   Alanı ile ilgili literatürün uygulamaya katkısını tartışabilme
5   Literatürü seçeceği tez konusunu belirleme ve geliştirmede kullanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Konunun belirlenmesi
2 Literatür tarama, veri tabanlarının kullanımı
3 Literatür tarama, veri tabanlarının kullanımı
4 Literatür tarama, veri tabanlarının kullanımı
5 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi/incelenmesi
6 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi/incelenmesi
7 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi/incelenmesi
8 Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi/incelenmesi
9 Elde edilen bilgilerin tartışılması/yorumlanması
10 Elde edilen bilgilerin tartışılması/yorumlanması
11 Elde edilen bilgilerin tartışılması/yorumlanması
12 Elde edilen bilgilerin raporlanması ve sunulması
13 Elde edilen bilgilerin raporlanması ve sunulması
14 değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili literatürde yer alan kitap ve makaleler Öğrenci ve eğitici tarafından, konu alanına göre belirlenir.
Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH (2008). Textbook of Medical-Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, USA.
Phipps W.J., Sands J.K., Marek J.F. (2010). Medical Surgical Nursing, Concepts and Clinical Practice. Mosby, St Louis, USA.
Elektronik veri tabanları: EBSCO, Taylor& Francis, National Guideline

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartisma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler başarılı bir ödev hazırlamak ve sunum hazırlamak için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak tartışma ve sunma yetenekleri konuya ilişkin her derste hazırladıkları ödev ve seminerler ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kızılcı
Tel: 0232 412 47 77
e-mail: sevgi.kizilci@deu.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Tel: 0232 412 47 86
e-mail: ozlem.kguclu@deu.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Hatice Mert
Tel: 0232 412 47 86
e-mail: hatice.mert@deu.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen
Tel: 0232 412 47 80
e-mail: dilek.buyukkaya@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Sunum hazırlama 3 6 18
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 2 6 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 58

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555555555
ÖK.25555555555
ÖK.35555555555
ÖK.45555555555
ÖK.55555555555