DERS ADI

: HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE SEMRA KOÇTÜRK

Dersi Alan Birimler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Histoloji ve Embriyoloji Doktora
Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Biyokimya Doktora
Biyofizik Doktora
Fizyoloji Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin eğitimleri süresince almış oldukları biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, tıbbi biyoloji ve sistem biyolojisi ile ilgili tüm bilgilerini hastalıkların temelini oluşturan mekanizmalar ile pekiştirmelerini ve öğrenilmiş tüm metabolik yolakların hastalıklar ile ilişkilendirilmesini sağlamaktır.
Dersin uygulama bölümünde hastalık izleminde ve tanısında kullanılan güncel laboratuvar testlerinin nasıl uygulandığı, analiz yöntemlerinin temel prensipleri merkez laboratuarının ilgili bölümünde sorumlu öğretim üyesi/üyeleri gözetiminde, öğrencilerin analiz sürecini izleyerek bilgi edinmelerinin sağlanması öngörülmüştür.
DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvar şartlarında uygulaması olmayan analizler için sorumlu öğretim üyesinin uygun göreceği olgu tartışmaları gibi kuru uygulamaların yapılması öngörülmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Metabolizma ile ilgili ve biyokimyanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kuramsal metabolizma bilgisine sahiptir.
2   Hücresel metabolizma ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahiptir.
3   Hücresel metabolizma ile ilgili bir bilgi demetini eleştirel şekilde analiz edebilir
4   Metabolizma ile ilgili problemleri çeşitli modeller üzerinde yorumlayabilir
5   Metabolizma ile ilgili konuları araştırma bulgularını hem akademik hem de akademik olmayan topluluklara etkili biçimde sunabilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Endokrin sistem hastalıkları ve laboratuarda incelenmesi,Tiroid, GH,Hipotalamus-hipofiz aksı,Neoplastik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve moleküler düzeyde incelenmesi, Neoplastik hastalık markerleri,Enfeksiyöz hastalıkların moleküler mekanizması ve tanı teknikleri,Kan hastalıklarının moleküler mekanizmaları, Hemoglobinopatiler, Anemi (Fe metabolizması), Talasemi, G6PDH eksikliği, Hemofili
2 Otoimmun hastalıkların-Kardiyak dolaşım sistemi bozukluklarının-KC hastalıklarının- Karbohidrat metabolizması hastalıklarının moleküler mekanizmaları ve ilgili testler, Ateroskleroz,Myokardial infarkt ve plazma enzimleri, Tromboemboli markerleri, Böbrek yapı-fonksiyonu-testleri, Su, Na, K, Ca, Pi, Mg homeostaz bozuklukları.Elektrolit,sitrat,okzalat analizleri,plazma proteinleri,Hepatit,
3 aşlanma ve dejeneratif hastalıklarının- Bağ dokusu hastalıklarının moleküler mekanizmaları,Moleküler markerleri, Metabolik hastalıkların-Genetik hastalıkların moleküler temelleri ve bunların laboratuarda taranması ve belirlenmesi, Membran organel ve hücre iskeleti hastalıkları,Plazma membranı-Mitokondrial-Lizozomal hastalıklar, müsküler distrofiler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Biology of Disease. Eds: Ahmed N., Dawson M., Smith C., Wood E. 2007 by Taylor and &Francis Group, New York.
2. Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Eds: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, 4th edition, 2006, Elsevier Saunders, St Louis.
3. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Sixth edition. 2005, Ed. Thomas M. Devlin. John-Wiley& Sons Inc. Publication, USA
4. Human Molecular genetics 3. Tom Strachan and Andrew P. Read. Garland Science, UK 2004
5. Thompson and Thompson genetics in Medicine. Nussbaum RL, McInnes RR, Huntington FW. (Çeviri kitap). Güneş Kitabevi. Ankara,2005
6. Alonso AC, Li B, Grundke-Iqbal I, Iqbal K. Mechanism of tau-induced neurodegeneration in Alzheimer disease and related tauopathies.Curr Alzheimer Res. 2008 Aug;5(4):375-84. Review.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ve merkez laboratuvarda inceleyecekleri analiz teknikleri ile metabolizmanın kavranması ve analiz yöntemlerinin öğrenilmesi sağlanacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

semra.kocturk@deu.edu.tr, 4124407

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günleri 13.30-16.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 30 1 30
Uygulama 30 1 30
Ödev Hazırlama 3 50 150
Sunum Hazırlama 3 40 120
Final Sınavına Hazırlık 1 42 42
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 375

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.155
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.455
ÖK.555