DERS ADI

: ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6055 ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRME SEÇMELİ 1 0 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR

Dersi Alan Birimler

İç Hastaliklari Hemş Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Psikiyatri Hemşire. Doktora
Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora
Cerrahi Hasta. Hemş. Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağ. Hemşire. Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin, ölçüm aracı geliştirme aşamalarını anlamasını,, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda metodolojik çalışmaları eleştirel değerlendirebilmesini ve bu konuda tezine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Veri toplama araçlarının niteliğini açıklayabilir
2   Ölçüm aracı geliştirme aşamalarını açıklayabilir.
3   Ölçüm aracı geliştirmede sık kullanılan geçerlik ve güvenirlik türlerini tartışabilir
4   Ölçüm aracı geliştirme ile ilgili yapılmış araştırmaları eleştirel değerlendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Doğrudan ve Dolaylı Ölçme Gereksinimi Ölçüm aracı geliştirme sık kullanılan geçerlik türleri İçerik (Kapsam) Geçerliği Yapı geçerliği (Kavram- Kuram- Hipotez geçerliği Ölçüm aracı geliştirme sık kullanılan Güvenirlik Türleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Aksayan S, Gözüm S, Hemşirelik Araştırma Dergisi, kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: Ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması, 2002
Büyüköztürk Ş., Anket geliştirme, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2005
Ercan İ, Kan İ, Ölçekte güvenirlik ve geçerllik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (3) 211-216, 2004
Özgüven, İ.E. (2000) Psikolojik Testler, Dördüncü Baskı, Ankara, PDREM Yayınları, Sistem Ofset.
Polit, D.E. Hungler., B.P. (1997) Essentials Of Nursing Research Methods, Appraisal And Utilization, 4.Th Lippincott Raven Publishers.
Tezbaşaran, A. (1996) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Psikoloji Derneği Yayınları, Ankara, Özyurt Matbaası.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Görsel destekli sunum
Ölçüm aracı geliştirme ile ilgili yapılan araştırmaları eleştirel değerlendirme
Soru cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

- - Öğrencinin sunum becerisi, konuya hazırlığı ve tartışılmalara katılımı değerlendirilecektir
- Final sınavında; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, sınıflama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç Dr. Özgül Karayurt. Tel: 0 232 412 4785 ozgul.kyurt@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 35 35
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 35 35
Sunum Hazırlama 1 33 33
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555