DERS ADI

: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6053 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET SEÇMELİ 1 2 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AKÇA TOPRAK ERGÖNEN

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
İç Hastaliklari Hemş Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Anatomi Doktora
Toksikoloji Doktora
Biyokimya Doktora
Psikiyatri Hemşire. Doktora
Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora
İş Sağliği Doktora
Biyofizik Doktora
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Tibbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağ. Hemşire. Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Sağlık bilimleri öğrencilerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren kendi değerlerini fark etme, anlama ve sorgulama becerisi kazanma
2   Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bireyin duygu durumuna, davranışlarına ve sergilediği rol kalıplarına yansımalarını, kuşaklara aktarımını kavrama
3   Bir halk sağlığı sorunu ve öncelikli sağlık sorunu olarak aile içi şiddetin fark edilmesi
4   Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı şiddetin ülkemizdeki ve dünyadaki yaygınlığı
5   Kadına yönelik şiddetin tanımları, tartışılan nedenleri, türleri ve yaygınlığı
6   Şiddete uğrayanın sağlık kurumlarında değerlendirme süreci ve hasta merkezli yaklaşım
7   Şiddete uğrayanın tanı ve tedavi planlarının hazırlanmasındaki temel yaklaşımlar
8   Ülkemizde şiddet mağdurlarının başvurabileceği mekanizmalar, disiplinler arası sorumluluk ve sektörler arası sorumluluk paylaşımları

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, program tanıtımı, toplumsal cinsiyet eşitliği sorgulama, görseller eşliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği, ev ödevi verilemsi, ev ödevlerinin sunumui tartışılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın, şiddetin normalleştirilme süreci, Türkiye'den konu başlıkalrı, Dünyada şiddet, Aile içi şiddet mağdurları grup çalışması, aile içi şiddet mağdrualrının medikolegal değerlendirmesi,
2 Şiddet, şiddet mağdurlarının başvurabileceği mekanizmalar, sağlık çalışanlarının konu ile ilgili sorumlulukları, kendini tanıma ve geliştirme, şiddet mağduru ile iletişim becerileri, genel değerlendirme ve son test.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

World report on violence and health Edited by Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2008-AnaRapor.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm

http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Atölye çalışmaları
2. Eğitim Filmleri
3. Sunumlar
4. Uygulama çalışmaları
5. Ev ödevleri
6. Tartışma oturumları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilere verilecek ödevler ile değerlendirilecek.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

22855
0 533 659 65 54

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Önceden randevu alınarak belirlenebilir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Uygulama 30 1 30
Ödev Hazırlama 2 5 10
Alan/saha çalışması 2 8 16
Diğer Kısa Sınav 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.455
ÖK.55
ÖK.6555
ÖK.75
ÖK.85