DERECE PROGRAMLARI

: Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kardiyopulmoner Fizyoterapi Anabilim Dalı 15 Eylül 2011 tarihinde Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmış ( 39556 sayılı) ve bu anabilim dalında Kardiyopulmoner Yükseklisans programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılmıştır.Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans programı 2012-13 eğitim-öğrenim yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı; öğrencinin kardiyopulmoner fizyoterapi alanında teorik bilgini ve klinik uygulama becerilerini artırmak, alanla ilgili bilimsel gelişmeleri takip edebilme, yorumlayabilme, bilimsel araştırma kurgulama, yürütme ve sunu yapma becerisini geliştirmektir. Program güz döneminde 5, bahar döneminde 5 adet zorunlu ders ile kardiyopulmoner fizyoterapinin farklı alanlarında uygulamalarına yönelik 15 seçmeli dersi içermektedir. Ayrıca öğrenciler diğer Anabilim dalları kapsamında yer alan dersleri de seçme hakkına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında temel bilimler (anatomi, kardiyopulmoner anatomi ve fizyoloji, patoloji, egzersiz fizyolojisi), klinik bilimler (tüm yaş gruplarına ait solunum hastalıkları, kalp hastalıkları, sistemik ve metabolik hastalıklar, çocuk gelişimi, yaşlanma fizyolojisi) konusunda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
2   Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında klinik uygulamalar, kapsamlı değerlendirme, izlem, program planlama ve uygulama konusunda elde ettiği verileri yorumlayabilir.
3   Sağlıklı kişiler, sporcular, geriatrik bireyler ve koruyucu fizyoterapi gibi farklı konulara yönelik kardiyopulmoner fizyoterapide özel ilgi alanlarına ait yaklaşımları kavrayabilir
4   Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında yeni değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kavramları bilir
5   Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında yayınlanan yeni çalışmaları literatürden takip edebilir ve çalışmaları değerlendirip irdeleyebilir.
6   Bilim etiğine uygun hareket eder, insanlar ve/veya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi sahibi olması beklenir.
7   Araştırmaya başlamadan önce, etik kurul raporu gerekliliğini, araştırmada kullanılacak gereç ve yöntemleri Kardiyopulmoner Rehabilitasyon açısından irdeleyebilir.
8   Kardiyopulmoner fizyoterapi alanında araştırma yapabilme ve sunabilme becerisine sahiptir.
9   Kanıta dayalı uygulamaları benimser ve etkin klinik karar verme becerisine sahiptir
10   Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri karmaşık ve özel durumlara uyarlayabilir ve problem çözebilir
11   Ekip çalışması yapabilir
12   Profesyonel davranış, yasal konular, mevzuat ve yönetmelikler, dokümantasyon ve maliyet analizi konusunda bilgi sahibidir
13   Güvenilir, güvenli ve emniyetli uygulamalar yapabilir ve eleştirel şekilde ele alıp, değerlendirebilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 5, bahar döneminde 5 adet ders zorunlu derstir. Ayrıca programda 15 seçmeli ders mevcuttur. Dersler teorik ve pratik uygulama saatlerini içermektedir. Ancak staj zorunluluğu gerektirmemektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTK 5029 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON I ZORUNLU 3 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTK 5033 KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 2 FTK 5035 ÖZEL HASTA GRUPLARINDA FİZYOTERAPİ I SEÇMELİ 3 2 0 8
G 3 FTK 5043 KARDİYOPULMONER BİLİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 FTK 5049 PEDİATRİK KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON I SEÇMELİ 3 2 0 8
G 5 FTK 5031 AKUT BAKIMDA FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 2 0 8
G 6 FTK 5047 FİZYOTERAPİDE KARDİYOPULMONER PATOFİZYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 8 FTK 5037 KORUYUCU KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 FTK 5039 LENFÖDEMDE FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 2 0 8
G 10 FTK 5051 PULMONER REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA SEÇMELİ 1 6 0 8
G 11 FTK 5041 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 2 0 8
G 12 FTK 5045 SOLUNUM HASTALIKLARINDA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTK 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FTK 5024 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON II ZORUNLU 3 2 0 8
B 3 FTK 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTK 5032 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 FTK 5026 ONKOLOJİDE FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 2 0 8
B 3 FTK 5042 PEDİATRİK KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON II SEÇMELİ 3 2 0 8
B 4 FTK 5030 KANITA DAYALI KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FTK 5038 KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 7 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 FTK 5034 CERRAHİDE KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 2 0 8
B 9 FTK 5036 KARDİYOPULMONER BİLİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 FTK 5028 ÖZEL HASTA GRUPLARINDA FİZYOTERAPİ II SEÇMELİ 3 2 0 8
B 11 FTK 5040 KARDİYAK REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA SEÇMELİ 1 6 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili öğretim üyesinin tercihine göre öğrenci dönem içinde 1 ara sınav 1 final sınavı ve/veya ödev ve projelerdeki başarısı ile değerlendirilmektedir Dersten başarılı olabilmesi için öğrencinin 100 üzerinden en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından başarılı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sema SAVCI
e-mail: sema.savci@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124901