DERS ADI

: MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 4 0 0 12

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT SEFA KIZILDAĞ

Dersi Alan Birimler

Histoloji ve Embriyoloji Doktora
Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
Toksikoloji Doktora
Biyokimya Doktora
Biyomekanik Doktora
Biyofizik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Hücrelerin moleküler yapılarının ve işlevlerinin öğrenilmesi. Hücrelerin birbiriyle ve çevreleriyle (örn; ECM) etkileşimlerinin öğrenilmesi. Hücre haberleşme yolaklarının, hücre homeostazının ve ölümünün öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ince yapılarını kimyasal ve fiziksel düzeyde anlamak
2   Canlı hücrelerin birbirleriyle etkileşimlerini anlamak
3   Hücrenin çevresiyle iletişimini anlamak
4   Hücre içi metabolik olayları ve enerji dönüşümlerini anlamak
5   Hücre genom yapıları ve genetik aktivitelerini anlamak
6   Hücrenin; farklılaşmasını, çoğalmasını ve ölümünü anlamak.
7   Bağışıklık hücrelerini tanımak ve genetik yapılarını öğrenmek
8   Öğrenilenler arasında ilişki kurabilmek ve yorumlayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hücre Kuramı: Hücre neden mikroskobik boyuttadır Canlılığın tanımı. Ökaryot ve Prokaryot Hücre Tipleri, Yapısal, Evrimsel ve Genomik Özellikleri
2 Hücrenin Moleküler Bileşenleri, Polimerler ve Monomerleri. Hücre Analiz Yöntemleri.
3 Amino asitler, Proteinlerin Yapısı, Kimyasal Özellikleri ve Diğer Moleküllerle Etkileşimleri. Plazma Zarının ve Hücre içi Zarların Yapısı, Hücre Duvarı Yapısal Özellikleri.
4 Hücre Dışı Matrisin Yapısı ve Özellikleri. Mitoz ve Mayoz Bölünme, Gametogenez.
5 Biyoenerjetik, Mitokondri, Kloroplast ve Peroksizomların Rolü. Hücre Kimyası Ve Metabolizma I.
6 Hücre Kimyası Ve Metabolizma II. Hücrelerin Yaşam Döngüsü ve Denetimi.
7 Ökaryot ve Prokaryot Hücrelerde Genom Organizasyonları. Hücre İçi Zar Sistemleri, Hücre İskeleti ve Hücre İçi Taşıma.
8 DNA Replikasyonu, Onarımı ve Mutasyonlar.
9 Kromatin Yapısı, Histonlar, Histon Modifikasyonları ve Histon Kodu.
10 RNA Sentezi ve İşlenmesi.
11 Protein Sentezi ve Kontrolü, Mikro RNA lar.
12 Hücre Hareketleri ve Hücreler Arası Haberleşme. Hücre İçi Sinyal İletimi.
13 Döllenme, Hücre Farklılaşması Ve Organogenez.
14 Protein Tasnifi (Sorting) ve Transportu: Endoplazmik Retikulum, Golgi ve Lizozom
15 Bağışıklık Sistemi Hücrelerinin Tipleri ve Özellikleri.
16 Hücre yaşlanması ve Ölümü.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Alberts et al., Molecular Biology of The Cell, 2008
Pollard TD, Earnshaw WC. Cell Biology, SAUNDERS Elsevier, 2008
Snyder L & Champness W. Molecular Genetics of Bacteria. ASM Press. 2007
Etkinliği (IF) yüksek dergilerden seçilmiş güncel derleme / araştırma makaleleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sunum: Temel bilgi, özellikle öğrencinin kavramakta zorlanabileceği ya da bilgiye ulaşmakta zorlanacağı konular sunum olarak verilecektir.
2. Makale tartışma: Temel bilgiye ilişkin güncel bazı makaleler seçilerek öğrencilerin tartışması istenecektir.
3. Ödev: Öğrenilen konularla ilgili, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeye yönelik soruların öğrenciler tarafından araştırılıp, yazılı olarak sunulması istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 +PO * 0.20 + FN* 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.20 + BUT* 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin derse aktif katılımı, sorularının ve tartışmalarının düzeyi ile ödev puanları %20 değerlendirme içerisindedir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda, sorulara en az %75 oranında doğru yanıt verilmiş olması başarı ölçütüdür.
Ödevlerde; öğrencinin yaklaşımının doğruluğu, gözlem ve analiz yeteneği, orijinalliği dikkate alınarak notlandırılacak ve en az %75 alınması başarı ölçütü olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin derse devamı ve gerekleri zamanında yerine getirmeleri politikamızdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. dr. sefa kızıldağ 4124613

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

her salı öğle arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 4 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 10 20
Ödev Hazırlama 5 5 25
Sunum Hazırlama 5 5 25
Makale Hazırlama 7 9 63
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 5 75
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 300

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.512
ÖK.612
ÖK.712
ÖK.845