DERS ADI

: BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6057 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK SEÇMELİ 1 2 0 5

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Histoloji ve Embriyoloji Doktora
Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
İç Hastaliklari Hemş Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Odyoloji Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Psikiyatri Hemşire. Doktora
Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora
İş Sağliği Doktora
Biyofizik Doktora
Fizyoloji Doktora
Cerrahi Hasta. Hemş. Doktora
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Translasyonel Onkoloji Doktora
Tibbi Parazitoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağ. Hemşire. Doktora
Temel Sinirbilimler Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Tıp alanındaki bilimsel araştırmaların planlama, yürütme ve analiz aşamalarında sıklıkla kullanılan biyoistatistik yöntemlerinin bilgisayar paket programları yardımıyla, uygulamalarla öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Veri tabanı hazırlamayı, veri tabanını kontrol etmeyi ve hataları temizlemeyi
2   Verilerin tanımlayıcı istatistiklerini hesaplayıp yorumlamayı
3   Hipotez testlerini yapıp sonuçlarını yorumlamayı
4   Regresyon analizi ve Lojistik Regresyon analizi yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı
5   Araştırmalarda örnek büyüklüğü hesaplamayı ve güç analizi yapmayı öğreneceklerdir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş- dersin tanıtımı Biyoistatistikte temel kavramlar
2 SPSS programı tanıtımı
3 Veri tabanı oluşturulması - Veri kontrolü ve temizliği
4 Tanımlayıcı istatistikler
5 Hipotez testleri ve kullanım alanları
6 Ki-kare testleri uygulama ve yorumlaması
7 T testleri uygulama ve yorumlaması
8 Mann Whitney U testi uygulama ve yorumlaması Wilcoxon uygulama ve yorumlaması
9 Korelasyon ve Doğrusal regresyon uygulama ve yorumlaması
10 Varyans Analizi uygulama ve yorumlaması
11 Çok değişkenli analizler ve model oluşturma yöntemleri
12 Çoklu regresyon uygulama ve yorumlaması
13 Lojistik regresyon modeli uygulama ve yorumlaması
14 Örnek büyüklüğü ve Örnek seçme yöntemleri Epi-Info Programında örnek büyüklüğü hesaplama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar: Ana kaynak:
1. K. Özdamar. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2003.
2. Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma teknikleri ve analiz yöntemleri. DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir 2001.

Yardımcı kaynaklar:
3. http://www.spss.com.tr/
4. http://www.pitzer.edu/offices/information_technology/documentation/miscellaneous/spssbasics. pdf
5. http://kerem.koseoglu.info/down/spss_manual_v5_(kk).pdf

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kurs süresinin %33 ü interaktif sunumlardan oluşmaktadır. Kalan zamanda ise hazırlanmış olan rehberler yardımıyla çeşitli veri tabanları üzerinde uygulamalar yapılacaktır.
Her konuyla ilgili katılımcıların kendi kendilerine yapacakları ödevler verilip değerlendirilecek ve eğitici tarafından geri bildirim verilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 FN Final
3 BNS Başarı ODV * 0.50+ FN* 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.50+ BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Her öğrencinin ödevleri puanlanacak ders geçme notu, ödevlerden alınan notların ortalaması ile kurs sonunda yapılacak uygulamalı sınav notunun ortalaması üzerinden belirlenecektir.

Değerlendirme Kriteri


Öğrencilerin ödevler ve final sınavdan aldıkları not ortalamasının 75 ve üzerinde olması yeterlik kriteridir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Belgin Ünal, belgin.unal@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her zaman

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 30 1 30
Ders Anlatımı 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 2 30
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 15 2 30
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.134
ÖK.234
ÖK.334
ÖK.434
ÖK.534