DERECE PROGRAMLARI

: Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans programı 29 Eylül 2010 tarihinde Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanarak 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalının bir programı olarak eğitim öğretime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50/4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans programı 2010 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı ortopedik fizyoterapi alanında teorik bilgi ve klinik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program güz döneminde 3 bahar döneminde 4 adet zorunlu ders ile birlikte ortopedik fizyoterapinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD da ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Lokomotor sistemin fonksiyonel anatomisini tanımlayabilir
2   Lokomotor sistemin normal kinezyolojik ve biyomekanik özellikleri ile patomekaniklerini tanımlayabilir
3   Lokomotor sistem hastalıklarında tedavi programlarını planlayabilmek için genel fizyoterapi değerlendirme yöntemlerini tanımlar ve uygulayabilir
4   Lokomotor sistem hastalıklarında fizyoterapi değerlendirme sonuçlarını analiz edip yorumlayabilir
5   Lokomotor sistem hastalıklarında patolojiye özgü tedavi programlarını planlayabilir ve uygulayabilir
6   Ortopedik fizyoterapi teorik ve uygulama prensiplerini kullanarak bu dalda bilimsel bir çalışmayı planlayabilir ve yapabilir
7   Tıbbi bilişim teknolojilerini kullanabilir ve etkin sunum yapabilir
8   Evrensel etik kurallarını ifade edebilir ve uygular
9   Ulusal ve uluslar arası literatürü takip edebilir
10   Ekip çalışması yapabilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 3, bahar döneminde 4 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTO 5005 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA I ZORUNLU 0 4 0 5
G 2 FTO 5019 FONKSİYONEL ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 FTO 5021 ORTOPEDİK BİYOMEKANİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 FTO 5007 KIRIK REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 FTO 5015 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 1 2 0 5
G 5 FTO 5017 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE KANITA DAYALI EGZERSİZ TEDAVİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 FTO 5009 OMURGA REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 FTO 5013 İLERİ ELEKTROTERAPİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 8 FTO 5011 ORTOPEDİK MANUEL FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 1 2 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTO 5006 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA II ZORUNLU 0 4 0 5
B 2 FTO 5004 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 FTO 5002 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ ZORUNLU 1 2 0 4
B 4 FTO 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 FTO 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTO 5008 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 3 FTO 5010 ARTROPLASTİ REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FTO 5018 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİDE ERGOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 FTO 5022 AYAK REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 FTO 5020 PEDİATRİK ORTOPEDİDE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 8 FTO 5016 ORTOPEDİK SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 9 FTO 5012 EL REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTO 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTO 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Bayram Ünver
e-mail:bayram.unver@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124928