DERECE PROGRAMLARI

: Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) bünyesinde 1993 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans programı 1999-2010 yılları arasında bu anabilim dalı altında uzman fizyoterapistler yetiştirmiştir. Daha sonra 18/11/2009 tarih ve 5754/37752 sayı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı YÖK tarafından kurulmuştur. Sonraki dönemde 25.05.2010/368-06 senato kararı kararı ile Muskuloskeletal Yüksek Lisans Programı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesine alınmıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak; YDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Muskuloskeletal Fizyoterapi Anabilim Dalı 22.06.1999 ve 250-6 senato kararı ile açılmıştır. Program dersleri Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü Yerleşkesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda yürütülmektedir.
Programın genel amacı; muskuloskeletal fizyoterapi alanında kanıta dayalı bilgileri kullanarak hastayı değerlendiren, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayan; muskuloskeletal fizyoterapi alanında çocuk, yetişkin, sağlıklı, yaşlı ve sporculara yaralanmaları önleyici, fiziksel sağlığı geliştirici önerilerde bulunan ve özel egzersiz programları veren, bilimsel bir çalışmayı planlama ve yapma becerileri kazanmış alanda uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.
Program; muskuloskeletal fizyoterapi alanındaki teorik bilgileri ve uygulamaları, bilimsel araştırma planlama-yapma ve sunma becerilerinin geliştiği, etik prensiplerin irdelendiği konuları içeren 8 zorunlu, 17 seçmeli olmak üzere toplam 25 dersten oluşmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İleri düzey kas-iskelet sistemi yapılarını, fonksiyonlarını ve bu sistemle ilişkili diğer vücut sistemleri ile ilişkilerini ana hatları ile ifade edebilir
2   Kas-iskelet siteminin biyomekanisini, patomekaniğini tanımlayabilir
3   Kas-iskelet sitemi hastalıklarına uygulanan fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemlerini kuramsal olarak sıralayabilir
4   Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin uygulamasını yapabilir
5   Kas-isklet sitemi hastalıklarının değerlendirme sonuçlarını analiz edebilir, bireye ve hastalığa özgü tedavi programı planlayabilir
6   İleri düzey terapatik egzersizleri anlatabilir, bireye özel egzersiz reçetesi oluşturabilir.
7   Sporcu sağlığını koruma ve geliştirme, sakatlıkları önleme, sporcuya özel tedavi programı geliştirme becerisini örneklerle açıklayabilir
8   Kas-isklet sistemi hastalıklarında kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerini yorumlar ve uygulamalarına yansıtır.
9   Türkçe ve İngilizce literatürü takip edebilir
10   Bilgiye ulaşma yöntemlerini tanımlar ve kullanabilir.
11   Çalışma arkadaşları, hasta ve diğer disiplinlerle iletişimde evrensel etik kurallarını ana hatları ile sıralayabilir.
12   Bilimsel bir araştırma planlayabilir, araştırmayı sonlandırabilir, yayına dönüştürebilir.
13   Alana özgü etkin sunum tekniklerini uygulayabilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda yer alan dersler dönemliktir, güz ve bahar yarı yıllarında olmak üzere toplam 8 ders zorunlu ve 17 ders seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTM 5077 OMURGA MUSKULOSKELETAL HASTALIKLAR VE FİZYOTERAPİSİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 FTM 5075 ÜST EKSTREMİTE MUSKULOSKELETAL PROBLEMLER VE FİZYOTERAPİSİ ZORUNLU 3 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTM 5085 İŞ YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 FTM 5089 MUSKULOSKELETAL KLİNİK UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 4 FTM 5081 MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİDE KANATI DAYALI UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 FTM 5083 MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 FTM 5079 SPOR YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 FTM 5087 MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİDE DÖKÜMANTASYON SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 FTM 5091 MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİDE AĞRI MEKANİZMALARI VE TEDAVİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTM 5078 ALT EKSTREMİTE MUSKULOSKELETAL PROBLEMLER VE FİZYOTERAPİSİ ZORUNLU 3 2 0 8
B 2 FTM 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 FTM 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 FTM 5092 MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİDE ELEKTROTERAPİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 FTM 5080 MUSKULOSKELETAL KLİNİK UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 FTM 5082 MANUEL FİZYOTERAPİ TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 FTM 5088 ENGELLİ SPORCULARDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 FTM 5090 MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 6
B 7 FTM 5084 İLERİ TERAPATİK EGZERSİZ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 8 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 FTM 5086 HAREKETİN REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTM 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTM 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için 100lük sistemde en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr. Nihal GELECEK
e-mail:nihal.gelecek@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124902