DERECE PROGRAMLARI

: Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans Programı, 29.09.2010 /4806-35863 tarih ve sayı ile YÖK tarafından onaylanarak, Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalının altında ve Sağlık Bilimleri Ensitüsü bünyesinde kurulmuş bir programıdır. Program süresi dört yarıyıl olup iki yarıyıl ders süresi, diğer iki yarıyıl tez çalışması süresidir.

Kazanılan Derece

Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans programı 2010 da açılmıştır. Geriatrik fizyoterapi alanında teorik bilgi ve klinik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olan, sunum becerisine sahip, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilimsel çalışma ve uygulamaları ile bu alana katkıda bulunacak profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan program ayrıca geriatrik nüfusa yönelik sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde kalite ve standardın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için multidisipliner ekibi alanda uzmanlaşmış fizyoterapistler ile desteklemeyi hedefler. Programda teorik ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Yaşlanma ve başarılı yaşlanma kavramlarını tanımlayabilir
2   Yaşlanma ile vücut sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri ve etkilerini bilir
3   Fiziksel aktivite ve egzersizin başarılı yaşlanma ile ilişkisini bilir
4   Yaşa bağlı hastalıklarda fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını bilir ve uygular
5   Geriatrik rehabilitasyon ekibini tanır ve ekiple birlikte çalışabilir, farklı süreçlerde yer alabilir, yönetebilir.
6   Geriatrik fizyoterapi alanında literatürü ve güncel yenilikleri takip edebilir
7   Bilimsel araştırma planlayabilir, yürütebilir ve yayın üretebilir
8   Geriatrik fizyoterapi alanında bilimsel toplantılara katılır, sunum yapabilir
9   Evrensel etik prensiplerini sıralayabilir ve bunları geriatrik fizyoterapi alanına uyarlayabilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 2, bahar döneminde 3 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTG 5023 GERİATRİK İLERİ FİZYOTERAPİ I ZORUNLU 3 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTG 5029 GERİATRİK DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 2 0 8
G 2 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 FTG 5025 YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 FTG 5027 YAŞLANMANIN FİZYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 FTG 5031 GERİATRİDE ORTEZ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FTG 5035 VESTİBULER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 8 FTG 5033 YAŞLILIKTA SAĞLIK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTG 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FTG 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 FTG 5036 GERİATRİDE İLERİ FİZYOTERAPİ II ZORUNLU 3 2 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 FTG 5044 GERİATRİDE ERGOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 4 FTG 5022 GERİATRİK FİZYOTERAPİDE DÖKÜMANTASYON SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 FTG 5046 GERİATRİK FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 FTG 5048 KANITA DAYALI GERİATRİK FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 FTG 5040 YAŞLILARDA SU İÇİ FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 FTG 5038 GERİATRİK FİZYOTERAPİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 FTG 5042 YAŞLILARDA EVDE BAKIM HİZMETLERİ VE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 FTG 5050 GERİATRİDE KLİNİK UYGULAMA SEÇMELİ 2 4 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd. Doç. Dr. Nursen İLÇİN
nursen.ozdemir@deu.edu.tr
+90232 4124936- 4919