DERS ADI

: BİLİM TARİHİ VE FELSEFE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 6027 BİLİM TARİHİ VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT KURTUL GÜLENÇ

Dersi Alan Birimler

Halk Sağlığı Doktora
Tibbi Biy.Ve Gen. Doktora
İç Hastaliklari Hemş Doktora
Tıp Eğitimi Doktora
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora
Anatomi Doktora
Temel Onkoloji Doktora
Toksikoloji Doktora
Egzersiz Fizyolojisi Doktora
Biyokimya Doktora
Psikiyatri Hemşire. Doktora
Biyomekanik Doktora
Çocuk Sağ.Ve Has.Hem. Doktora
İş Sağliği Doktora
Biyofizik Doktora
Fizyoloji Doktora
Cerrahi Hasta. Hemş. Doktora
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktora
Medikal Fizik Doktora Programı
Tıbbi Jeoloji Doktora
Mikrobiyoloji Doktora
Farmakoloji Doktora
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
Halk Sağ. Hemşire. Doktora
Hemşirelikte Yönetim Doktora
Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilim tarihi ve felsefesindeki temel problemleri ele almak; bilim tarihinde geliştirilen bilim teorilerini ve felsefi yaklaşımları incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim tarihive felsefesinin temel kavram ve sorunlarını kavrayabilecektir.
2   Bilim tarihinden edindiği bilgiyi kullanabilecektir.
3   Bilim tarihi ve felsefesinin sorunlarını analiz edebilecektir.
4   Bilim tarihi ve felsefesindeki tartışmaları yeni sorunlar ışığında değerlendirebilecektir.
5   Bilim tarihi ve felsefesindeki tartışmaları çağına uyarlayarak yeni fikirler yaratabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim tarihine genel bir bakış, temel kavramları ve temel soruları, Bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi, Viyana Çevresi, Karl R. Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Bilim tarihi I (Rönesans Döneminde Bilim), Bilim Tarihi II (Rönesans Döneminde Bilim), Yakınçağ'da Bilim, Bilim ve Teknoloji

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Cemal Güzel, Bilim Felsefesi, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010.
Pascal Acot, Bilim Tarihi, çev. Nermin Acar, Ankara: Dost Kitabevi, 2005.
Sevim Tekeli vd., Bilim Tarihine Giriş, Ankara: Nobel Yayın, 1999.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Soru-cevap, tartışma, sözlü anlatım.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Final
3 BNS Başarı VZ * 0.50 +FN* 0.50
4 BUT Bütünleme
5 BBN Başarı VZ * 0.50 +BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-5: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kurtul.gulenc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 10.30-11.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Kitap Okuma 3 1 3
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.15
ÖK.255
ÖK.3555
ÖK.455
ÖK.55555