DERS ADI

: KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM 6044 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK SEÇMELİ 2 0 0 10

Dersi Veren Birim

Hemşirelik Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İç Hastaliklari Hemş Doktora
Psikiyatri Hemşire. Doktora
Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora
Cerrahi Hasta. Hemş. Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağ. Hemşire. Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, teorilere ve araştırmalara dayalı yaklaşım kullanarak, kültürel yetkinlikte bakım konusunda derin bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   A. Seçilmiş transkültürel hemşirelik modellerini analiz edebilme ve kullanabilme
2   B. Teoriye dayalı kültürel tanılama yapabilme
3   C. Kültür sağlık ilişkisini araştırma sonuçlarına dayalı açıklayabilme.
4   D. Seçilmiş kültürlerin sağlık ve hastalığa geleneksel bakışlarını değerlendirebilme
5   E. Kültürel yetkinlikte bakım vermek için stratejileri tanımlayabilme
6   F. Kültürel yetkinlikte bakım vermek kullandığı stratejileri analiz edebilme
7   G. Hemşirelik eğitiminde kültürel çeşitliliğin rolünü açıklayabilme, ve
8   I. Toplumun sağlığını ve eşit bakım almasını sağlamak için kullanılan stratejileri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kursun tanıtımı
2 Transkültürel hemşirelik felsefesi
3 Hemşirelikte kültürel yeterlilik; teoriler ve araçlar
4 Leininger'in Gündoğumu Modeli
5 Giger ve Davidhizar'ın Transcultural Tanılama Modeli
6 Campinha-Bacote'nin Cultural Yeterlilik Modeli
7 CONFHER Modeil (Fong)
8 Purnell ın Cultural Yeterlilik Modeli
9 Papadopoulus, Tilki and Tailor un Cultural Yeterlilik Gelişimi Modeli
10 Kültüre uygun hemşirelik bakım stratejileri
11 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu
12 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu
13 Kültürel yetkinlikte bakım örnekleri proje sunumu
14 Kursun değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Leininger, M., McFarland, MR. Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing Theory. Jones & Bartlett Learning, 2006. Purnell, L. Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach. F.A. Davis Company; 4 edition, 2012. Galanti, GA. Caring for Patients from Different Cultures. University of Pennsylvania Press, 2008. Weinstein, S., Brooks, AMT. Nursing Without Borders: Values, Wisdom, Success Markers. Sigma Theta Tau, 2007. Rahman F. İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp Değişim ve Kimlik, Ankara Okulu Yayınları, 1997. Bacote JC. The Process of Cultural Competence in The Delivery of Healthcare Services. 2002 Cultural Competency Education. American Association of Colleges of Nursing Bachelor level-Master/Doctorate level Onarati MG & Bednarz F. Building Intercultural Competences. A Handbook for Professionals in Education, Social Work and Health Care, 2010, Leuven. Fromkin D, Hawass, Halevi YK, Mackey S et al. Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu da Tarih ve İnanç, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Seminer, reflection, sunum, video, egzersizler, yazma, vaka çalışmaları, davetli konuşmacılar, alan ziyaretleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 + PO * 0.40 + FN* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama,hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir. Proje; bir konuyu araştırması, analiz etmesi, dünya örnekleriyle karşılaştırması, kanıta dayalı uygulamalara yer vermesi, yazma ve kendini ifade etme becerisi değerlendirilmektedir. Öğrencinin derse katılımı: Derse katılım ile bilgi ve deneyimler paylaşılarak, kavramların tartışılması ve özümsenmesi sağlanacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 4 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Tasarım Projesi 1 120 120
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 264

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.255
ÖK.3555
ÖK.45555555
ÖK.5555555
ÖK.655
ÖK.755
ÖK.85555