DERS ADI

: ISIL SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 4096 ISIL SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA SERHAN KÜÇÜKA

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İkinci Öğretim)

Dersin Amacı

Bilgisayar modellemeleri yardımıyla ısıl sistemlerin farklı tasarım ve çalışma koşulları altındaki davranışlarının belirlenmesi amaçlanmaktır. Ders kapsamında Engineering Equation Solver (EES) bilgisayar programı kullanılacaktır. Öncelikle kazan, ısı değiştiricisi, pompa ve güneş enerjili ısıtıcı gibi ısıl ekipmanların ayrı ayrı ele alınmasıyla termodinamik ve ısı transferi analizleri yapılacaktır. Daha sonra, bu düzeneklerin bir araya gelmesi ile oluşan güç ve soğutma çevrimleri ve sıcak su hazırlayıcılar gibi ısıl sistemlerin sayısal çözümleme ve modellenmesi gerçekleştirilecektir. Bu şekilde, termodinamik ve ısı transferi derslerinde genel bir bakış kazanılan güç ve soğutma çevrimlerinin ve çeşitli ısıl ekipmanların ısıl davranışları incelenmiş olacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Pompa, türbin ve kısma vanası gibi ısıl düzeneklerin bilgisayar ortamında modellenebilmesi.
2   Modellenen düzeneklerin termodinamik analiz ve hesaplamalarının bilgisayar ortamında yapılabilmesi.
3   Bu düzeneklerin temel ısı transferi analizlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi.
4   Bu düzeneklerin bir araya gelmesi ile oluşan ısıl sistemlerin modellenebilmesi.
5   Modellenen ısıl sistemlerin farklı durumlardaki çalışma davranışı ve performanslarının nicelik ve nitelik olarak değerlendirilebilmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 EES Programı Genel Özelikleri
2 Isı Transferi Genel Esasları (1): Genel enerji dengesi, iletim ve taşınım
3 Isı Transferi Genel Esasları (2): Isı ışınımı genel esasları
4 EES Kullanımı Örnek Problem
5 Zamana Bağlı Isı Transferi Genel Esasları (1): Başlangıç değer problemi ve Runga Kutta yöntemi
6 Zamana Bağlı Isı Transferi Genel Esasları (2): Heisler diyagramları
7 1. Ara sınav Bir ısı transferi probleminin EES kullanılarak çözümü
8 Termodinamik Elemanların Isıl Analizleri(1): Lüle ve yayıcılar, Kısılma vanaları ve Joule-Thompson katsayısı
9 Termodinamik Elemanların Isıl Analizleri (2): Kompresör ve türbinler
10 Termodinamik çevrimlerin modellenmesi (1): Rankine Çevrimi
11 Termodinamik çevrimlerin modellenmesi (2): Soğutma Çevrimi
12 2. Ara sınav Bir termodinamik çevrimin EES kullanılarak analizi
13 Termodinamik çevrimlerin modellenmesi (3): Brayton Çevrimi
14 Bir kojenerasyon sisteminin modellenmesi ve analizi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Klein, S., EES Manual, F-Chart, 2010.
2. Klein, S., Gellis, N., Mastering EES, Fchart, 2013.
3. Çengel, Y.A., Boles, M. A.,Thermodynamics, An Engineering Approach, 7th ed., 2011.
4. Çengel, Y.A., Heat and Mass Transfer, 4th ed., 2011.
5. Incropera, F. P., and others, Principles of Heat and Mass Transfer 7th ed., 2013.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sınıfta yapılacak sunum ve tartışmalar ile işlenecektir. Öğrencinin derslere hazır gelmesi esastır. Isıl sistemlerin analiz ve modellemesine ilişkin örnek problemler verilecek ve öğrenci örneklerin sayısal çözümlemelerini gerçekleştirecektir. Öğrencinin ders dışı saatlerde de ders için çalışması gereklidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 ODV Ödev
4 FN Final
5 BNS BNS VZ1 * 0.15 + VZ2 * 0.15 + ODV * 0.20 + FN * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ1 * 0.15 + VZ2 * 0.15 + ODV * 0.20 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerden öğrenme çıktıları ile ilgili sayısal hesaplamalar içeren bilgisayar modellerini kurmaları ve analizleri yapmaları beklenecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

serhan.kucuka@

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı: 14.00-16.00
Perşembe: 16.00-18.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 2 5 10
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 4 4 16
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.155554
ÖK.255554
ÖK.355554
ÖK.455554
ÖK.555554