DERECE PROGRAMLARI

: Protez - Ortez Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Protez Ortez Yüksek Lisans Programı Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalına bağlı olarak Sağlık Bilimleri Ensitüsü bünyesinde 29.09.2010 /4806-35863 tarih ve sayı ile YÖK tarafından kurulmuştur. Program süresi dört yarıyıl olup iki yarıyıl ders süresi, diğer iki yarıyıl tez çalışması süresidir.

Kazanılan Derece

Protez-Ortez Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Protez Ortez Yüksek Lisans programı 2010 da açılmıştır. Programın amacı bilimsel gelişmeleri takip edebilecek, bilimsel çalışma ve uygulamaları ile bu alana katkıda bulunacak profesyoneller yetiştirerek engelli nüfusun sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden daha yüksek oranda yararlanabilmesini, rehabilitasyon ekibinin protez ortez uygulama ve geliştirme bakımından yetkin profesyonellerle desteklenmesini sağlamaktır. Programda zorunlu teorik derslerle birlikte laboratuvar ve atölye uygulamalarını da içeren pratik derslerin yanında seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Insan biyomekanigi ve kinezyolojisi konularinda ileri düzey bilgileri ifade edebilir.
2   Biyomekanik ve kinezyoloji alanlarinda literatürü takip eder ve sentezleyebilir.
3   Protez alaninda kullanilan malzeme ve ekipmanlari tanir, tanimlar ve kullanabilir.
4   Ortez alaninda kullanilan malzeme ve ekipmanlari tanir, tanimlar ve kullanabilir.
5   Alt ve üst ekstremite klasik ve gelismis protez uygulamalarini tanimlar.
6   Alt ve üst ekstremite klasik ve gelismis ortez uygulamalarini tanimlar.
7   Alana özgü degerlendirme süreçlerini kanita dayali olarak planlayabilir ve uygulayabilir.
8   Alana özgü rehabilitasyon yöntemleri ile ilgili süreçleri kanita dayali olarak planlayabilir ve uygulayabilir.
9   Protez alaninda literatürün ve veri tabanlarinin takibini yapabilir, uygun literatürü seçebilir
10   Ortez alaninda literatürün ve veri tabanlarinin takibini yapabilir, uygun literatürü seçebilir
11   Bilimsel arastirma planlayabilir, yürütebilir ve yayin üretebilir.
12   Alani ilgilendiren durumlarda diger disiplinlerle ortak çalisabilir, süreçleri planlayabilir ve yürütebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 5, bahar döneminde 5 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTP 5005 ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
G 2 FTP 5001 İLERİ KİNEZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 FTP 5007 SPİNAL ORTEZLER ZORUNLU 1 2 0 4
G 4 FTP 5003 ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 FTP 5015 AYAK DEFORMİTELERİ VE ORTEZLER SEÇMELİ 1 2 0 4
G 3 FTP 5019 ORTEZDE İLERİ ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME SEÇMELİ 1 2 0 4
G 4 FTP 5023 ORTEZDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 1 2 0 6
G 5 FTP 5021 ORTEZDE KLİNİK UYGULAMA SEÇMELİ 0 4 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTP 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 FTP 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 FTP 5006 ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 4 FTP 5004 ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 FTP 5002 HAREKET ANALİZİ YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTP 5022 PROTEZLERDE KLİNİK UYGULAMA SEÇMELİ 0 4 0 6
B 2 FTP 5024 PROTEZDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 1 2 0 6
B 3 FTP 5026 PROTEZ VE ORTEZDE REHABİLİTASYON SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 FTP 5018 PROTEZDE İLERİ ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTP 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTP 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Salih ANGIN
salih.angin@deu.edu.tr
+90232 4124934