DERS ADI

: BİLİMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GİRİŞİMCİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6058 BİLİMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
İç Hastaliklari Hemş Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Psikiyatri Hemşire. Doktora
Biyomekanik Doktora
Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora
İş Sağliği Doktora
Biyofizik Doktora
Fizyoloji Doktora
Cerrahi Hasta. Hemş. Doktora
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Tibbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağ. Hemşire. Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı farklı yönleriyle yaratıcılığın tanımını yapmak, yaratıcı yişilik,
yaratıcı düşünme, yaratıcılığın geliştirilmesi, yaratıcılığı tetikleyen ortamlar,
yaratıcılık eğitimi, yaratıcılığı besleyen çalışma yöntemleri ve teknikler hakkında
bilgi edinilmesini sağlamak, eleştirel düşünme ve sorgulama, nedenselleme basamaklarını
öğrenmek, algı ve kavrama üzerine tartışılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında
Buluşçuluk Kavramı, Buluşlar Tarihi, Buluş Öyküleri, yanısıra Patent Ve Veri Hakları,
Patent Alımı, Dünya Bilgi Pazarı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Ders
içeriğinde girişimcilik ve yenilikçilik konusu farklı yönleri ile ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaratıcışığın ne anlama geldiğinin anlaşılması
2   Yarastıcı kişilkte bulunan özelliklerin tanınması
3   Yaratıcılığın eğitimle geliştirilebileceğinin anlaşılması
4   Yaratıcılığı geliştiren yöntemlerin neler olduğunu bilinmesi
5   Eleştirel düşünme ve kritik soru sorma becerisinin elde edilmesi
6   Buluş basamaklarının öğrenilmesi
7   Patent ve veri haklarını neler olduğunu bilinmesi
8   Patent alım süüreçlerinin öğrenilmesi
9   Bilimde girişimciliğin öneminin kavranması
10   Bilimde girişimci örnekleriyle tanışılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yaratıcılık nedir ve nasıl geliştirilebilir Geliştiren yöntemler nelerdir Tasarım ve yaratıclık. Bilim Tarihi ve buluşlar.Yaratıcı Kişilik. Biomimi. Kritik Düşünme ve soru sorma.Buluş Öyküleri, buluş ve girişimcilik.Algı ve Algılama.Deney Düzeneği oluşturmada yaratıclığın yeri.Patent Hakları, Paten

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Yaratıcılık, Trevor Bentley, HAYAT YAYINLARI
2.Yaratıcılık: Aklın Sınırlarını Aşmak, Ken Robinson, Kitap Yayınevi / İnsan ve Toplum
Dizisi
3. Yaratıcı Beyin : Dehanın Nörobilimi , Nancy C. Andreasen, Arkadaş kitapevi
4. Yaratıcı Düşünce , Nuray Sungur, Evrim Yayınevi
5. Yaratıcılık,Yayınevi: Bamm Yayınevi, Onur Yanık
Yayinevi: Evrim Yayınevi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar
Uygulamalar
Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derslere %90 oranında katlım ve Ödevin hazırlanmış ve zamanıda teslim edilmiş olması
başarı kriteri olarak kullanılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin interaktif olması ve uygulamalarla beslenmesi
Farklı disiplinlerin bakış açılarını yansıtmak
Girişimci örneklerini canlı dinlenmesini sağlamak

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Oğuz Dicle
Yard.Doç.Efe Türkel
Prof.Dr.Tunç Alkın
Prof.Dr.Murat Özgören
Prof.Dr.Gül Ergör
Prof.Dr.Neşe Atabey
Yard.Doç.Dr.Ahmet Özkurt

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Ödev Hazırlama 1 51 51
Diğer Kısa Sınav 1 9 9
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.455
ÖK.5
ÖK.65
ÖK.7
ÖK.855
ÖK.9
ÖK.10