DERECE PROGRAMLARI

: İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi ile ortak eğitim yapacak şekilde D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılan disiplinler arası bir anabilim dalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 13.01.2011 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek Tezli Yüksek Lisans programı olarak açılmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalından mezun olacak öğrenciler Biyomedikal Mühendisliği (özellikle Biyomedikal Enstrümantasyon ve Biyomedikal İşaret İşleme) ağırlıklı bir eğitim almış olacaklardır.

Kazanılan Derece

İleri Biyomedikal Teknolojiler Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   Biyomedikal teknolojiler alanında sanayii odaklı tasarım hizmetini, teoriden uygulamaya kadar, nitelikli bir şekilde verebilmek.
2   Biyomedikal teknolojiler alanında karşılaştığı problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olmak.
3   Biyomedikal teknolojiler alanındaki sanayii uygulamalarında yerel ve küresel etkilerin bilincinde olmak.
4   Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak ve bunu yeni ürünler araştırma ve geliştirmesinde uygulamak
5   Sağlık, sosyal ve çevresel konularda bilinçli olmak ve mühendislik çözümlerinde etik bir yaklaşım benimsemek
6   İnsan odaklı bir tasarım için gereken standartları, normları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulayabilmek
7   Değişen dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip edebilmek için hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olmak ve elde ettiği yeni fikir ve yöntemleri biyomedikal teknolojilerin sanayii uygulmalarında kullanmak.
8   Meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurmak ve İngilizce yabancı dil bilgisini etkili kullanarak biyomedikal teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek.
9   Biyomedikal teknolojiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak
10   Biyomedikal teknolojiler alanında belli bir konuda derinliğine araştırmalar yapabilecek yetileri kazanmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, sağlık sektöründe tasarım, üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme ve kalibrasyon konularında çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi sağlık kuruluşlarına hizmet sunan üretici ve tedarikçi firmalarda da iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 BMT 5003 BIYOMEDIKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 CSE 5061 METIN TABANLI BILGI ERIŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 EEE 5069 UYGULANABILIR FILTRELER TEORISI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 BMT 5017 BIYOMEDIKAL OPTIK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 EEE 5105 HRV ANALIZI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 6 BMT 5019 TIBBI CIHAZLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 BİK 0521 BIYOSENSÖRLER : GENEL İLKELER VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 3 8
Z 8 SBE 0601 MEMBRANLARDAN GEÇIŞ VE SINYAL İLETIMI SEÇMELİ 1 0 0 4
Z 9 BMT 0607 BIYOMALZEME-DOKU ETKILEŞIMLERI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 10 BMT 0611 KÖK HÜCRE MÜHENDISLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 11 EEE 5073 İSTATIKSEL ÖRÜNTÜ TANIMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 STA 5069 BIYOISTATISTIK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 BİK 0531 YAPAY ORGANLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 BYM 0637 KANSER MOLEKÜLER BIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 15 BMT 0613 BIYOMEDIKAL LABORATUVAR VE PROSES GÜVENLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 16 MAT 5001 UYGULAMALI MATEMATIK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 17 EEE 5501 DOĞRUSAL SISTEMLER TEORISI - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 NNE 5005 NANOBIYOSENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 BYM 0503 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 NÜK 0507 MEDIKAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 21 BMT 0609 SINIRBILIM MÜHENDISLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 22 EEE 5095 MÜHENDISLER İÇIN FIZYOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 BMT 5001 BIYOELEKTROMANYETIZMA SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 24 BMT 5007 BIYOMEDIKAL İŞARET İŞLEMEDE DALGACIKLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 BMT 5015 BIYOMEDIKAL ELEKTRONIK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 BMT 5013 BIYOMEDIKAL HESAPLAMA SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 27 NÜK 0511 SAĞLIK FIZIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 BYM 0543 BIYOMÜHENDISLIKTE DENEY TASARIMI VE ANALIZI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 29 CSE 5001 İNSAN-BILGISAYAR ETKILEŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 30 BMT 5005 BIYOMEDIKAL SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 32 BYM 0535 BIYOMÜHENDISLIK ÇALIŞMALARINDA İSTATISTIKSEL ANALIZ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 33 BYM 0631 GEN TERAPISI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 34 STA 5021 VERI ANALIZINDE İSTATISTIKSEL YAZILIM SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 35 BYM 0521 BIYOMEKANIĞIN TEMELLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 36 BYM 0539 UYGULAMALI BIYOINFORMATIK SEÇMELİ 4 0 0 8
