DERECE PROGRAMLARI

: Nörolojik Fizyoterapi - Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) bünyesinde 1993 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans programı 1999-2010 yılları arasında bu anabilim dalı altında uzman fizyoterapistler yetiştirmiştir. Daha sonra 18/11/2009 tarih ve 5754/37752 sayı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı YÖK tarafından kurulmuştur. Sonraki dönemde 25.05.2010/368-06 senato kararı kararı ile Muskuloskeletal Yüksek Lisans Programı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesine alınmıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Nörolojik rehabilitasyon 2000 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, fizyoterapi biliminin gelişmesi için adaylara becerilerini kullanabilmeyi öğretmek ve fizyoterapi alanında temel bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Program her dönem iki zorunlu ders ile birlikte nörolojik fizyoterapinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dalları ve enstitülerden de ders seçebilirler

Temel Program Kazanımları

1   Etkin iletişim becerisine sahiptir
2   Nörolojik sistem yapılarının fonksiyonlarını bilir ve bunları fizyoterapiyle ilişkilendirir
3   Nörolojik sistem yapılarının patofizyolojisini bilir
4   Nörolojik sistem hastalıklarında fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini uygular ve klinik fizyoterapi tanısını koyar
5   Nörolojik sistem hastalıklarında ve bireye özgü fizyoterapi programını planlar
6   Nörolojik sistem hastalıklarında ve bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular
7   Nörolojik sistem hastalıklarında koruyucu fizyoterapi uygulamalarını bilir
8   Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler
9   Nörolojik fizyoterapiyle ilgili güncel gelişmeleri takip etme becerisine sahiptir
10   Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 3 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Uygulaması olan derslerde klinik olarak pratik yapma zorunluluğu vardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTN 5061 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ I ZORUNLU 3 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTN 5067 İNTRAKRANİAL HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 2 0 8
G 2 FTN 5081 YENİDOĞANDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 FTN 5075 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ORTEZLEME SEÇMELİ 3 2 0 8
G 4 FTN 5065 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA KORUYUCU FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
G 5 FTN 5071 ÇOCUKLARDA SENSORİ-MOTOR FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FTN 5069 PEDİATRİK NÖROLOJİDE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 FTN 5077 MOTOR KONTROL, PERFORMANS VE EGZERSİZ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 FTN 5079 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 FTN 5063 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİŞTİRME I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 FTN 5073 AĞRI KONTROLÜNDE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTN 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FTN 5062 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ II ZORUNLU 3 2 0 8
B 3 FTN 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTN 5068 KAS HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 FTN 5084 NÖRODİNAMİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 FTN 5080 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 FTN 5064 SPİNAL KORD YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 5 FTN 5074 EKSTRAPRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARI VE FİZYOTERAPİSİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 6 FTN 5076 STROK VE FİZYOTERAPİSİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 7 FTN 5078 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI SEÇMELİ 3 2 0 8
B 8 FTN 5070 İNTRAKRANİAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 9 FTN 5082 PERİFERİK SİNİR LEZYONLARINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 10 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 11 FTN 5066 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİŞTİRME II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 FTN 5072 ERİŞKİNDE SENSORİ-MOTOR FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 FTN 5086 SEREBRAL PALSİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTN 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTN 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi sunum (performans), ödev / final sınavı gibi çeşitli değişik yöntemlerden oluşmaktadır. Dersten başarılı olabilmesi için 100lük sistemde en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Bilge KARA
e-mail: bparlak@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124932