Z 37 BIP 6007 BEYIN SISTEM TEORISI I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 38 BMT 0605 BIYOMEDIKAL TEKNOLOJILERDE ÖZEL KONULAR ZORUNLU 0 0 0 3
G 39 BMT 0603 BIYOMEDIKAL TEKNOLOJILERE GIRIŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 40 BMT 0601 BIYOMEDIKAL TEKNOLOJILER VE SANAYI İLIŞKISI ZORUNLU 2 0 0 5
Z 41 BİK 0632 AFINITE BIYOSENSÖRLERI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 42 EEE 5106 MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 43 BYM 0612 FIZIKSEL HÜCRE AYIRMA TEKNIKLERI SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 44 BİK 0524 HÜCRE TEMELLI BIYOSENSÖR SISTEMLERI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 45 BMT 0608 BIYOMEDIKAL SEKTÖRDE SÜREÇ YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 46 BYM 0508 BAKTERIYEL VE VIRAL AŞILAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 47 BYM 0614 SITOTOKSISITE VE BIYOUYUMLULUK TESTLERI SEÇMELİ 2 2 0 9
Z 48 BMT 0604 SENTETIK BIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 49 MAT 5002 NUMERIK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 50 EEE 5088 BIYOMEDIKAL ENSTRÜMANTASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 51 BMT 5024 PATOFIZYOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 52 BİK 0636 DOKU MÜHENDISLIĞI VE NANOBIYOTEKNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 53 BIP 6018 NÖROBIYOLOJI VE ALGI SEÇMELİ 1 2 0 4
Z 54 MME 5052 POLIMERIK BIYOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 55 BMT 5026 BIYOMEDIKAL ENFORMATIK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 56 BYM 0506 MONOKLONAL ANTIKOR ÜRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 57 BMT 5034 ANALIZ METODLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 58 CSE 5072 VERI MADENCILIĞI VE BILGI KEŞFI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 BMT 5030 KALP-DAMAR MÜHENDISLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 60 BYT 5018 BIYONANOTEKNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 KIM 5044 BIYOINFORMATIK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 62 TKS 5016 FONKSIYONEL TEKSTILLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 63 BMT 0606 CANLI/LABORATUVAR/BILGISAYAR ORTAMINDA TESTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 64 BMT 0610 ARAYÜZEY DOKUSU MÜHENDISLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 65 EEE 5030 İŞARET İŞLEME İÇIN SINIR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 66 EEE 5076 BIYOMEDIKAL SINYAL İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 67 MME 5028 NANOTEKNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 68 BMT 5022 BIYOMALZEMELER: HÜCRE-YÜZEY ETKILEŞIMLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 69 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 70 BİK 0630 IN VIVO BIYOSENSÖR TEKNOLOJILERI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 71 SBE 0512 KÖK HÜCRE GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 72 BIP 6002 BEYIN SISTEM TEORISI II SEÇMELİ 2 2 0 5
Z 73 BYM 0546 HÜCRE VE DOKU MÜHENDISLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 74 TKS 5020 AKILLI GIYSI TEKNOLOJILERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 75 BMT 5028 BIYOMETRIK SISTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 76 BMT 5032 ZAMAN-FREKANS DOMEYNINDE BIYOMEDIKAL İŞARET İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 77 BMT 5036 BIYOMEDIKAL TEKNOLOJILER İÇIN İŞARETLER VE SISTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 78 CSE 5066 ÇOKLU ORTAM BILGI ERIŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 79 BMT 0602 SANAYI ROTASYONU ZORUNLU 0 0 0 4
B 80 BMT 5020 BIYOETIK ZORUNLU 2 0 0 4
B 81 BMT 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 9
B 82 BMT 6099 DOKTORA TEZ TEZ 0 0 0 150

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Mehmet KUNTALP
mehmet.kuntalp@deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendsliği Bölümü,
Kaynaklar Kampüsü,
35160, Buca, İZMİR, TÜRKİYE,
Tel:+90 232 301 71 55